Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 19/07/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018

19/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 18/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/07/2018

18/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 13/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/07/2018

13/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 11/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/07/2018

11/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 10/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/07/2018

10/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 06/07/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/07/2018

06/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 05/07/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/07/2018

05/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 04/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/07/2018

04/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 03/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 03/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 03/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 03/07/2018

03/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 03/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 02/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 02/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 02/07/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 02/07/2018

02/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 02/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 29/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 29/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 29/06/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 29/06/2018

29/06/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 29/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 28/06/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/06/2018

28/06/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/06/2018

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Xây dựng Chính phủ điện tử: Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất
Xây dựng Chính phủ điện tử: Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 19/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng Chính phủ điện tử: Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất

Phải tự đổi mới để trở thành Chính phủ thời đại 4.0
Phải tự đổi mới để trở thành Chính phủ thời đại 4.0

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/07/2018

Thời lượng:

Phải tự đổi mới để trở thành Chính phủ thời đại 4.0

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 19/07/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018