Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Sôi nổi Hội khỏe truyền thống VPCP lần thứ XII
Sôi nổi Hội khỏe truyền thống VPCP lần thứ XII

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 26/08/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Sôi nổi Hội khỏe truyền thống VPCP lần thứ XII

26/08/2019

Sôi nổi Hội khỏe truyền thống VPCP lần thứ XII
Những bước đi vững chắc trong triển khai Chính phủ điện tử
Những bước đi vững chắc trong triển khai Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 22/08/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Những bước đi vững chắc trong triển khai Chính phủ điện tử

22/08/2019

Những bước đi vững chắc trong triển khai Chính phủ điện tử
Cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ là dư địa cho tăng trưởng
Cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ là dư địa cho tăng trưởng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 21/08/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ là dư địa cho tăng trưởng

21/08/2019

Cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ là dư địa cho tăng trưởng
Tăng cường hợp tác phát triển Chính phủ điện tử
Tăng cường hợp tác phát triển Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 14/08/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường hợp tác phát triển Chính phủ điện tử

14/08/2019

Tăng cường hợp tác phát triển Chính phủ điện tử
Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam
Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 08/08/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

08/08/2019

Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam
Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử
Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 07/08/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử

07/08/2019

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 01/08/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

01/08/2019

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Đôn đốc tiến độ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Đôn đốc tiến độ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 31/07/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đôn đốc tiến độ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia

31/07/2019

Đôn đốc tiến độ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Tháng bảy vọng mãi lời tri ân
Tháng bảy vọng mãi lời tri ân

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 31/07/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháng 07 vọng mãi lời tri ân

31/07/2019

Tháng bảy vọng mãi lời tri ân
Tổ công tác họp với 12 bộ về triển khai Chính phủ điện tử
Tổ công tác họp với 12 bộ về triển khai Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 29/07/2019

Thời lượng:

Tổ công tác họp với 12 bộ về triển khai Chính phủ điện tử

29/07/2019

Tổ công tác họp với 12 bộ về triển khai Chính phủ điện tử
Văn phòng Chính phủ về "miền đất lửa" anh hùng
Văn phòng Chính phủ về "miền đất lửa" anh hùng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 25/07/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ về "miền đất lửa" anh hùng

25/07/2019

Văn phòng Chính phủ về "miền đất lửa" anh hùng
VPCP đóng góp vào thành công chung trong hợp tác giữa hai Chính phủ Việt - Lào
VPCP đóng góp vào thành công chung trong hợp tác giữa hai Chính phủ Việt - Lào

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 22/07/2019

Thời lượng:

VPCP đóng góp vào thành công chung trong hợp tác giữa hai Chính phủ Việt - Lào

22/07/2019

VPCP đóng góp vào thành công chung trong hợp tác giữa hai Chính phủ Việt - Lào

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 17/01/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2020

Bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý
Bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 17/01/2020

Thời lượng:

Bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý

VPCP trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
VPCP trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 17/01/2020

Thời lượng:

VPCP trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn