Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Nghị định về An toàn thực phẩm phải đồng bộ, phù hợp với thực tiễn
Nghị định về An toàn thực phẩm phải đồng bộ, phù hợp với thực tiễn

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 23/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị định về An toàn thực phẩm phải đồng bộ, phù hợp với thực tiễn

23/01/2018

Nghị định về An toàn thực phẩm phải đồng bộ, phù hợp với thực tiễn
Nhìn lại một năm công tác Văn phòng Chính phủ năm 2017
Nhìn lại một năm công tác Văn phòng Chính phủ năm 2017

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nhìn lại một năm công tác Văn phòng Chính phủ năm 2017

18/01/2018

Nhìn lại một năm công tác Văn phòng Chính phủ năm 2017
Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn VPCP khóa 34
Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn VPCP khóa 34

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn VPCP khóa 34

11/01/2018

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn VPCP khóa 34
Năm 2018: Ngành Tài chính phấn đấu thu NSNN vượt 3% dự toán
Năm 2018: Ngành Tài chính phấn đấu thu NSNN vượt 3% dự toán

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 08/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Năm 2018: Ngành Tài chính phấn đấu thu NSNN vượt 3% dự toán

08/01/2018

Năm 2018: Ngành Tài chính phấn đấu thu NSNN vượt 3% dự toán
Hội nghị CCTT đấu thầu tập trung cấp quốc gia thuốc BHYT
Hội nghị CCTT đấu thầu tập trung cấp quốc gia thuốc BHYT

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 05/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

05/01/2018

Hội nghị CCTT đấu thầu tập trung cấp quốc gia thuốc BHYT
2017: Một năm thành công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2017: Một năm thành công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 31/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

31/12/2017

2017: Một năm thành công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nâng cao tính chủ động trong giảm nghèo
Nâng cao tính chủ động trong giảm nghèo

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

30/12/2017

Nâng cao tính chủ động trong giảm nghèo
Hệ thống thông tin giám định BHYT: Một bước tiến quan trọng
Hệ thống thông tin giám định BHYT: Một bước tiến quan trọng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 25/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

25/12/2017

Hệ thống thông tin giám định BHYT: Một bước tiến quan trọng
Từ 1/1/2018 Petrolimex bán dầu Diesel tiêu chuẩn euro 5
Từ 1/1/2018 Petrolimex bán dầu Diesel tiêu chuẩn euro 5

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 19/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Từ 1/1/2018 Petrolimex bán dầu Diesel tiêu chuẩn euro 5

19/12/2017

Từ 1/1/2018 Petrolimex bán dầu Diesel tiêu chuẩn euro 5
Phổ biến Quy chế làm việc và Quy chế thông tin, báo chí của VPCP
Phổ biến Quy chế làm việc và Quy chế thông tin, báo chí của VPCP

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Phổ biến Quy chế làm việc và Quy chế thông tin, báo chí của VPCP

15/12/2017

Phổ biến Quy chế làm việc và Quy chế thông tin, báo chí của VPCP
Nâng cao nhận thức và sự chủ động của sinh viên trong việc tham gia BHYT, BHXH
Nâng cao nhận thức và sự chủ động của sinh viên trong việc tham gia BHYT, BHXH

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 13/12/2017

Thời lượng:

13/12/2017

Nâng cao nhận thức và sự chủ động của sinh viên trong việc tham gia BHYT, BHXH
Gian nan chống trục lợi bảo hiểm y tế
Gian nan chống trục lợi bảo hiểm y tế

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 01/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Gian nan chống trục lợi bảo hiểm y tế

01/12/2017

Gian nan chống trục lợi bảo hiểm y tế

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018