Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho Đại sứ Nhật Bản
Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho Đại sứ Nhật Bản

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 27/03/2020

Thời lượng:

Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho Đại sứ Nhật Bản

27/03/2020

Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho Đại sứ Nhật Bản
Chi bộ Vụ Thư ký - Biên tập, Trung tâm Tin học tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
Chi bộ Vụ Thư ký - Biên tập, Trung tâm Tin học tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 20/03/2020

Thời lượng:

Chi bộ Vụ Thư ký - Biên tập, Trung tâm Tin học tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

20/03/2020

Chi bộ Vụ Thư ký - Biên tập, Trung tâm Tin học tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
Bộ Công Thương: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
Bộ Công Thương: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 13/03/2020

Thời lượng:

Bộ Công Thương: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

13/03/2020

Bộ Công Thương: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
Đoàn kết thống nhất, chung sức xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh
Đoàn kết thống nhất, chung sức xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 11/03/2020

Thời lượng:

Đoàn kết thống nhất, chung sức xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh

11/03/2020

Đoàn kết thống nhất, chung sức xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh
Dịch vụ công khi tích hợp phải bảo đảm tuyệt đối thành công
Dịch vụ công khi tích hợp phải bảo đảm tuyệt đối thành công

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 10/03/2020

Thời lượng:

Dịch vụ công khi tích hợp phải bảo đảm tuyệt đối thành công

10/03/2020

Dịch vụ công khi tích hợp phải bảo đảm tuyệt đối thành công
Cán bộ Đảng viên là đầu tàu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ
Cán bộ Đảng viên là đầu tàu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 10/03/2020

Thời lượng:

Cán bộ Đảng viên là đầu tàu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ

10/03/2020

Cán bộ Đảng viên là đầu tàu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ
Nâng cao năng lực, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh
Nâng cao năng lực, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 05/03/2020

Thời lượng:

Nâng cao năng lực, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

05/03/2020

Nâng cao năng lực, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh
Chuẩn bị khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Chuẩn bị khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 05/03/2020

Thời lượng:

Chuẩn bị khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

05/03/2020

Chuẩn bị khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Thí điểm nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông tại 5 địa phương
Thí điểm nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông tại 5 địa phương

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 05/03/2020

Thời lượng:

Thí điểm nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông tại 5 địa phương

05/03/2020

Thí điểm nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông tại 5 địa phương
Việt Nam là một điểm sáng cho các nhà đầu tư toàn cầu
Việt Nam là một điểm sáng cho các nhà đầu tư toàn cầu

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 05/03/2020

Thời lượng:

Việt Nam là một điểm sáng cho các nhà đầu tư toàn cầu

05/03/2020

Việt Nam là một điểm sáng cho các nhà đầu tư toàn cầu
Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm
Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 27/02/2020

Thời lượng:

Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm

27/02/2020

Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm
Sẽ giảm thiểu quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dung, nâng ngạch công chức
Sẽ giảm thiểu quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dung, nâng ngạch công chức

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;All News

Ngày phát hành: 27/02/2020

Thời lượng:

Sẽ giảm thiểu quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dung, nâng ngạch công chức

27/02/2020

Sẽ giảm thiểu quy định chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dung, nâng ngạch công chức

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 30/03/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2020

Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19
Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 30/03/2020

Thời lượng:

Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19

Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp
Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 30/03/2020

Thời lượng:

Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp