Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Lãi xuất cho vay nông nghiệp công nghệ cao, thấp hơn vay thông thường 0,5-1%
Lãi xuất cho vay nông nghiệp công nghệ cao, thấp hơn vay thông thường 0,5-1%

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 24/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Lãi xuất cho vay nông nghiệp công nghệ cao, thấp hơn vay thông thường 0,5-1%

24/03/2017

Lãi xuất cho vay nông nghiệp công nghệ cao, thấp hơn vay thông thường 0,5-1%
Sở hữu trí tuệ là động lực đổi mới sáng tạo
Sở hữu trí tuệ là động lực đổi mới sáng tạo

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 23/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Sở hữu trí tuệ là động lực đổi mới sáng tạo

23/03/2017

Sở hữu trí tuệ là động lực đổi mới sáng tạo
Bộ GTVT: Thủ tướng yêu cầu giải quyết tai nạn đường sắt
Bộ GTVT: Thủ tướng yêu cầu giải quyết tai nạn đường sắt

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 21/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ GTVT: Thủ tướng yêu cầu giải quyết tai nạn đường sắt

21/03/2017

Bộ GTVT: Thủ tướng yêu cầu giải quyết tai nạn đường sắt
Nghị định về thủ tục hành chính khi triển khai phải đi vào cuộc sống
Nghị định về thủ tục hành chính khi triển khai phải đi vào cuộc sống

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị định về thủ tục hành chính khi triển khai phải đi vào cuộc sống

20/03/2017

Nghị định về thủ tục hành chính khi triển khai phải đi vào cuộc sống
Thủ tướng yêu cầu VNPT chủ động thực hiện tốt tái cơ cấu
Thủ tướng yêu cầu VNPT chủ động thực hiện tốt tái cơ cấu

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng yêu cầu VNPT chủ động thực hiện tốt tái cơ cấu

15/03/2017

Thủ tướng yêu cầu VNPT chủ động thực hiện tốt tái cơ cấu
Viettel góp phần xây dựng nền quốc phòng mạnh và phát triển kinh tế
Viettel góp phần xây dựng nền quốc phòng mạnh và phát triển kinh tế

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 09/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Viettel góp phần xây dựng nền quốc phòng mạnh và phát triển kinh tế

09/03/2017

Viettel góp phần xây dựng nền quốc phòng mạnh và phát triển kinh tế
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Cà Mau trả lại xe DN tặng
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Cà Mau trả lại xe DN tặng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 03/03/2017

Thời lượng:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Cà Mau trả lại xe DN tặng

03/03/2017

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Cà Mau trả lại xe DN tặng
Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp
Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 28/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp

28/02/2017

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp
Diễn tập PCCC tại khu kinh tế Dung Quất
Diễn tập PCCC tại khu kinh tế Dung Quất

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 24/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Diễn tập PCCC tại khu kinh tế Dung Quất

24/02/2017

Diễn tập PCCC tại khu kinh tế Dung Quất
Nhìn lại nửa năm hoạt động của Tổ công tác Thủ tướng
Nhìn lại nửa năm hoạt động của Tổ công tác Thủ tướng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 22/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nhìn lại nửa năm hoạt động của Tổ công tác Thủ tướng

22/02/2017

Nhìn lại nửa năm hoạt động của Tổ công tác Thủ tướng
Năm 2017: Thời gian nộp bảo hiểm còn 49 giờ
Năm 2017: Thời gian nộp bảo hiểm còn 49 giờ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 21/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Năm 2017: Thời gian nộp bảo hiểm còn 49 giờ

21/02/2017

Năm 2017: Thời gian nộp bảo hiểm còn 49 giờ
Bộ Xây dựng cần chuyển động mạnh mẽ hơn
Bộ Xây dựng cần chuyển động mạnh mẽ hơn

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bộ Xây dựng cần chuyển động mạnh mẽ hơn

17/02/2017

Bộ Xây dựng cần chuyển động mạnh mẽ hơn

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/11/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/11/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK
Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)