Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Cần làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Cần làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 13/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính

13/02/2017

Cần làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Rút ngắn nhất quá trình trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp
Rút ngắn nhất quá trình trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 09/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Rút ngắn nhất quá trình trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

09/02/2017

Rút ngắn nhất quá trình trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp
Nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách
Nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách

31/01/2017

Nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách
Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

30/01/2017

Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời phỏng vấn Cổng TTĐT Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời phỏng vấn Cổng TTĐT Chính phủ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời phỏng vấn Cổng TTĐT Chính phủ

29/01/2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời phỏng vấn Cổng TTĐT Chính phủ
Giáo dục tiếp cận xu thế hội nhập
Giáo dục tiếp cận xu thế hội nhập

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giáo dục tiếp cận xu thế hội nhập

27/01/2017

Giáo dục tiếp cận xu thế hội nhập
Văn phòng Chính phủ trao trợ cấp cho cán bộ khó khăn
Văn phòng Chính phủ trao trợ cấp cho cán bộ khó khăn

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 23/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ trao trợ cấp cho cán bộ khó khăn

23/01/2017

Văn phòng Chính phủ trao trợ cấp cho cán bộ khó khăn
Công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện
Công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện

20/01/2017

Công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện
Không để người lao động thiếu tết
Không để người lao động thiếu tết

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Không để người lao động thiếu tết

19/01/2017

Không để người lao động thiếu tết
Bộ Công Thương ký hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin
Bộ Công Thương ký hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 09/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Công Thương ký hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin

09/01/2017

Bộ Công Thương ký hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin
Thị trường bất động sản 2017: Nhu cầu nhà thương mại giá rẻ vẫn gia tăng
Thị trường bất động sản 2017: Nhu cầu nhà thương mại giá rẻ vẫn gia tăng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thị trường bất động sản 2017: Nhu cầu nhà thương mại giá rẻ vẫn gia tăng

03/01/2017

Thị trường bất động sản 2017: Nhu cầu nhà thương mại giá rẻ vẫn gia tăng
Năm 2017: Làm gì để gỡ khó cho nông nghiệp?
Năm 2017: Làm gì để gỡ khó cho nông nghiệp?

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Năm 2017: Làm gì để gỡ khó cho nông nghiệp?

29/12/2016

Năm 2017: Làm gì để gỡ khó cho nông nghiệp?

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)