• Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế vùng
  Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế vùng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 29/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế vùng

  Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế vùng
 • Quyết tâm năm 2020 Việt Nam đứng thứ 2 Asean về sở hữu trí tuệ
  Quyết tâm năm 2020 Việt Nam đứng thứ 2 Asean về sở hữu trí tuệ

  Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 29/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Quyết tâm năm 2020 Việt Nam đứng thứ 2 Asean về sở hữu trí tuệ

  Quyết tâm năm 2020 Việt Nam đứng thứ 2 Asean về sở hữu trí tuệ
 • Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về bảo mật ngân hàng
  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về bảo mật ngân hàng

  Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 29/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về bảo mật ngân hàng

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về bảo mật ngân hàng
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát chợ đầu mối Long Biên
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát chợ đầu mối Long Biên

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 28/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát chợ đầu mối Long Biên

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát chợ đầu mối Long Biên
 • Thủ tướng tiếp cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia
  Thủ tướng tiếp cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 28/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia

  Thủ tướng tiếp cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia
 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc
  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 27/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc
 • Thủ tướng: Phải tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng CNTT
  Thủ tướng: Phải tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng CNTT

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 26/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng: Phải tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng CNTT

  Thủ tướng: Phải tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng CNTT
 • Hà Nội cần rút kinh nghiệm một số vấn đề
  Hà Nội cần rút kinh nghiệm một số vấn đề

  Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 26/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) Hà Nội cần rút kinh nghiệm một số vấn đề

  Hà Nội cần rút kinh nghiệm một số vấn đề
 • Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016
  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

  Ngày phát hành: 25/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016

  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016
 • Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế và Hội đồng Olympic châu Á
  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế và Hội đồng Olympic châu Á

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 24/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế và Hội đồng Olympic châu Á

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế và Hội đồng Olympic châu Á
 • Thủ tướng: Hiếu học ẩn sâu trong cốt cách mỗi người dân nước Việt
  Thủ tướng: Hiếu học ẩn sâu trong cốt cách mỗi người dân nước Việt

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 23/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng: Hiếu học ẩn sâu trong cốt cách mỗi người dân nước Việt

  Thủ tướng: Hiếu học ẩn sâu trong cốt cách mỗi người dân nước Việt
 • Cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra
  Cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 23/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

  Cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra
 • Kiên quyết trả lại những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp bộ, ngành địa phương
  Kiên quyết trả lại những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp bộ, ngành địa phương

  Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 22/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Kiên quyết trả lại những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp bộ, ngành địa phương

  Kiên quyết trả lại những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp bộ, ngành địa phương
 • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng
  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 22/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng
 • Vươn lên về sáng chế trong Asean
  Vươn lên về sáng chế trong Asean

  Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 22/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Vươn lên về sáng chế trong Asean

  Vươn lên về sáng chế trong Asean
 • Cà Mau cần biến thách thức từ biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển
  Cà Mau cần biến thách thức từ biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Cà Mau cần biến thách thức từ biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển

  Cà Mau cần biến thách thức từ biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển
 • Thủ tướng hoan nghênh xây dựng thương hiệu tôm Việt Nam ở Bạc Liêu
  Thủ tướng hoan nghênh xây dựng thương hiệu tôm Việt Nam ở Bạc Liêu

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng hoan nghênh xây dựng thương hiệu tôm Việt Nam ở Bạc Liêu

  Thủ tướng hoan nghênh xây dựng thương hiệu tôm Việt Nam ở Bạc Liêu
 • Thu hút hơn 12 tỷ USD đầu tư vào Hải Phòng
  Thu hút hơn 12 tỷ USD đầu tư vào Hải Phòng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 20/09/2016

  Thời lượng:

  (meid.chinhphu.vn) - Thu hút hơn 12 tỷ USD đầu tư vào Hải Phòng

  Thu hút hơn 12 tỷ USD đầu tư vào Hải Phòng
 • Thủ tướng thăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3
  Thủ tướng thăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 19/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng thăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3

  Thủ tướng thăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3
 • Khởi công tòa tháp cao nhất vùng duyên hải Bắc Bộ
  Khởi công tòa tháp cao nhất vùng duyên hải Bắc Bộ

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 19/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Khởi công tòa tháp cao nhất vùng duyên hải Bắc Bộ

  Khởi công tòa tháp cao nhất vùng duyên hải Bắc Bộ

Thông cáo báo chí hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

 • Thủ tướng tiếp một số Tập đoàn Hàn Quốc
  Thủ tướng tiếp một số Tập đoàn Hàn Quốc

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 29/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp một số Tập đoàn Hàn Quốc

  Thủ tướng tiếp một số Tập đoàn Hàn Quốc
 • Thủ tướng cảnh báo về nguy cơ tụt hậu của Đà Nẵng
  Thủ tướng cảnh báo về nguy cơ tụt hậu của Đà Nẵng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 29/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng cảnh báo về nguy cơ tụt hậu của Đà Nẵng

  Thủ tướng cảnh báo về nguy cơ tụt hậu của Đà Nẵng
 • Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế vùng
  Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế vùng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 29/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế vùng

  Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi là trung tâm kinh tế vùng
 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát chợ đầu mối Long Biên
  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát chợ đầu mối Long Biên

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 28/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát chợ đầu mối Long Biên

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát chợ đầu mối Long Biên
 • Thủ tướng tiếp cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia
  Thủ tướng tiếp cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 28/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia

  Thủ tướng tiếp cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia
 • Thủ tướng: Thanh Hóa phải phát huy tiềm năng của một Việt Nam thu nhỏ
  Thủ tướng: Thanh Hóa phải phát huy tiềm năng của một Việt Nam thu nhỏ

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 27/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng: Thanh Hóa phải phát huy tiềm năng của một Việt Nam thu nhỏ

  Thủ tướng: Thanh Hóa phải phát huy tiềm năng của một Việt Nam thu nhỏ
 • Thủ tướng tiếp Phó Tư lệnh Cảnh sát Indonesia
  Thủ tướng tiếp Phó Tư lệnh Cảnh sát Indonesia

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 27/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Phó Tư lệnh Cảnh sát Indonesia

  Thủ tướng tiếp Phó Tư lệnh Cảnh sát Indonesia
 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Hạ tầng và Giao thông Italy
  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Hạ tầng và Giao thông Italy

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 27/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Hạ tầng và Giao thông Italy

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Hạ tầng và Giao thông Italy
 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc
  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 27/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc
 • Thủ tướng: Phải tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng CNTT
  Thủ tướng: Phải tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng CNTT

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 26/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng: Phải tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng CNTT

  Thủ tướng: Phải tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng CNTT

Tọa đàm - Đối thoại trực tuyến

Tọa đàm trực tuyến: Thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tọa đàm trực tuyến: Thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 16/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông
Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 25/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông

Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông

Sự kiện Tuần

Virus Zika: Những điều cần biết
Virus Zika: Những điều cần biết

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Virut Zika: Những điều cần biết

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Không chờ đến hạn mới trả bài
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Không chờ đến hạn mới trả bài

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Không chờ đến hạn mới trả bài

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Không chờ đến hạn mới trả bài
Quyết liệt thực hiện đúng thời hạn từng nhiệm vụ Thủ tướng giao
Quyết liệt thực hiện đúng thời hạn từng nhiệm vụ Thủ tướng giao

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 25/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quyết liệt thực hiện đúng thời hạn từng nhiệm vụ Thủ tướng giao

Quyết liệt thực hiện đúng thời hạn từng nhiệm vụ Thủ tướng giao
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 29/09/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 29/09/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 29/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 29/09/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 29/09/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 29/09/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 29/09/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 29/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 29/09/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 29/09/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 28/09/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 28/09/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 28/09/2016

  Thời lượng:

  (meid.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 28/09/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 28/09/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 28/09/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 28/09/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 28/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 28/09/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 28/09/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 27/09/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 27/09/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 27/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 27/09/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 27/09/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 27/09/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 27/09/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 27/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 27/09/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 27/09/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 26/09/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 26/09/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 26/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 26/09/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 26/09/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 23/09/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 23/09/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 23/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 23/09/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 23/09/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 22/09/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 22/09/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 22/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 22/09/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 22/09/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 22/09/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 22/09/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 22/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 22/09/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 22/09/2016

Người dân và Chính phủ

NDCP số 147: Cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ
NDCP số 147: Cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 19/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 147: Cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ

19/08/2016

NDCP số 147: Cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ
NDCP số 146: Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai
NDCP số 146: Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 12/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 146: Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai

12/08/2016

NDCP số 146: Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai
NDCP số 145: Những điều rút ra từ các vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội
NDCP số 145: Những điều rút ra từ các vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 05/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 145: Những điều rút ra từ các vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội

05/08/2016

NDCP số 145: Những điều rút ra từ các vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội
NDCP số 144: "Đưa vắc xin sởi - rubella vào chương trình tiêm chủng mở rộng"
NDCP số 144: "Đưa vắc xin sởi - rubella vào chương trình tiêm chủng mở rộng"

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 29/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 144: "Đưa vắc xin sởi - rubella vào chương trình tiêm chủng mở rộng"

29/07/2016

NDCP số 144: "Đưa vắc xin sởi - rubella vào chương trình tiêm chủng mở rộng"

Chính phủ và Doanh nghiệp

Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ
Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 27/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ

27/06/2016

Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ
Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp
Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 29/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp

29/04/2016

Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp
Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng
Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 25/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng

25/04/2016

Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng
Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp
Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp;Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 10/02/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

10/02/2016

Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 25/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016

25/09/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/09/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 18/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/09/2016

18/09/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/09/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 11/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/09/2016

11/09/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/09/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 04/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/09/2016

04/09/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/09/2016

Chương trình Việt Nam Online

Chương trình Việt Nam Online ngày 28/09/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 28/09/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 29/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 28/09/2016

29/09/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 28/09/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 27/09/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 27/09/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 28/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 27/09/2016

28/09/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 27/09/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 26/09/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 26/09/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 27/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 26/09/2016

27/09/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 26/09/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 25/09/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 25/09/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 25/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 25/09/2016

25/09/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 25/09/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 28/09/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 28/09/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 29/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 28/09/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 28/09/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 27/09/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 27/09/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 28/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 27/09/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 27/09/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 26/09/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 26/09/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 27/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 26/09/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 26/09/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 25/09/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 25/09/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 25/09/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 25/09/2016