Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Đại hội Đoàn cơ sở Cổng TTĐT Chính phủ
Đại hội Đoàn cơ sở Cổng TTĐT Chính phủ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 05/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đại hội Đoàn cơ sở Cổng TTĐT Chính phủ

05/05/2017

Đại hội Đoàn cơ sở Cổng TTĐT Chính phủ
Cần phát triển nguồn năng lượng tái tạo
Cần phát triển nguồn năng lượng tái tạo

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn0 - Cần phát triển nguồn năng lượng tái tạo

04/05/2017

Cần phát triển nguồn năng lượng tái tạo
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 03/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

03/05/2017

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ
Đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá: Cần sự nhất quán về chính sách
Đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá: Cần sự nhất quán về chính sách

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 01/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá: Cần sự nhất quán về chính sách

01/05/2017

Đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá: Cần sự nhất quán về chính sách
Ngành Công nghiệp ô tô: Còn cơ hội cho nhà sản xuất trong nước
Ngành Công nghiệp ô tô: Còn cơ hội cho nhà sản xuất trong nước

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 25/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Ngành Công nghiệp ô tô: Còn cơ hội cho nhà sản xuất trong nước

25/04/2017

Ngành Công nghiệp ô tô: Còn cơ hội cho nhà sản xuất trong nước
Đôn đốc xử lý những tồn tại của 12 dự án yếu kém
Đôn đốc xử lý những tồn tại của 12 dự án yếu kém

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đôn đốc xử lý những tồn tại của 12 dự án yếu kém

21/04/2017

Đôn đốc xử lý những tồn tại của 12 dự án yếu kém
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn về an ninh mạng
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn về an ninh mạng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn về an ninh mạng

18/04/2017

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn về an ninh mạng
Xử lý nghiêm khắc hơn vi phạm của các cơ quan báo chí
Xử lý nghiêm khắc hơn vi phạm của các cơ quan báo chí

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

Xử lý nghiêm khắc hơn vi phạm của các cơ quan báo chí

18/04/2017

Xử lý nghiêm khắc hơn vi phạm của các cơ quan báo chí
Giải pháp ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên mạng
Giải pháp ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên mạng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

Giải pháp ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên mạng

18/04/2017

Giải pháp ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên mạng
Nỗ lực cao nhất trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Nỗ lực cao nhất trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

Nỗ lực cao nhất trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

18/04/2017

Nỗ lực cao nhất trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện ma túy
Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện ma túy

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện ma túy

18/04/2017

Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện ma túy
Tập trung giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng
Tập trung giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

Tập trung giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng

18/04/2017

Tập trung giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 19/11/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 19/11/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 20/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 19/11/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2017

Thủ tướng: Bắc Kạn quyết chí ắt làm nên
Thủ tướng: Bắc Kạn quyết chí ắt làm nên

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng: Bắc Kạn quyết chí ắt làm nên