Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngành Đường sắt cần đổi mới, thay đổi căn bản trong hoạt động
Ngành Đường sắt cần đổi mới, thay đổi căn bản trong hoạt động

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

14/08/2017

Ngành Đường sắt cần đổi mới, thay đổi căn bản trong hoạt động
Tiếp nối truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông
Tiếp nối truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 12/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tiếp nối truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông

12/08/2017

Tiếp nối truyền thống hiếu học của các thế hệ cha ông
Xây mới, cải tạo nhà ở cho người có công
Xây mới, cải tạo nhà ở cho người có công

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

09/08/2017

Xây mới, cải tạo nhà ở cho người có công
Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động
Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 08/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

08/08/2017

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động
Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" của VPCP
Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" của VPCP

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 31/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" của VPCP

31/07/2017

Các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn" của VPCP
Điều chuyển vốn đầu tư công nếu không giải ngân kịp
Điều chuyển vốn đầu tư công nếu không giải ngân kịp

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

25/07/2017

Điều chuyển vốn đầu tư công nếu không giải ngân kịp
Đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả thị phần vận tải ngành đường sắt
Đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả thị phần vận tải ngành đường sắt

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 20/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả thị phần vận tải ngành đường sắt

20/07/2017

Đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả thị phần vận tải ngành đường sắt
Dù khó khăn, PVN phải hoàn thành khai thác 13,28 triệu tấn dầu
Dù khó khăn, PVN phải hoàn thành khai thác 13,28 triệu tấn dầu

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dù khó khăn, PVN phải hoàn thành khai thác 13,28 triệu tấn dầu

19/07/2017

Dù khó khăn, PVN phải hoàn thành khai thác 13,28 triệu tấn dầu
6 vấn đề Ngân hàng Nhà nước cần giải trình
6 vấn đề Ngân hàng Nhà nước cần giải trình

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - 6 vấn đề Ngân hàng Nhà nước cần giải trình

18/07/2017

6 vấn đề Ngân hàng Nhà nước cần giải trình
Bảo đảm an toàn trong vận hành các dự án bô xít
Bảo đảm an toàn trong vận hành các dự án bô xít

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 09/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo đảm an toàn trong vận hành các dự án bô xít

09/07/2017

Bảo đảm an toàn trong vận hành các dự án bô xít
Nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin không bao giờ có hồi kết
Nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin không bao giờ có hồi kết

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 28/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin không bao giờ có hồi kết

28/06/2017

Nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin không bao giờ có hồi kết
Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Cổ phần hóa là yếu tố then chốt
Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Cổ phần hóa là yếu tố then chốt

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Cổ phần hóa là yếu tố then chốt

20/06/2017

Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Cổ phần hóa là yếu tố then chốt

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 19/11/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 19/11/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 20/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 19/11/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2017

Thủ tướng: Bắc Kạn quyết chí ắt làm nên
Thủ tướng: Bắc Kạn quyết chí ắt làm nên

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng: Bắc Kạn quyết chí ắt làm nên