Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/11/2020

Chuyên mục: All News 20/11/2020

Chính sách phát triển nghề công chứng 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng, với mục tiêu phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, đưa hoạt động công chứng Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới. Nghị quyết đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển nghề công chứng gồm:

  1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để tạo điều kiện cho hoạt động công chứng phát triển ổn định, bền vững.

  2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng.

  3. Phát triển tổ chức hành nghề công chứng bảo đảm ổn định, bền vững.

  4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động công chứng.

Khẩn trương hoàn thành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN

Thủ tướng mới đây đã yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương theo nhiệm vụ được giao khẩn trương hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, thuộc lĩnh vực quản lý. Đồng thời, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Nghiên cứu bài viết “Thúc đẩy phát triển thị trường cacbon”

Báo điện tử Sài Gòn Giải phóng Online ngày 30/10/2020 có bài viết “Thúc đẩy phát triển thị trường cacbon”. Theo bài báo, để có một sàn giao dịch chính thống, uy tín để các doanh nghiệp tìm đến hợp tác và để xây dựng được thị trường cacbon, Chính phủ cần hỗ trợ thông tin về công nghệ, chính sách, kỹ thuật nhiều hơn cho doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu bài viết trên, đánh giá trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.

 

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/11/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/11/2020

Chuyên mục: All News;Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 30/11/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/11/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/11/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/11/2020

Chuyên mục: All News;Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 29/11/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/11/2020

Trao 6 tỷ đồng tặng nhân dân 3 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt
Trao 6 tỷ đồng tặng nhân dân 3 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt

Chuyên mục: All News;Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 28/11/2020

Thời lượng:

Trao 6 tỷ đồng tặng nhân dân 3 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt

Thủ tướng đối thoại với cộng đồng khởi nghiệp
Thủ tướng đối thoại với cộng đồng khởi nghiệp

Chuyên mục: All News;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/11/2020

Thời lượng:

Thủ tướng đối thoại với cộng đồng khởi nghiệp

Biểu dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng
Biểu dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

Chuyên mục: All News;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/11/2020

Thời lượng:

Biểu dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/11/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/11/2020

Chuyên mục: All News;Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 27/11/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/11/2020