Thông cáo báo chí hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

 • Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm vắc xin
  Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm vắc xin

  Chuyên mục: All News;Chống dịch như chống giặc

  Ngày phát hành: 14/04/2021

  Thời lượng:

  Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm vắc xin

  Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm vắc xin
 • Đảm bảo 20% dân số được tiếp cận Văc xin phòng Covid-19
  Đảm bảo 20% dân số được tiếp cận Văc xin phòng Covid-19

  Chuyên mục: All News;Chống dịch như chống giặc

  Ngày phát hành: 02/04/2021

  Thời lượng:

  Đảm bảo 20% dân số được tiếp cận Văc xin phòng Covid-19

  Đảm bảo 20% dân số được tiếp cận Văc xin phòng Covid-19
 • Phương án triển khai "hộ chiếu vắc xin"
  Phương án triển khai "hộ chiếu vắc xin"

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

  Ngày phát hành: 19/03/2021

  Thời lượng:

  Phương án triển khai "hộ chiếu vắc xin"

  Phương án triển khai "hộ chiếu vắc xin"
 • Cuộc chiến chống Covid-19 chưa kết thúc
  Cuộc chiến chống Covid-19 chưa kết thúc

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

  Ngày phát hành: 18/03/2021

  Thời lượng:

  Cuộc chiến chống Covid-19 chưa kết thúc

  Cuộc chiến chống Covid-19 chưa kết thúc
 • Đảm bảo an toàn cao nhất khi tiêm vắc xin phòng COVID-19
  Đảm bảo an toàn cao nhất khi tiêm vắc xin phòng COVID-19

  Chuyên mục: All News;Chống dịch như chống giặc

  Ngày phát hành: 12/03/2021

  Thời lượng:

  Đảm bảo an toàn cao nhất khi tiêm vắc xin phòng COVID-19

  Đảm bảo an toàn cao nhất khi tiêm vắc xin phòng COVID-19
 • Hải Dương đã kiểm soát được dịch
  Hải Dương đã kiểm soát được dịch

  Chuyên mục: All News;Chống dịch như chống giặc

  Ngày phát hành: 19/02/2021

  Thời lượng:

  Hải Dương đã kiểm soát được dịch

  Hải Dương đã kiểm soát được dịch
 • Đẩy cao các biện pháp phòng chống COVID-19
  Đẩy cao các biện pháp phòng chống COVID-19

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

  Ngày phát hành: 15/02/2021

  Thời lượng:

  Đẩy cao các biện pháp phòng chống COVID-19

  Đẩy cao các biện pháp phòng chống COVID-19
 • Việt Nam xuất hiện chủng mới đầu tiên tại Đông Nam Á
  Việt Nam xuất hiện chủng mới đầu tiên tại Đông Nam Á

  Chuyên mục: All News;Chống dịch như chống giặc

  Ngày phát hành: 13/02/2021

  Thời lượng:

  Việt Nam xuất hiện chủng mới đầu tiên tại Đông Nam Á

  Việt Nam xuất hiện chủng mới đầu tiên tại Đông Nam Á
 • Đi cách ly cũng là làm nhiệm vụ
  Đi cách ly cũng là làm nhiệm vụ

  Chuyên mục: All News;Chống dịch như chống giặc

  Ngày phát hành: 11/02/2021

  Thời lượng:

  Đi cách ly cũng là làm nhiệm vụ

  Đi cách ly cũng là làm nhiệm vụ
 • Các tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch
  Các tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch

  Chuyên mục: All News;Chống dịch như chống giặc

  Ngày phát hành: 03/02/2021

  Thời lượng:

  Các tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch

  Các tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch

Tọa đàm - Đối thoại trực tuyến

Thách thức và cơ hội phát triển ngành Đường sắt Việt Nam
Thách thức và cơ hội phát triển ngành Đường sắt Việt Nam

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 25/03/2021

Thời lượng:

“Thách thức và cơ hội phát triển ngành Đường sắt Việt Nam”

3 năm triển khai Nghị quyết "thuận thiên": Biến thách thức thành cơ hội phát triển
3 năm triển khai Nghị quyết "thuận thiên": Biến thách thức thành cơ hội phát triển

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;All News

Ngày phát hành: 16/12/2020

Thời lượng:

3 năm triển khai Nghị quyết "thuận thiên": Biến thách thức thành cơ hội phát triển

3 năm triển khai Nghị quyết "thuận thiên": Biến thách thức thành cơ hội phát triển
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Hành động và giải pháp đột phá
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Hành động và giải pháp đột phá

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;All News

Ngày phát hành: 04/09/2020

Thời lượng:

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Hành động và giải pháp đột phá

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Hành động và giải pháp đột phá

Sự kiện Tuần

Còn nhiều bất cập trong việc lắp camera trên xe vận tải
Còn nhiều bất cập trong việc lắp camera trên xe vận tải

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 21/04/2021

Thời lượng:

Còn nhiều bất cập trong việc lắp camera trên xe vận tải

Phát triển bền vững hạ tầng logistics hàng không
Phát triển bền vững hạ tầng logistics hàng không

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/04/2021

Thời lượng:

Phát triển bền vững hạ tầng logistics hàng không

Phát triển bền vững hạ tầng logistics hàng không
Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử
Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/04/2021

Thời lượng:

Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/04/2021
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/04/2021

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 09/04/2021

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/04/2021

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/04/2021
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/04/2021
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/04/2021

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 08/04/2021

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/04/2021

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/04/2021
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/04/2021
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/04/2021

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 06/04/2021

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/04/2021

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/04/2021
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/04/2021
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/04/2021

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 05/04/2021

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/04/2021

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/04/2021
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 02/04/2021
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 02/04/2021

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 02/04/2021

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 02/04/2021

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 02/04/2021
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 01/04/2021
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 01/04/2021

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 01/04/2021

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 01/04/2021

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 01/04/2021
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/03/2021
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/03/2021

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 31/03/2021

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/03/2021

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/03/2021
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2021
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2021

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 30/03/2021

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2021

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2021
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 29/03/2021
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 29/03/2021

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 30/03/2021

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 29/03/2021

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 29/03/2021
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/03/2021
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/03/2021

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 26/03/2021

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/03/2021

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/03/2021

Chính phủ và Người dân

Tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số
Tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/04/2021

Thời lượng:

Tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số

20/04/2021

Tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số
Thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài
Thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 13/04/2021

Thời lượng:

Thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài

13/04/2021

Thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài
Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng
Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 06/04/2021

Thời lượng:

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng

06/04/2021

Thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng
Nhiệm kỳ của Chính phủ Kiến tạo - Hành động - Hiệu quả
Nhiệm kỳ của Chính phủ Kiến tạo - Hành động - Hiệu quả

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 30/03/2021

Thời lượng:

Nhiệm kỳ của Chính phủ Kiến tạo - Hành động - Hiệu quả

30/03/2021

Nhiệm kỳ của Chính phủ Kiến tạo - Hành động - Hiệu quả

Chính phủ và Doanh nghiệp

Khắc phục hạn chế để thúc đẩy xuất khẩu nông sản những tháng cuối năm
Khắc phục hạn chế để thúc đẩy xuất khẩu nông sản những tháng cuối năm

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ và Doanh nghiệp;All News

Ngày phát hành: 15/10/2020

Thời lượng:

Khắc phục hạn chế để thúc đẩy xuất khẩu nông sản những tháng cuối năm

15/10/2020

Khắc phục hạn chế để thúc đẩy xuất khẩu nông sản những tháng cuối năm
Họp báo về Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025
Họp báo về Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 30/09/2020

Thời lượng:

(media,chinhphu.vn) - Họp báo về Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

30/09/2020

Họp báo về Nghị quyết 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025
Kiến nghị giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh trong tình hình mới
Kiến nghị giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh trong tình hình mới

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ và Doanh nghiệp;All News

Ngày phát hành: 08/05/2020

Thời lượng:

Kiến nghị giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh trong tình hình mới

08/05/2020

Kiến nghị giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh trong tình hình mới
Đáp ứng nhu cầu than, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
Đáp ứng nhu cầu than, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp;All News

Ngày phát hành: 10/01/2020

Thời lượng:

Đáp ứng nhu cầu than, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

10/01/2020

Đáp ứng nhu cầu than, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/04/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/04/2021

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 18/04/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/04/2021

18/04/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/04/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/04/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/04/2021

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 11/04/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/04/2021

11/04/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/04/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/04/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/04/2021

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 04/04/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/04/2021

04/04/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/04/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/03/2021
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/03/2021

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 28/03/2021

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/03/2021

28/03/2021

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/03/2021

Chương trình Việt Nam Online

Chương trình Việt Nam Online ngày 03/11/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 03/11/2019

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 04/11/2019

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 03/11/2019

04/11/2019

Chương trình Việt Nam Online ngày 03/11/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 01/11/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 01/11/2019

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 02/11/2019

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 01/11/2019

02/11/2019

Chương trình Việt Nam Online ngày 01/11/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 31/10/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 31/10/2019

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 31/10/2019

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 31/10/2019

31/10/2019

Chương trình Việt Nam Online ngày 31/10/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 29/10/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 29/10/2019

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 30/10/2019

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 29/10/2019

30/10/2019

Chương trình Việt Nam Online ngày 29/10/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 19/04/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 19/04/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/04/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 19/04/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 19/04/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 18/04/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 18/04/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 19/04/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 18/04/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 18/04/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 17/04/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 17/04/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 18/04/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 17/04/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 17/04/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 16/04/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 16/04/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 17/04/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 16/04/2021

Chương trình thời sự 19h ngày 16/04/2021