Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017

27/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

23/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 22/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/06/2017

22/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 21/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

21/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 20/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

20/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 19/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/06/2017

19/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 16/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/06/2017

16/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 15/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/06/2017

15/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 14/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/06/2017

14/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 13/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/06/2017

13/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 09/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/06/2017

09/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 08/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/06/2017

08/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/06/2017

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)