Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện ma túy
Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện ma túy

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện ma túy

18/04/2017

Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện ma túy
Tập trung giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng
Tập trung giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

Tập trung giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng

18/04/2017

Tập trung giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng
Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

18/04/2017

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Mạng xã hội sẽ buộc phải gỡ bỏ thông tin xuyên tạc
Mạng xã hội sẽ buộc phải gỡ bỏ thông tin xuyên tạc

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Mạng xã hội sẽ buộc phải gỡ bỏ thông tin xuyên tạc

18/04/2017

Mạng xã hội sẽ buộc phải gỡ bỏ thông tin xuyên tạc
Văn phòng Chính phủ là cơ quan "trọng tài" xử lý tình trạng văn bản "đẩy đi đẩy lại"
Văn phòng Chính phủ là cơ quan "trọng tài" xử lý tình trạng văn bản "đẩy đi đẩy lại"

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ là cơ quan "trọng tài" xử lý tình trạng văn bản "đẩy đi đẩy lại"

17/04/2017

Văn phòng Chính phủ là cơ quan "trọng tài" xử lý tình trạng văn bản "đẩy đi đẩy lại"
Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2017
Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2017

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 05/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2017

05/04/2017

Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2017
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ khó nhưng vẫn làm
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ khó nhưng vẫn làm

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 04/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Sản xuất nông nghiệp hữu cơ khó nhưng vẫn làm

04/04/2017

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ khó nhưng vẫn làm
Xử lý nghiêm đối tượng kích động gây rối tại Hà Tĩnh
Xử lý nghiêm đối tượng kích động gây rối tại Hà Tĩnh

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 03/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xử lý nghiêm đối tượng kích động gây rối tại Hà Tĩnh

03/04/2017

Xử lý nghiêm đối tượng kích động gây rối tại Hà Tĩnh
Tổ công tác của Thủ tướng mô hình đặc biệt và hiệu quả
Tổ công tác của Thủ tướng mô hình đặc biệt và hiệu quả

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tổ công tác của Thủ tướng mô hình đặc biệt và hiệu quả

29/03/2017

Tổ công tác của Thủ tướng mô hình đặc biệt và hiệu quả
Hội thảo về công tác tham mưu, phục vụ Chính phủ và thủ tướng Chính phủ
Hội thảo về công tác tham mưu, phục vụ Chính phủ và thủ tướng Chính phủ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội thảo về công tác tham mưu, phục vụ Chính phủ và thủ tướng Chính phủ

27/03/2017

Hội thảo về công tác tham mưu, phục vụ Chính phủ và thủ tướng Chính phủ
Thúc đẩy hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Lào
Thúc đẩy hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Lào

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thúc đẩy hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Lào

27/03/2017

Thúc đẩy hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Lào
Công khai tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh
Công khai tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Công khai tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

24/03/2017

Công khai tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/11/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/11/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK
Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)