Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Thủ tướng nêu 5 vấn đề Bộ Giao thông vận tải cần tập trung xử lý trong thời gian tới
Thủ tướng nêu 5 vấn đề Bộ Giao thông vận tải cần tập trung xử lý trong thời gian tới

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

30/11/2017

Thủ tướng nêu 5 vấn đề Bộ Giao thông vận tải cần tập trung xử lý trong thời gian tới
Gia tăng lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Gia tăng lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 29/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Gia tăng lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần

29/11/2017

Gia tăng lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập quốc tế
Hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập quốc tế

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập quốc tế

24/11/2017

Hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập quốc tế
Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số
Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số

22/11/2017

Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số
Bộ TT&TT cần quan tâm trước hết là vấn đề báo chí và quy hoạch báo chí
Bộ TT&TT cần quan tâm trước hết là vấn đề báo chí và quy hoạch báo chí

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

21/11/2017

Bộ TT&TT cần quan tâm trước hết là vấn đề báo chí và quy hoạch báo chí
VPCP gửi tiền đến MTTQVN để ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ
VPCP gửi tiền đến MTTQVN để ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 08/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - VPCP gửi tiền đến MTTQVN để ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ

08/11/2017

VPCP gửi tiền đến MTTQVN để ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ
Quản lý nhân khẩu bằng công nghệ thông tin
Quản lý nhân khẩu bằng công nghệ thông tin

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quản lý nhân khẩu bằng công nghệ thông tin

07/11/2017

Quản lý nhân khẩu bằng công nghệ thông tin
Kon Tum tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào
Kon Tum tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 03/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kon Tum tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào

03/11/2017

Kon Tum tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào
Nâng cao công tác truyền thông chính sách
Nâng cao công tác truyền thông chính sách

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 01/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nâng cao công tác truyền thông chính sách

01/11/2017

Nâng cao công tác truyền thông chính sách
TP. Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù
TP. Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 27/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - TP. Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù

27/10/2017

TP. Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù
Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017
Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 23/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017

23/10/2017

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017
Bộ KH&CN hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao
Bộ KH&CN hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 20/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ KH&CN hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao

20/10/2017

Bộ KH&CN hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn cho đầu tư xây dựng
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn cho đầu tư xây dựng

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn cho đầu tư xây dựng

Chương trình thời sự 19h ngày 20/04/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 20/04/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/04/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 20/04/2018

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc
Thủ tướng tiếp Chủ tịch tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/04/2018

Thời lượng:

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc