Hải Phòng triển khai Chính quyền điện tử theo mô hình mẫu

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 14/05/2015

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/08/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/08/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 14/08/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/08/2020

Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/08/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/08/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 13/08/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/08/2020

Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/08/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/08/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 12/08/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/08/2020

Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/08/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/08/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 11/08/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/08/2020

Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/08/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/08/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 10/08/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/08/2020

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/08/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/08/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 07/08/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/08/2020