Thông cáo báo chí hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Đối thoại trực tuyến

Chống thực phẩm bẩn: "Cuộc chiến" bắt đầu từ cơ sở
Chống thực phẩm bẩn: "Cuộc chiến" bắt đầu từ cơ sở

Chuyên mục: Đối thoại trực tuyến

Ngày phát hành: 26/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chống thực phẩm bẩn: "Cuộc chiến" bắt đầu từ cơ sở

Tọa đàm trực tuyến: Minh bạch thu phí dự án BOT Giao thông
Tọa đàm trực tuyến: Minh bạch thu phí dự án BOT Giao thông

Chuyên mục: Đối thoại trực tuyến

Ngày phát hành: 20/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Minh bạch thu phí dự án BOT Giao thông

Tọa đàm trực tuyến: Minh bạch thu phí dự án BOT Giao thông
Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2016/NQ-CP
Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2016/NQ-CP

Chuyên mục: Đối thoại trực tuyến

Ngày phát hành: 18/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2016/NQ-CP

Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/2016/NQ-CP

Sự kiện Tuần

Tổng thống Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam
Tổng thống Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tổng thống Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam

Bầu cử là quyền thiêng liêng của cử tri
Bầu cử là quyền thiêng liêng của cử tri

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bầu cử là quyền thiêng liêng của cử tri

Bầu cử là quyền thiêng liêng của cử tri
Hạn chế tối đa chi phí không chính thức, tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp
Hạn chế tối đa chi phí không chính thức, tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 29/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hạn chế tối đa chi phí không chính thức, tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp

Hạn chế tối đa chi phí không chính thức, tạo môi trường phát triển cho doanh nghiệp
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 27/05/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 27/05/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 27/05/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 27/05/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 27/05/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 26/05/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 26/05/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 26/05/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 26/05/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 26/05/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 26/05/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 26/05/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 26/05/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 26/05/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 26/05/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 25/05/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 25/05/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 25/05/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 25/05/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 25/05/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng 25/05/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng 25/05/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 25/05/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành sáng 25/05/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng 25/05/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều 24/05/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều 24/05/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 24/05/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều 24/05/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều 24/05/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng 24/05/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng 24/05/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 24/05/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng 24/05/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng 24/05/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng 23/05/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng 23/05/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 23/05/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng 23/05/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng 23/05/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều 20/05/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều 20/05/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 20/05/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều 20/05/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều 20/05/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng 20/05/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng 20/05/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 20/05/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng 20/05/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng 20/05/2016

Người dân và Chính phủ

NDCP số 131: Tìm giải pháp căn cơ ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn
NDCP số 131: Tìm giải pháp căn cơ ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 22/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 131: Tìm giải pháp căn cơ ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn

22/04/2016

NDCP số 131: Tìm giải pháp căn cơ ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn
NDCP số 130: Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh
NDCP số 130: Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 15/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 130: Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh

15/04/2016

NDCP số 130: Công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh
NDCP số 129: Đại biểu Quốc hội kỳ vọng vào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
NDCP số 129: Đại biểu Quốc hội kỳ vọng vào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 08/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 129: Đại biểu Quốc hội kỳ vọng vào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

08/04/2016

NDCP số 129: Đại biểu Quốc hội kỳ vọng vào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
NDCP số 128: Thực thi quyền sở hữu trí tuệ
NDCP số 128: Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 01/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 128: Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

01/04/2016

NDCP số 128: Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Chính phủ và Doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp
Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 29/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp

29/04/2016

Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp
Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng
Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 25/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng

25/04/2016

Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng
Doanh nghiệp chủ động hơn trong hội nhập
Doanh nghiệp chủ động hơn trong hội nhập

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp;Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 09/03/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)- Doanh nghiệp chủ động hơn trong hội nhập

09/03/2016

Doanh nghiệp chủ động hơn trong hội nhập
Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp
Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp;Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 10/02/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

10/02/2016

Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/05/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/05/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 22/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/05/2016

22/05/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/05/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/05/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/05/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 15/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/05/2016

15/05/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/05/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/05/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/05/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 08/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/05/2016

08/05/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/05/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/04/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/04/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 01/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/04/2016

01/05/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/04/2016

Chương trình Việt Nam Online

Chương trình Việt Nam Online ngày 25/05/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 25/05/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 26/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 25/05/2016

26/05/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 25/05/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 24/05/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 24/05/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 25/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 24/05/2016

25/05/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 24/05/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 23/05/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 23/05/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 23/05/2016

23/05/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 23/05/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/05/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/05/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 22/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/05/2016

22/05/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/05/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 26/05/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 26/05/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 27/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 26/05/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 26/05/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 25/05/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 25/05/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 26/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 25/05/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 25/05/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 24/05/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 24/05/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 24/05/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 24/05/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 23/05/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 23/05/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 23/05/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 23/05/2016