Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Lựa chọn nhà thầu xây dựng, sửa chữa công trình đường sắt
Lựa chọn nhà thầu xây dựng, sửa chữa công trình đường sắt

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 21/05/2015

Thời lượng:

21/05/2015

Lựa chọn nhà thầu xây dựng, sửa chữa công trình đường sắt
Tin tổng hợp Chỉ đạo - Điều hành ngày 21/5/2015
Tin tổng hợp Chỉ đạo - Điều hành ngày 21/5/2015

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 21/05/2015

Thời lượng:

21/05/2015

Tin tổng hợp Chỉ đạo - Điều hành ngày 21/5/2015
Bộ Y tế muốn nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình
Bộ Y tế muốn nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 21/05/2015

Thời lượng:

21/05/2015

Bộ Y tế muốn nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình
Thủ tướng chỉ thị lập kế hoạch sử dụng đất 2016 - 2020
Thủ tướng chỉ thị lập kế hoạch sử dụng đất 2016 - 2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 21/05/2015

Thời lượng:

21/05/2015

Thủ tướng chỉ thị lập kế hoạch sử dụng đất 2016 - 2020
Kiểm tra thông tin lò đốt rác thải công nghệ lạc hậu
Kiểm tra thông tin lò đốt rác thải công nghệ lạc hậu

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 21/05/2015

Thời lượng:

21/05/2015

Kiểm tra thông tin lò đốt rác thải công nghệ lạc hậu
Tin tổng hợp Chỉ đạo - Điều hành
Tin tổng hợp Chỉ đạo - Điều hành

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 21/05/2015

Thời lượng:

21/05/2015

Tin tổng hợp Chỉ đạo - Điều hành
Công nhận bằng Kỹ sư chất lượng cao tương đương thạc sĩ
Công nhận bằng Kỹ sư chất lượng cao tương đương thạc sĩ

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 21/05/2015

Thời lượng:

21/05/2015

Công nhận bằng Kỹ sư chất lượng cao tương đương thạc sĩ
Quy định về xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ
Quy định về xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 21/05/2015

Thời lượng:

21/05/2015

Quy định về xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ
Xử phạt gần 11 tỷ đồng qua thanh tra ngân hàng
Xử phạt gần 11 tỷ đồng qua thanh tra ngân hàng

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 21/05/2015

Thời lượng:

21/05/2015

Xử phạt gần 11 tỷ đồng qua thanh tra ngân hàng
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 đơn vị
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 đơn vị

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 21/05/2015

Thời lượng:

21/05/2015

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 đơn vị
Tin tổng hợp Chỉ đạo - Điều hành ngày 20/5/2015
Tin tổng hợp Chỉ đạo - Điều hành ngày 20/5/2015

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 20/05/2015

Thời lượng:

20/05/2015

Tin tổng hợp Chỉ đạo - Điều hành ngày 20/5/2015
Hỗ trợ 36 địa phương khắc phục hậu quả hạn hán
Hỗ trợ 36 địa phương khắc phục hậu quả hạn hán

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 20/05/2015

Thời lượng:

20/05/2015

Hỗ trợ 36 địa phương khắc phục hậu quả hạn hán

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018