Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2018
Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2018

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 21/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2018

21/08/2017

Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2018
Hội khỏe Văn phòng Chính phủ lần thứ XI
Hội khỏe Văn phòng Chính phủ lần thứ XI

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 19/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội khỏe Văn phòng Chính phủ lần thứ XI

19/08/2017

Hội khỏe Văn phòng Chính phủ lần thứ XI
An ninh, an toàn bay là nhiệm vụ tiên quyết
An ninh, an toàn bay là nhiệm vụ tiên quyết

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - An ninh, an toàn bay là nhiệm vụ tiên quyết

16/08/2017

An ninh, an toàn bay là nhiệm vụ tiên quyết
Ngành Đường sắt cần đổi mới, thay đổi căn bản trong hoạt động
Ngành Đường sắt cần đổi mới, thay đổi căn bản trong hoạt động

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

14/08/2017

Ngành Đường sắt cần đổi mới, thay đổi căn bản trong hoạt động
Tiếp nối truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông
Tiếp nối truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 12/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tiếp nối truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông

12/08/2017

Tiếp nối truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông
Xây mới, cải tạo nhà ở cho người có công
Xây mới, cải tạo nhà ở cho người có công

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

09/08/2017

Xây mới, cải tạo nhà ở cho người có công
Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động
Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 08/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

08/08/2017

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động
Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" của VPCP
Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" của VPCP

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 31/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" của VPCP

31/07/2017

Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" của VPCP
Điều chuyển vốn đầu tư công nếu không giải ngân kịp
Điều chuyển vốn đầu tư công nếu không giải ngân kịp

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

25/07/2017

Điều chuyển vốn đầu tư công nếu không giải ngân kịp
Đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả thị phần vận tải ngành đường sắt
Đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả thị phần vận tải ngành đường sắt

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 20/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả thị phần vận tải ngành đường sắt

20/07/2017

Đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả thị phần vận tải ngành đường sắt
Dù khó khăn, PVN phải hoàn thành khai thác 13,28 triệu tấn dầu
Dù khó khăn, PVN phải hoàn thành khai thác 13,28 triệu tấn dầu

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dù khó khăn, PVN phải hoàn thành khai thác 13,28 triệu tấn dầu

19/07/2017

Dù khó khăn, PVN phải hoàn thành khai thác 13,28 triệu tấn dầu
6 vấn đề Ngân hàng Nhà nước cần giải trình
6 vấn đề Ngân hàng Nhà nước cần giải trình

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - 6 vấn đề Ngân hàng Nhà nước cần giải trình

18/07/2017

6 vấn đề Ngân hàng Nhà nước cần giải trình

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Thủ tướng trao quà tết cho người nghèo
Thủ tướng trao quà tết cho người nghèo

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Các giáo sư Harvard khuyến nghị cần duy trì đà cải cách
Các giáo sư Harvard khuyến nghị cần duy trì đà cải cách

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)