Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/10/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 12/10/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/10/2018

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách BHXH

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong đó có 2 nhiệm vụ quan trọng là: Thí điểm thực hiện gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo đó, hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải đáp ứng nguyên tắc: 1- Chỉ những tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới được phép hoạt động kiểm định xe cơ giới; 2- Tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới. Nghị định quy định tổ chức đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực theo quy định và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Công khai kết quả kiểm tra các dự án liên quan đến đất rừng tại Hòa Bình

Đài Truyền hình Việt Nam ngày 14/8/2018 đưa tin phản ánh tình trạng nhiều dự án sử dụng đất sai mục đích ở tỉnh Hòa Bình, trong đó có hàng loạt dự án bất động sản hình thành trên đất nông nghiệp, đất rừng, nguy cơ phá nát quy hoạch và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.

Về việc này, ngày 20/8/2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về các dự án bất động sản sử dụng đất sai mục đích  trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10/2018.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/06/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 18/06/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/06/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/06/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 17/06/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/06/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/06/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 11/06/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/06/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/06/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 10/06/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/06/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 07/06/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/06/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 06/06/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/06/2019