• Chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ: Chúng ta cần ủng hộ
  Chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ: Chúng ta cần ủng hộ

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Họp báo Chính phủ

  Ngày phát hành: 01/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ: Chúng ta cần ủng hộ

  Chiến dịch lấy lại vỉa hè cho người đi bộ: Chúng ta cần ủng hộ
 • Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2017
  Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2017

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 01/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2017

  Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2017
 • Chính thức ra mắt phiên bản mới "Việt Nam Online"
  Chính thức ra mắt phiên bản mới "Việt Nam Online"

  Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 01/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Chính thức ra mắt phiên bản mới "Việt Nam Online"

  Chính thức ra mắt phiên bản mới "Việt Nam Online"
 • Thủ tướng hoan nghênh "Trả lại vỉa hè cho người đi bộ"
  Thủ tướng hoan nghênh "Trả lại vỉa hè cho người đi bộ"

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 01/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng hoan nghênh "Trả lại vỉa hè cho người đi bộ"

  Thủ tướng hoan nghênh "Trả lại vỉa hè cho người đi bộ"
 • Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ mới cho Khánh Hòa
  Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ mới cho Khánh Hòa

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 01/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ mới cho Khánh Hòa

  Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ mới cho Khánh Hòa
 • Lễ thượng cờ tàu ngầm Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu
  Lễ thượng cờ tàu ngầm Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 01/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Lễ thượng cờ tàu ngầm Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu

  Lễ thượng cờ tàu ngầm Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Chủ động đề xuất về hội nhập kinh tế quốc tế
  Chủ động đề xuất về hội nhập kinh tế quốc tế

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Hội nhập

  Ngày phát hành: 01/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chủ động đề xuất về hội nhập kinh tế quốc tế

  Chủ động đề xuất về hội nhập kinh tế quốc tế
 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei
  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 28/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei
 • Tuyên Quang xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch
  Tuyên Quang xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 28/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tuyên Quang xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch

  Tuyên Quang xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch
 • Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017
  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

  Ngày phát hành: 26/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017

  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017
 • Thủ tướng nâng tầm nhìn cho ĐH Đà Nẵng
  Thủ tướng nâng tầm nhìn cho ĐH Đà Nẵng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 25/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng nâng tầm nhìn cho ĐH Đà Nẵng

  Thủ tướng nâng tầm nhìn cho ĐH Đà Nẵng
 • Anh luôn là đôi tác chiến lược của Việt Nam
  Anh luôn là đôi tác chiến lược của Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 24/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Anh luôn là đôi tác chiến lược của Việt Nam

  Anh luôn là đôi tác chiến lược của Việt Nam
 • Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương
  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương

  Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 23/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương

  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương
 • Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường hợp tác Slovenia-ASEAN
  Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường hợp tác Slovenia-ASEAN

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 23/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường hợp tác Slovenia-ASEAN

  Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường hợp tác Slovenia-ASEAN
 • Mong Đại sứ New Zealand làm cầu nối cho doanh nghiệp sang Việt Nam
  Mong Đại sứ New Zealand làm cầu nối cho doanh nghiệp sang Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 23/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Mong Đại sứ New Zealand làm cầu nối cho doanh nghiệp sang Việt Nam

  Mong Đại sứ New Zealand làm cầu nối cho doanh nghiệp sang Việt Nam
 • Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 22/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
 • Thủ tướng mong cán bộ lão thành tỉnh Quảng Ngãi ‘tiền hô hậu ủng’ cho sự phát triển
  Thủ tướng mong cán bộ lão thành tỉnh Quảng Ngãi ‘tiền hô hậu ủng’ cho sự phát triển

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 22/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng mong cán bộ lão thành tỉnh Quảng Ngãi ‘tiền hô hậu ủng’ cho sự phát triển

  Thủ tướng mong cán bộ lão thành tỉnh Quảng Ngãi ‘tiền hô hậu ủng’ cho sự phát triển
 • Thủ tướng tiếp Đại sứ Timor-Leste
  Thủ tướng tiếp Đại sứ Timor-Leste

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Đại sứ Timor-Leste

  Thủ tướng tiếp Đại sứ Timor-Leste
 • Thủ tướng tiếp Đại sứ Morocco
  Thủ tướng tiếp Đại sứ Morocco

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Đại sứ Morocco

  Thủ tướng tiếp Đại sứ Morocco
 • Thủ tướng: Nghệ An phải là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài
  Thủ tướng: Nghệ An phải là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 20/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng: Nghệ An phải là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài

  Thủ tướng: Nghệ An phải là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài

Thông cáo báo chí hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

 • Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2017
  Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2017

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 01/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2017

  Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2017
 • Thủ tướng hoan nghênh "Trả lại vỉa hè cho người đi bộ"
  Thủ tướng hoan nghênh "Trả lại vỉa hè cho người đi bộ"

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 01/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng hoan nghênh "Trả lại vỉa hè cho người đi bộ"

  Thủ tướng hoan nghênh "Trả lại vỉa hè cho người đi bộ"
 • Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ mới cho Khánh Hòa
  Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ mới cho Khánh Hòa

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 01/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ mới cho Khánh Hòa

  Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ mới cho Khánh Hòa
 • Lễ thượng cờ tàu ngầm Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu
  Lễ thượng cờ tàu ngầm Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 01/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Lễ thượng cờ tàu ngầm Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu

  Lễ thượng cờ tàu ngầm Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei
  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 28/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Brunei
 • Tuyên Quang xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch
  Tuyên Quang xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 28/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tuyên Quang xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch

  Tuyên Quang xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch
 • Thủ tướng nâng tầm nhìn cho ĐH Đà Nẵng
  Thủ tướng nâng tầm nhìn cho ĐH Đà Nẵng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 25/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng nâng tầm nhìn cho ĐH Đà Nẵng

  Thủ tướng nâng tầm nhìn cho ĐH Đà Nẵng
 • Anh luôn là đôi tác chiến lược của Việt Nam
  Anh luôn là đôi tác chiến lược của Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 24/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Anh luôn là đôi tác chiến lược của Việt Nam

  Anh luôn là đôi tác chiến lược của Việt Nam
 • Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương
  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương

  Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 23/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương

  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương
 • Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường hợp tác Slovenia-ASEAN
  Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường hợp tác Slovenia-ASEAN

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 23/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường hợp tác Slovenia-ASEAN

  Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường hợp tác Slovenia-ASEAN

Tọa đàm - Đối thoại trực tuyến

Tạo đà cho khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
Tạo đà cho khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo đà cho khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đại học
Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đại học
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Sự kiện Tuần

Chính thức ra mắt phiên bản mới "Việt Nam Online"
Chính thức ra mắt phiên bản mới "Việt Nam Online"

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chính thức ra mắt phiên bản mới "Việt Nam Online"

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương
Gặp mặt truyền thống 4 Văn phòng Trung ương
Gặp mặt truyền thống 4 Văn phòng Trung ương

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 10/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Gặp mặt truyền thống 4 Văn phòng Trung ương

Gặp mặt truyền thống 4 Văn phòng Trung ương
 • Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp
  Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp

  Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 28/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp

  Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp
 • Diễn tập PCCC tại khu kinh tế Dung Quất
  Diễn tập PCCC tại khu kinh tế Dung Quất

  Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 24/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Diễn tập PCCC tại khu kinh tế Dung Quất

  Diễn tập PCCC tại khu kinh tế Dung Quất
 • Năm 2017: Thời gian nộp bảo hiểm còn 49 giờ
  Năm 2017: Thời gian nộp bảo hiểm còn 49 giờ

  Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 21/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Năm 2017: Thời gian nộp bảo hiểm còn 49 giờ

  Năm 2017: Thời gian nộp bảo hiểm còn 49 giờ
 • Bộ Xây dựng cần chuyển động mạnh mẽ hơn
  Bộ Xây dựng cần chuyển động mạnh mẽ hơn

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 17/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Bộ Xây dựng cần chuyển động mạnh mẽ hơn

  Bộ Xây dựng cần chuyển động mạnh mẽ hơn
 • Chấn chỉnh hành vi phản cảm trong lễ hội
  Chấn chỉnh hành vi phản cảm trong lễ hội

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 15/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chấn chỉnh hành vi phản cảm trong lễ hội

  Chấn chỉnh hành vi phản cảm trong lễ hội
 • 5 yêu cầu của Thủ tướng đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
  5 yêu cầu của Thủ tướng đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 14/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - 5 yêu cầu của Thủ tướng đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

  5 yêu cầu của Thủ tướng đối với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
 • Cần làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính
  Cần làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính

  Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 13/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Cần làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính

  Cần làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính
 • Rút ngắn nhất quá trình trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp
  Rút ngắn nhất quá trình trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

  Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 09/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Rút ngắn nhất quá trình trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

  Rút ngắn nhất quá trình trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp
 • Nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách
  Nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách

  Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 31/01/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách

  Nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách
 • Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
  Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

  Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

  Ngày phát hành: 30/01/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

  Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 01/03/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 01/03/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 01/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành ngày 01/03/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 01/03/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/02/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/02/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 28/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/02/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/02/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/02/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/02/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 27/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/02/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/02/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 24/02/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 24/02/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 24/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 24/02/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 24/02/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 23/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/02/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/02/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 22/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/02/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/02/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/02/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/02/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 21/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/02/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/02/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/02/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/02/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 20/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/02/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/02/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 17 /02/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 17 /02/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 17/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành ngày 17 /02/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 17 /02/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/02/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/02/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 16/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/02/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/02/2017
 • Chương trình IT Today số 22
  Chương trình IT Today số 22

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 23/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 22

  Chương trình IT Today số 22
 • Chương trình IT Today số 21
  Chương trình IT Today số 21

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 16/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 21

  Chương trình IT Today số 21
 • Chương trình IT Today số 20
  Chương trình IT Today số 20

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 09/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 20

  Chương trình IT Today số 20
 • Chương trình IT Today số 19
  Chương trình IT Today số 19

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 02/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Chương trình IT Today số 19

  Chương trình IT Today số 19
 • Chương trình IT Today số 18
  Chương trình IT Today số 18

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 19/01/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 18

  Chương trình IT Today số 18
 • Chương trình IT Today số 17
  Chương trình IT Today số 17

  Chuyên mục: Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 12/01/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Chương trình IT Today số 17

  Chương trình IT Today số 17
 • Chương trình IT Today số 16
  Chương trình IT Today số 16

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 05/01/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 16

  Chương trình IT Today số 16
 • Chương trình IT Today số 15
  Chương trình IT Today số 15

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 29/12/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 15

  Chương trình IT Today số 15
 • Chương trình IT Today số 14
  Chương trình IT Today số 14

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 22/12/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Chương trình IT Today số 14

  Chương trình IT Today số 14
 • Chương trình IT Today số 13
  Chương trình IT Today số 13

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 15/12/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 13

  Chương trình IT Today số 13

Chính phủ và Người dân

Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế
Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế

28/02/2017

Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế
Visa điện tử - Đột phá cải cách hành chính
Visa điện tử - Đột phá cải cách hành chính

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Visa điện tử - Đột phá cải cách hành chính

24/02/2017

Visa điện tử - Đột phá cải cách hành chính
Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

21/02/2017

Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Giảm tỷ trọng thanh toán tiền mặt
Giảm tỷ trọng thanh toán tiền mặt

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giảm tỷ trọng thanh toán tiền mặt

17/02/2017

Giảm tỷ trọng thanh toán tiền mặt

Chính phủ và Doanh nghiệp

Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ
Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 27/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ

27/06/2016

Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ
Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp
Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 29/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp

29/04/2016

Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp
Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng
Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 25/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng

25/04/2016

Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng
Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp
Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp;Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 10/02/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

10/02/2016

Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 26/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017

26/02/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/02/2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 19/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/02/2017

19/02/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/02/2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 12/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/02/2017

12/02/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/01/2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 29/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/01/2017

29/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/01/2017

Chương trình Việt Nam Online

Chương trình Việt Nam Online ngày 28/02/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 28/02/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 01/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chương trình Việt Nam Online ngày 28/02/2017

01/03/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 28/02/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 27/02/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 27/02/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 28/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chương trình Việt Nam Online ngày 27/02/2017

28/02/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 27/02/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 26/02/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 26/02/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 27/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 26/02/2017

27/02/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 26/02/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 25/02/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 25/02/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 26/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 25/02/2017

26/02/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 25/02/2017
Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2
Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2
Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1
Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1
Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas
Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas
Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình
Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình

Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình
Chương trình thời sự 19h ngày 01/03/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 01/03/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 01/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 01/03/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 01/03/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 28/02/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 28/02/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 01/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chương trình thời sự 19h ngày 28/02/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 28/02/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 27/02/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 27/02/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 28/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chương trình thời sự 19h ngày 27/02/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 27/02/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 26/02/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 26/02/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 27/02/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 26/02/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 26/02/2017