• Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng
  Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 24/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

  Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng
 • Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh
  Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 24/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh

  Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh
 • Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/04/2015
  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/04/2015

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

  Ngày phát hành: 23/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/04/2015

  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/04/2015
 • Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động miền Trung
  Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động miền Trung

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 22/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động miền Trung

  Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động miền Trung
 • Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực PCA
  Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực PCA

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 22/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực PCA

  Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực PCA
 • Thủ tướng mong muốn mở thêm nhiều đường bay thẳng Việt Nam-Ấn Độ
  Thủ tướng mong muốn mở thêm nhiều đường bay thẳng Việt Nam-Ấn Độ

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 22/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng mong muốn mở thêm nhiều đường bay thẳng Việt Nam-Ấn Độ

  Thủ tướng mong muốn mở thêm nhiều đường bay thẳng Việt Nam-Ấn Độ
 • Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Ô tô HyunDai
  Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Ô tô HyunDai

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Ô tô HyunDai

  Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Ô tô HyunDai
 • Sunwah, HongKong tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam
  Sunwah, HongKong tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Sunwah, HongKong tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam

  Sunwah, HongKong tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam
 • Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki, Nhật Bản
  Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki, Nhật Bản

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki, Nhật Bản

  Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki, Nhật Bản
 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào
  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào
 • Thủ tướng tiếp Liên minh Hợp tác xã Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương
  Thủ tướng tiếp Liên minh Hợp tác xã Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Liên minh Hợp tác xã Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

  Thủ tướng tiếp Liên minh Hợp tác xã Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương
 • Thủ tướng kiểm tra lữ đoàn tên lửa Bờ 681
  Thủ tướng kiểm tra lữ đoàn tên lửa Bờ 681

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 20/04/2017

  Thời lượng:

  Thủ tướng kiểm tra lữ đoàn tên lửa Bờ 681

  Thủ tướng kiểm tra lữ đoàn tên lửa Bờ 681
 • Bình Thuận xúc tiến đầu tư
  Bình Thuận xúc tiến đầu tư

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 20/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Bình Thuận xúc tiến đầu tư

  Bình Thuận xúc tiến đầu tư
 • Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận
  Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 19/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận

  Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận
 • Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ngân hàng phát triển Hàn Quốc
  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ngân hàng phát triển Hàn Quốc

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 18/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ngân hàng phát triển Hàn Quốc

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ngân hàng phát triển Hàn Quốc
 • Thủ tướng tiếp Đại sứ Mông Cổ
  Thủ tướng tiếp Đại sứ Mông Cổ

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 18/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Đại sứ Mông Cổ

  Thủ tướng tiếp Đại sứ Mông Cổ
 • Hội nghị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
  Hội nghị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 18/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Hội nghị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Hội nghị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 • Thủ tướng Sri Lanka thăm chính thức Việt Nam
  Thủ tướng Sri Lanka thăm chính thức Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 18/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng Sri Lanka thăm chính thức Việt Nam

  Thủ tướng Sri Lanka thăm chính thức Việt Nam
 • Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/04/2015
  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/04/2015

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

  Ngày phát hành: 16/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/04/2015

  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/04/2015
 • Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào
  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 16/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Thông cáo báo chí hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

 • Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng
  Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 24/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

  Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng
 • Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh
  Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 24/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh

  Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh
 • Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động miền Trung
  Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động miền Trung

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 22/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động miền Trung

  Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động miền Trung
 • Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực PCA
  Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực PCA

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 22/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực PCA

  Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực PCA
 • Thủ tướng mong muốn mở thêm nhiều đường bay thẳng Việt Nam-Ấn Độ
  Thủ tướng mong muốn mở thêm nhiều đường bay thẳng Việt Nam-Ấn Độ

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 22/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng mong muốn mở thêm nhiều đường bay thẳng Việt Nam-Ấn Độ

  Thủ tướng mong muốn mở thêm nhiều đường bay thẳng Việt Nam-Ấn Độ
 • Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Ô tô HyunDai
  Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Ô tô HyunDai

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Ô tô HyunDai

  Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Ô tô HyunDai
 • Sunwah, HongKong tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam
  Sunwah, HongKong tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Sunwah, HongKong tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam

  Sunwah, HongKong tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam
 • Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki, Nhật Bản
  Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki, Nhật Bản

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki, Nhật Bản

  Thủ tướng tiếp Thống đốc tỉnh Nagasaki, Nhật Bản
 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào
  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào
 • Thủ tướng tiếp Liên minh Hợp tác xã Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương
  Thủ tướng tiếp Liên minh Hợp tác xã Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

  Ngày phát hành: 21/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Thủ tướng tiếp Liên minh Hợp tác xã Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

  Thủ tướng tiếp Liên minh Hợp tác xã Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương

Tọa đàm - Đối thoại trực tuyến

Để hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp hiệu quả, bền vững
Để hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp hiệu quả, bền vững

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 10/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Để hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp hiệu quả, bền vững

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên cả nước
Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên cả nước

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 21/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên cả nước

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên cả nước
Bảo đảm tính nhất quán trong tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp
Bảo đảm tính nhất quán trong tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 14/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo đảm tính nhất quán trong tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Bảo đảm tính nhất quán trong tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Sự kiện Tuần

Giải pháp nào để tăng giá trị cho hàng xuất khẩu?
Giải pháp nào để tăng giá trị cho hàng xuất khẩu?

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giải pháp nào để tăng giá trị cho hàng xuất khẩu?

Thương hiệu gắn với phát triển xanh là xu thế tất yếu
Thương hiệu gắn với phát triển xanh là xu thế tất yếu

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thương hiệu gắn với phát triển xanh là xu thế tất yếu

Thương hiệu gắn với phát triển xanh là xu thế tất yếu
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 24/04/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 24/04/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 24/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 24/04/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 24/04/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/04/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/04/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 21/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) -Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/04/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/04/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/04/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/04/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 20/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/04/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/04/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/04/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/04/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 19/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/04/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/04/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/04/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/04/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 18/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/04/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/04/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/04/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/04/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 17/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/04/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/04/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/04/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/04/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 14/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/04/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/04/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/04/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/04/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 13/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/04/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/04/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/04/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/04/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 12/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/04/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/04/2017
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/04/2017
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/04/2017

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 11/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/04/2017

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/04/2017
 • EVN áp dụng công nghệ trong dịch vụ chăm sóc khách hàng
  EVN áp dụng công nghệ trong dịch vụ chăm sóc khách hàng

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 20/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-EVN áp dụng công nghệ trong dịch vụ chăm sóc khách hàng

  EVN áp dụng công nghệ trong dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Hệ thống thông tin tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân
  Hệ thống thông tin tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 13/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Hệ thống thông tin tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân

  Hệ thống thông tin tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân
 • Phát triển Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4
  Phát triển Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 06/04/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Phát triển Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  Phát triển Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4
 • Tỉnh Phú Thọ nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử
  Tỉnh Phú Thọ nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 30/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Tỉnh Phú Thọ nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử

  Tỉnh Phú Thọ nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử
 • Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành giáo dục
  Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành giáo dục

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 23/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành giáo dục

  Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành giáo dục
 • VNPT thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử
  VNPT thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 16/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn)-VNPT thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử

  VNPT thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử
 • Chương trình IT Today số 24
  Chương trình IT Today số 24

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 09/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 24

  Chương trình IT Today số 24
 • Chương trình IT Today số 23
  Chương trình IT Today số 23

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 02/03/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 23

  Chương trình IT Today số 23
 • Chương trình IT Today số 22
  Chương trình IT Today số 22

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 23/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 22

  Chương trình IT Today số 22
 • Chương trình IT Today số 21
  Chương trình IT Today số 21

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

  Ngày phát hành: 16/02/2017

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 21

  Chương trình IT Today số 21

Chính phủ và Người dân

Gỡ nút thắt của ngành lúa gạo
Gỡ nút thắt của ngành lúa gạo

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Gỡ nút thắt của ngành lúa gạo

21/04/2017

Gỡ nút thắt của ngành lúa gạo
Bỏ trần giá sữa dưới 6 tuổi: Nhà nước vẫn hậu kiểm
Bỏ trần giá sữa dưới 6 tuổi: Nhà nước vẫn hậu kiểm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bỏ trần giá sữa dưới 6 tuổi: Nhà nước vẫn hậu kiểm

18/04/2017

Bỏ trần giá sữa dưới 6 tuổi: Nhà nước vẫn hậu kiểm
Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

14/04/2017

Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)
Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)

11/04/2017

Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)

Chính phủ và Doanh nghiệp

Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành Than khoáng sản
Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành Than khoáng sản

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 04/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành Than khoáng sản

04/04/2017

Tuyên dương các điển hình tiên tiến ngành Than khoáng sản
Cổ phiếu Petrolimex sẽ lên sàn vào tháng 4/2017
Cổ phiếu Petrolimex sẽ lên sàn vào tháng 4/2017

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 29/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cổ phiếu Petrolimex sẽ lên sàn vào tháng 4/2017

29/03/2017

Cổ phiếu Petrolimex sẽ lên sàn vào tháng 4/2017
Đầu tư sản xuất để chiếm lĩnh thị trường ô tô trong nước
Đầu tư sản xuất để chiếm lĩnh thị trường ô tô trong nước

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 26/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đầu tư sản xuất để chiếm lĩnh thị trường ô tô trong nước

26/03/2017

Đầu tư sản xuất để chiếm lĩnh thị trường ô tô trong nước
Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ
Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 27/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ

27/06/2016

Đại hội TDTT của cán bộ công nhân viên vùng mỏ

Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/04/2015
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/04/2015

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 23/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/04/2015

23/04/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/04/2015
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/04/2015
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/04/2015

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 16/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/04/2015

16/04/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/04/2015
Bản tin chính phủ tuần qua ngày 08/04/2017
Bản tin chính phủ tuần qua ngày 08/04/2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 09/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin chính phủ tuần qua ngày 08/04/2017

09/04/2017

Bản tin chính phủ tuần qua ngày 08/04/2017
Bản tin chính phủ tuần qua ngày 01/04/2017
Bản tin chính phủ tuần qua ngày 01/04/2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 02/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin chính phủ tuần qua ngày 01/04/2017

02/04/2017

Bản tin chính phủ tuần qua ngày 01/04/2017

Chương trình Việt Nam Online

Chương trình Việt Nam Online ngày 21/04/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 21/04/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 21/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 21/04/2017

21/04/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 21/04/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 19/04/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 19/04/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 21/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chương trình Việt Nam Online ngày 19/04/2017

21/04/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 19/04/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 20/04/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 20/04/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 20/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 20/04/2017

20/04/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 20/04/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 18/04/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 18/04/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 20/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chương trình Việt Nam Online ngày 18/04/2017

20/04/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 18/04/2017
Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2
Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2
Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1
Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1
Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas
Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas
Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình
Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình

Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình
Chương trình thời sự 19h ngày 23/04/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/04/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 23/04/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 23/04/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 22/04/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 22/04/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 22/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 22/04/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 22/04/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 21/02/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 21/02/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 22/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 21/02/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 21/02/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/04/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/04/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chương trình thời sự 19h ngày 20/04/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 20/04/2017