Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Tập trung giải quyết chính sách cho người có công
Tập trung giải quyết chính sách cho người có công

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tập trung giải quyết chính sách cho người có công

19/05/2017

Tập trung giải quyết chính sách cho người có công
Gắn học tập Chỉ thị 05 với phát triển kinh tế xã hội
Gắn học tập Chỉ thị 05 với phát triển kinh tế xã hội

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhpu.vn) - Gắn học tập Chỉ thị 05 với phát triển kinh tế xã hội

18/05/2017

Gắn học tập Chỉ thị 05 với phát triển kinh tế xã hội
Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp: Bộ trưởng Bộ Tài chính giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp
Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp: Bộ trưởng Bộ Tài chính giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 17/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

17/05/2017

Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp: Bộ trưởng Bộ Tài chính giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp
Thủ tướng nhắc Vĩnh Phúc nhiều vấn đề nóng về tài nguyên, môi trường
Thủ tướng nhắc Vĩnh Phúc nhiều vấn đề nóng về tài nguyên, môi trường

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng nhắc Vĩnh Phúc nhiều vấn đề nóng về tài nguyên, môi trường

16/05/2017

Thủ tướng nhắc Vĩnh Phúc nhiều vấn đề nóng về tài nguyên, môi trường
Họp báo về Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017
Họp báo về Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 08/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Họp báo về Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017

08/05/2017

Họp báo về Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017
Đại hội Đoàn cơ sở Cổng TTĐT Chính phủ
Đại hội Đoàn cơ sở Cổng TTĐT Chính phủ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 05/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đại hội Đoàn cơ sở Cổng TTĐT Chính phủ

05/05/2017

Đại hội Đoàn cơ sở Cổng TTĐT Chính phủ
Cần phát triển nguồn năng lượng tái tạo
Cần phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn0 - Cần phát triển nguồn năng lượng tái tạo

04/05/2017

Cần phát triển nguồn năng lượng tái tạo
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 03/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

03/05/2017

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ
Đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá: Cần sự nhất quán về chính sách
Đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá: Cần sự nhất quán về chính sách

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 01/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá: Cần sự nhất quán về chính sách

01/05/2017

Đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá: Cần sự nhất quán về chính sách
Ngành Công nghiệp ô tô: Còn cơ hội cho nhà sản xuất trong nước
Ngành Công nghiệp ô tô: Còn cơ hội cho nhà sản xuất trong nước

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 25/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Ngành Công nghiệp ô tô: Còn cơ hội cho nhà sản xuất trong nước

25/04/2017

Ngành Công nghiệp ô tô: Còn cơ hội cho nhà sản xuất trong nước
Đôn đốc xử lý những tồn tại của 12 dự án yếu kém
Đôn đốc xử lý những tồn tại của 12 dự án yếu kém

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đôn đốc xử lý những tồn tại của 12 dự án yếu kém

21/04/2017

Đôn đốc xử lý những tồn tại của 12 dự án yếu kém
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn về an ninh mạng
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn về an ninh mạng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn về an ninh mạng

18/04/2017

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn về an ninh mạng

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018