Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 12/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn(

12/09/2017

Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
Chung tay cùng đồng bào huyện Mù Cang Chải khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Chung tay cùng đồng bào huyện Mù Cang Chải khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 06/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chung tay cùng đồng bào huyện Mù Cang Chải khắc phục thiệt hại do mưa lũ

06/09/2017

Chung tay cùng đồng bào huyện Mù Cang Chải khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Bảo đảm tính hiệu quả, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Bảo đảm tính hiệu quả, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo đảm tính hiệu quả, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

29/08/2017

Bảo đảm tính hiệu quả, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Giảm tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành xuống 15%
Giảm tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành xuống 15%

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giảm tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành xuống 15%

21/08/2017

Giảm tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành xuống 15%
Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2018
Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2018

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 21/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2018

21/08/2017

Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2018
Hội khỏe Văn phòng Chính phủ lần thứ XI
Hội khỏe Văn phòng Chính phủ lần thứ XI

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 19/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội khỏe Văn phòng Chính phủ lần thứ XI

19/08/2017

Hội khỏe Văn phòng Chính phủ lần thứ XI
An ninh, an toàn bay là nhiệm vụ tiên quyết
An ninh, an toàn bay là nhiệm vụ tiên quyết

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - An ninh, an toàn bay là nhiệm vụ tiên quyết

16/08/2017

An ninh, an toàn bay là nhiệm vụ tiên quyết
Ngành Đường sắt cần đổi mới, thay đổi căn bản trong hoạt động
Ngành Đường sắt cần đổi mới, thay đổi căn bản trong hoạt động

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

14/08/2017

Ngành Đường sắt cần đổi mới, thay đổi căn bản trong hoạt động
Tiếp nối truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông
Tiếp nối truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 12/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tiếp nối truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông

12/08/2017

Tiếp nối truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông
Xây mới, cải tạo nhà ở cho người có công
Xây mới, cải tạo nhà ở cho người có công

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

09/08/2017

Xây mới, cải tạo nhà ở cho người có công
Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động
Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 08/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

08/08/2017

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động
Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" của VPCP
Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" của VPCP

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 31/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" của VPCP

31/07/2017

Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" của VPCP

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018