Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện 10/08/2017

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực triển lãm ảnh
Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực triển lãm ảnh

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực triển lãm ảnh

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Đổi mới tư duy về phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh
Đổi mới tư duy về phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tìm quyết sách chiến lược, đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL
Tìm quyết sách chiến lược, đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 20/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tìm quyết sách chiến lược, đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

Bộ Y tế: Tiếp thu ý kiến, giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành
Bộ Y tế: Tiếp thu ý kiến, giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 20/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)