Thông cáo báo chí hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Tọa đàm - Đối thoại trực tuyến

Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội
Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội

Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Sự kiện Tuần

Để tái cơ cấu nền kinh tế thực chất, hiệu quả
Để tái cơ cấu nền kinh tế thực chất, hiệu quả

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Để tái cơ cấu nền kinh tế thực chất, hiệu quả

Tổ công tác của Thủ tướng ‘truy’ 4 Bộ thực hiện chậm Nghị quyết Chính phủ
Tổ công tác của Thủ tướng ‘truy’ 4 Bộ thực hiện chậm Nghị quyết Chính phủ

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 20/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tổ công tác của Thủ tướng ‘truy’ 4 Bộ thực hiện chậm Nghị quyết Chính phủ

Tổ công tác của Thủ tướng ‘truy’ 4 Bộ thực hiện chậm Nghị quyết Chính phủ
Tự chủ đại học: Xu hướng tất yếu
Tự chủ đại học: Xu hướng tất yếu

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Tự chủ đại học: Xu hướng tất yếu

Tự chủ đại học: Xu hướng tất yếu
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 21/10/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 21/10/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 21/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 21/10/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 21/10/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 21/10/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 21/10/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 21/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 21/10/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 21/10/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 20/10/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 20/10/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 20/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 20/10/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 20/10/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 20/10/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 20/10/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 20/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 20/10/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 20/10/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 19/10/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 19/10/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 19/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 19/10/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 19/10/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 19/10/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 19/10/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 19/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 19/10/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 19/10/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 18/10/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 18/10/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 18/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 18/10/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 18/10/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 18/10/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 18/10/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 18/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 18/10/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 18/10/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 17/10/2016
  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 17/10/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 17/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 17/10/2016

  Tin chỉ đạo điều hành chiều ngày 17/10/2016
 • Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 17/10/2016
  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 17/10/2016

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 17/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 17/10/2016

  Tin chỉ đạo điều hành sáng ngày 17/10/2016
 • Chương trình IT Today số 05
  Chương trình IT Today số 05

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 20/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 05

  Chương trình IT Today số 05
 • Chương trình IT Today số 04
  Chương trình IT Today số 04

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 13/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 04

  Chương trình IT Today số 04
 • Chương trình IT Today số 03
  Chương trình IT Today số 03

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 06/10/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 03

  Chương trình IT Today số 03
 • Chương trình IT Today số 02
  Chương trình IT Today số 02

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 29/09/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 02

  Chương trình IT Today số 02
 • Kết nối điện tử cửa khẩu cảng biển với một cửa Quốc gia
  Kết nối điện tử cửa khẩu cảng biển với một cửa Quốc gia

  Chuyên mục: Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 22/07/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Kết nối điện tử cửa khẩu cảng biển với một cửa Quốc gia

  Kết nối điện tử cửa khẩu cảng biển với một cửa Quốc gia
 • Chương trình IT Today số 01
  Chương trình IT Today số 01

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 27/06/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 01

  Chương trình IT Today số 01
 • Thành công kết nối liên thông văn bản điện tử trục VPCP - UBND TP.HCM
  Thành công kết nối liên thông văn bản điện tử trục VPCP - UBND TP.HCM

  Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 04/03/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thành công kết nối liên thông văn bản điện tử trục VPCP - UBND TP.HCM

  Thành công kết nối liên thông văn bản điện tử trục VPCP - UBND TP.HCM
 • Các nhiệm vụ trọng tâm của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong giai đoạn mới
  Các nhiệm vụ trọng tâm của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong giai đoạn mới

  Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 09/01/2016

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Các nhiệm vụ trọng tâm của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong giai đoạn mới

  Các nhiệm vụ trọng tâm của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong giai đoạn mới
 • 100% dịch vụ công sẽ được cung cấp qua mạng điện tử
  100% dịch vụ công sẽ được cung cấp qua mạng điện tử

  Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 20/10/2015

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - 100% dịch vụ công sẽ được cung cấp qua mạng điện tử

  100% dịch vụ công sẽ được cung cấp qua mạng điện tử
 • Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
  Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 08/08/2015

  Thời lượng:

  Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Người dân và Chính phủ

NDCP số 147: Cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ
NDCP số 147: Cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 19/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 147: Cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ

19/08/2016

NDCP số 147: Cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ
NDCP số 146: Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai
NDCP số 146: Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 12/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 146: Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai

12/08/2016

NDCP số 146: Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai
NDCP số 145: Những điều rút ra từ các vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội
NDCP số 145: Những điều rút ra từ các vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 05/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 145: Những điều rút ra từ các vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội

05/08/2016

NDCP số 145: Những điều rút ra từ các vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội
NDCP số 144: "Đưa vắc xin sởi - rubella vào chương trình tiêm chủng mở rộng"
NDCP số 144: "Đưa vắc xin sởi - rubella vào chương trình tiêm chủng mở rộng"

Chuyên mục: Người dân và Chính phủ

Ngày phát hành: 29/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 144: "Đưa vắc xin sởi - rubella vào chương trình tiêm chủng mở rộng"

29/07/2016

NDCP số 144: "Đưa vắc xin sởi - rubella vào chương trình tiêm chủng mở rộng"

Chính phủ và Doanh nghiệp

Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ
Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 27/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ

27/06/2016

Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ
Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp
Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 29/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp

29/04/2016

Xây dựng thương hiệu - Vấn đề sống còn đối với doanh nghiêp
Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng
Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 25/04/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng

25/04/2016

Doanh nghiệp dệt may đề xuất nhiều kiến nghị lên thủ tướng
Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp
Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp;Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 10/02/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

10/02/2016

Xúc tiến thương mại hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/10/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 16/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/10/2016

16/10/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/10/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 09/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/10/2016

09/10/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/10/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 02/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)- Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/10/2016

02/10/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 25/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016

25/09/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016

Chương trình Việt Nam Online

Chương trình Việt Nam Online ngày 20/10/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 20/10/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 21/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 20/10/2016

21/10/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 20/10/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 19/10/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 19/10/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 19/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 19/10/2016

19/10/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 19/10/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 18/10/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 18/10/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 19/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 18/10/2016

19/10/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 18/10/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 17/10/2016
Chương trình Việt Nam Online ngày 17/10/2016

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 17/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 17/10/2016

17/10/2016

Chương trình Việt Nam Online ngày 17/10/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 21/10/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 21/10/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/10/2016

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 21/10/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 21/10/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 20/10/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 20/10/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 20/10/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 20/10/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 19/10/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 19/10/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 19/10/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 19/10/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 18/10/2016
Chương trình thời sự 19h ngày 18/10/2016

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chương trình thời sự 19h ngày 18/10/2016

Chương trình thời sự 19h ngày 18/10/2016