Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Liên hoan văn nghệ "Khát vọng tuổi trẻ"
Liên hoan văn nghệ "Khát vọng tuổi trẻ"

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 07/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Liên hoan văn nghệ "Khát vọng tuổi trẻ"

07/05/2018

Liên hoan văn nghệ "Khát vọng tuổi trẻ"
Quyết tâm không để nợ đọng văn bản
Quyết tâm không để nợ đọng văn bản

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quyết tâm không để nợ đọng văn bản

24/04/2018

Quyết tâm không để nợ đọng văn bản
Đánh thuế tài sản: Nhằm khai thác tốt nguồn thu tài sản
Đánh thuế tài sản: Nhằm khai thác tốt nguồn thu tài sản

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 17/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đánh thuế tài sản: Nhằm khai thác tốt nguồn thu tài sản

17/04/2018

Đánh thuế tài sản: Nhằm khai thác tốt nguồn thu tài sản
Yêu cầu giải quyết triệt để khiếu kiện của 32 hộ dân tại TP. Bắc Giang
Yêu cầu giải quyết triệt để khiếu kiện của 32 hộ dân tại TP. Bắc Giang

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Yêu cầu giải quyết triệt để khiếu kiện của 32 hộ dân tại TP. Bắc Giang

13/04/2018

Yêu cầu giải quyết triệt để khiếu kiện của 32 hộ dân tại TP. Bắc Giang
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ 7 vấn đề
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ 7 vấn đề

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ 7 vấn đề

06/04/2018

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ 7 vấn đề
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp

05/04/2018

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của doanh nghiệp
Ngành xi măng tăng trưởng nhưng cần phải bảo vệ môi trường
Ngành xi măng tăng trưởng nhưng cần phải bảo vệ môi trường

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 03/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ngành xi măng tăng trưởng nhưng cần phải bảo vệ môi trường

03/04/2018

Ngành xi măng tăng trưởng nhưng cần phải bảo vệ môi trường
7 nhiệm vụ Thủ tướng giao cho Tổng công ty Xi Măng Việt Nam
7 nhiệm vụ Thủ tướng giao cho Tổng công ty Xi Măng Việt Nam

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/04/2018

Thời lượng:

(mediachinhphu.vn) - 7 nhiệm vụ Thủ tướng giao Tổng công ty Xi Măng Việt Nam

03/04/2018

7 nhiệm vụ Thủ tướng giao cho Tổng công ty Xi Măng Việt Nam
Cải cách thủ tục cho đầu tư xây dựng
Cải cách thủ tục cho đầu tư xây dựng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 29/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cải cách thủ tục cho đầu tư xây dựng

29/03/2018

Cải cách thủ tục cho đầu tư xây dựng
Thủ tướng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo 6 vấn đề
Thủ tướng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo 6 vấn đề

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo 6 vấn đề

28/03/2018

Thủ tướng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo 6 vấn đề
Ngưỡng nợ công trong luật quản lý nợ công
Ngưỡng nợ công trong luật quản lý nợ công

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 27/03/2018

Thời lượng:

Ngưỡng nợ công trong luật quản lý nợ công

27/03/2018

Ngưỡng nợ công trong luật quản lý nợ công
Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS
Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/03/2018

Thời lượng:

Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS

27/03/2018

Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018