Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/11/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 09/11/2018

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu.

Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quyết định số 1489 về định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025. Theo đó, đối với giai đoạn 2018-2020, tập trung xử lý các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã được ký kết; tiếp tục lựa chọn và chuẩn bị các dự án đầu tư công tốt, sẽ giải ngân sau 2020 để đảm bảo sự liên tục, không bị sụt giảm đột ngột vốn đầu tư phát triển giai đoạn sau 2020. Tuy nhiên cần phải sàng lọc, lựa chọn các dự án tốt, hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời đảm bảo không vượt trần bội chi ngân sách và các chỉ tiêu an toàn nợ công do Quốc hội phê duyệt. Đối với giai đoạn 2021-2025, sử dụng vốn vay nước ngoài tập trung cho một số lĩnh vực chủ chốt để đảm bảo phát huy được tối đa hiệu quả kinh tế theo quy mô. Cần có quá trình thẩm định, đánh giá chặt chẽ, khách quan, minh bạch thông qua xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn dự án theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với thực tế Việt Nam.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực thông tin và truyền thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Cụ thể, Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi điều kiện thành lập và bảo đảm hoạt động của nhà xuất bản quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. Theo đó, thay vì quy định cụ thể điều kiện trụ sở của nhà xuất bản có diện tích từ 200 m2 sử dụng trở lên, Nghị định 150 chỉ quy định, trụ sở của nhà xuất bản có diện tích phù hợp, đáp ứng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc. Nghị định cũng đơn giản hóa điều kiện hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử đã được quy định tại Nghị định số 195 ban hành năm 2013. 

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/04/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/04/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 18/04/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/04/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/04/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/04/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 17/04/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/04/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/04/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/04/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 12/04/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/04/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/04/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/04/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 11/04/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/04/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/04/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/04/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 10/04/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/04/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/04/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/04/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 09/04/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/04/2019