Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

18/04/2017

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Mạng xã hội sẽ buộc phải gỡ bỏ thông tin xuyên tạc
Mạng xã hội sẽ buộc phải gỡ bỏ thông tin xuyên tạc

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Mạng xã hội sẽ buộc phải gỡ bỏ thông tin xuyên tạc

18/04/2017

Mạng xã hội sẽ buộc phải gỡ bỏ thông tin xuyên tạc
Văn phòng Chính phủ là cơ quan "trọng tài" xử lý tình trạng văn bản "đẩy đi đẩy lại"
Văn phòng Chính phủ là cơ quan "trọng tài" xử lý tình trạng văn bản "đẩy đi đẩy lại"

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ là cơ quan "trọng tài" xử lý tình trạng văn bản "đẩy đi đẩy lại"

17/04/2017

Văn phòng Chính phủ là cơ quan "trọng tài" xử lý tình trạng văn bản "đẩy đi đẩy lại"
Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2017
Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2017

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 05/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2017

05/04/2017

Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử 2017
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ khó nhưng vẫn làm
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ khó nhưng vẫn làm

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 04/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Sản xuất nông nghiệp hữu cơ khó nhưng vẫn làm

04/04/2017

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ khó nhưng vẫn làm
Xử lý nghiêm đối tượng kích động gây rối tại Hà Tĩnh
Xử lý nghiêm đối tượng kích động gây rối tại Hà Tĩnh

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 03/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xử lý nghiêm đối tượng kích động gây rối tại Hà Tĩnh

03/04/2017

Xử lý nghiêm đối tượng kích động gây rối tại Hà Tĩnh
Tổ công tác của Thủ tướng mô hình đặc biệt và hiệu quả
Tổ công tác của Thủ tướng mô hình đặc biệt và hiệu quả

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tổ công tác của Thủ tướng mô hình đặc biệt và hiệu quả

29/03/2017

Tổ công tác của Thủ tướng mô hình đặc biệt và hiệu quả
Hội thảo về công tác tham mưu, phục vụ Chính phủ và thủ tướng Chính phủ
Hội thảo về công tác tham mưu, phục vụ Chính phủ và thủ tướng Chính phủ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội thảo về công tác tham mưu, phục vụ Chính phủ và thủ tướng Chính phủ

27/03/2017

Hội thảo về công tác tham mưu, phục vụ Chính phủ và thủ tướng Chính phủ
Thúc đẩy hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Lào
Thúc đẩy hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Lào

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thúc đẩy hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Lào

27/03/2017

Thúc đẩy hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Lào
Công khai tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh
Công khai tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Công khai tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

24/03/2017

Công khai tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh
Lãi xuất cho vay nông nghiệp công nghệ cao, thấp hơn vay thông thường 0,5-1%
Lãi xuất cho vay nông nghiệp công nghệ cao, thấp hơn vay thông thường 0,5-1%

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 24/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Lãi xuất cho vay nông nghiệp công nghệ cao, thấp hơn vay thông thường 0,5-1%

24/03/2017

Lãi xuất cho vay nông nghiệp công nghệ cao, thấp hơn vay thông thường 0,5-1%
Sở hữu trí tuệ là động lực đổi mới sáng tạo
Sở hữu trí tuệ là động lực đổi mới sáng tạo

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 23/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Sở hữu trí tuệ là động lực đổi mới sáng tạo

23/03/2017

Sở hữu trí tuệ là động lực đổi mới sáng tạo

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)