Thông cáo báo chí hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Đối thoại trực tuyến

Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam
Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam

Chuyên mục: Đối thoại trực tuyến

Ngày phát hành: 20/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam

Chống thực phẩm bẩn: "Cuộc chiến" bắt đầu từ cơ sở
Chống thực phẩm bẩn: "Cuộc chiến" bắt đầu từ cơ sở

Chuyên mục: Đối thoại trực tuyến

Ngày phát hành: 26/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chống thực phẩm bẩn: "Cuộc chiến" bắt đầu từ cơ sở

Chống thực phẩm bẩn: "Cuộc chiến" bắt đầu từ cơ sở
Tọa đàm trực tuyến: Minh bạch thu phí dự án BOT Giao thông
Tọa đàm trực tuyến: Minh bạch thu phí dự án BOT Giao thông

Chuyên mục: Đối thoại trực tuyến

Ngày phát hành: 20/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Minh bạch thu phí dự án BOT Giao thông

Tọa đàm trực tuyến: Minh bạch thu phí dự án BOT Giao thông

Sự kiện Tuần

Cuối tháng 7 báo cáo phương án xử lý khoản tiền bồi thường của Formosa
Cuối tháng 7 báo cáo phương án xử lý khoản tiền bồi thường của Formosa

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Cuối tháng 7 báo cáo phương án xử lý khoản tiền bồi thường của Formosa

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Cần có cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới
Cần có cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần có cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới

Cần có cách làm mới trong xây dựng nông thôn mới
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 01/07/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 01/07/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 01/07/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 01/07/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 01/07/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 01/07/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 01/07/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 01/07/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 01/07/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 01/07/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 30/06/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 30/06/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 30/06/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 30/06/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 30/06/2016
 • Bản tin chỉ đạo điều hành chiều 29/06/2016
  Bản tin chỉ đạo điều hành chiều 29/06/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 29/06/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Bản tin chỉ đạo điều hành chiều 29/06/2016

  Bản tin chỉ đạo điều hành chiều 29/06/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 29/06/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 29/06/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 29/06/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 29/06/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 29/06/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 28/06/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 28/06/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 28/06/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 28/06/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 28/06/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 28/06/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 28/06/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 28/06/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 28/06/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 28/06/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 27/06/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 27/06/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 27/06/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 27/06/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 27/06/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 27/06/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 27/06/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 27/06/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 27/06/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 27/06/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 24/06/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 24/06/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 24/06/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 24/06/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 24/06/2016

Người dân và Chính phủ

NDCP số 138: Quảng bá Sơn Đoòng qua chuyến đi của các đại sứ
NDCP số 138: Quảng bá Sơn Đoòng qua chuyến đi của các đại sứ

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 10/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 138: Quảng bá Sơn Đoòng qua chuyến đi của các đại sứ

10/06/2016

NDCP số 138: Quảng bá Sơn Đoòng qua chuyến đi của các đại sứ
NDCP số 137: Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2016
NDCP số 137: Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2016

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 03/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 137: Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2016

03/06/2016

NDCP số 137: Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2016
NDCP số 136: Hợp tác Việt - Mỹ thúc đẩy khắc phục hậu quả ô nhiễm dioxin
NDCP số 136: Hợp tác Việt - Mỹ thúc đẩy khắc phục hậu quả ô nhiễm dioxin

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 27/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 136: Hợp tác Việt - Mỹ thúc đẩy khắc phục hậu quả ô nhiễm dioxin

27/05/2016

NDCP số 136: Hợp tác Việt - Mỹ thúc đẩy khắc phục hậu quả ô nhiễm dioxin
NDCP số 135: Tăng cường chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, trẻ em
NDCP số 135: Tăng cường chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, trẻ em

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 20/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 135: Tăng cường chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, trẻ em

20/05/2016

NDCP số 135: Tăng cường chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, trẻ em

Chính phủ và Doanh nghiệp

Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ
Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 27/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ

27/06/2016

Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ
Để đảm bảo chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh
Để đảm bảo chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 03/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Để đảm bảo chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh

03/06/2016

Để đảm bảo chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh
Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp
Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 29/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp

29/04/2016

Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp
Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng
Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 25/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng

25/04/2016

Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng

Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/06/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 26/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)- Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/06/2016

26/06/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/06/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 19/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/06/2016

19/06/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/06/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 12/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/06/2016

12/06/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/06/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 05/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/06/2016

05/06/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/06/2016

Chương trình Việt Nam Online

Chương trình Việt Nam Online ngày 01/07/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 01/07/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 01/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 01/07/2016

01/07/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 01/07/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 30/06/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 30/06/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 01/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 30/06/2016

01/07/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 30/06/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 29/06/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 29/06/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 29/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 29/06/2016

29/06/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 29/06/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 28/06/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 28/06/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 29/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 28/06/2016

29/06/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 28/06/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 01/07/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 01/07/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 01/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 01/07/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 01/07/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 30/06/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 30/06/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 01/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 30/06/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 30/06/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 29/06/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 29/06/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 29/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 29/06/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 29/06/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 28/06/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 28/06/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 29/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 28/06/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 28/06/2016