Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Thủ tướng nêu 5 vấn đề Bộ Giao thông vận tải cần tập trung xử lý trong thời gian tới
Thủ tướng nêu 5 vấn đề Bộ Giao thông vận tải cần tập trung xử lý trong thời gian tới

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

30/11/2017

Thủ tướng nêu 5 vấn đề Bộ Giao thông vận tải cần tập trung xử lý trong thời gian tới
Hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập quốc tế
Hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập quốc tế

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập quốc tế

24/11/2017

Hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập quốc tế
Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số
Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số

22/11/2017

Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số
Bộ TT&TT cần quan tâm trước hết là vấn đề báo chí và quy hoạch báo chí
Bộ TT&TT cần quan tâm trước hết là vấn đề báo chí và quy hoạch báo chí

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

21/11/2017

Bộ TT&TT cần quan tâm trước hết là vấn đề báo chí và quy hoạch báo chí
VPCP gửi tiền đến MTTQVN để ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ
VPCP gửi tiền đến MTTQVN để ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 08/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - VPCP gửi tiền đến MTTQVN để ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ

08/11/2017

VPCP gửi tiền đến MTTQVN để ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ
Quản lý nhân khẩu bằng công nghệ thông tin
Quản lý nhân khẩu bằng công nghệ thông tin

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quản lý nhân khẩu bằng công nghệ thông tin

07/11/2017

Quản lý nhân khẩu bằng công nghệ thông tin
Kon Tum tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào
Kon Tum tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 03/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kon Tum tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào

03/11/2017

Kon Tum tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào
Nâng cao công tác truyền thông chính sách
Nâng cao công tác truyền thông chính sách

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 01/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nâng cao công tác truyền thông chính sách

01/11/2017

Nâng cao công tác truyền thông chính sách
TP. Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù
TP. Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 27/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - TP. Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù

27/10/2017

TP. Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng thí điểm cơ chế đặc thù
Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017
Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 23/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017

23/10/2017

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017
Bộ KH&CN hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao
Bộ KH&CN hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 20/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ KH&CN hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao

20/10/2017

Bộ KH&CN hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao
Văn phòng Chính phủ chuyển gần 400 triệu tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt
Văn phòng Chính phủ chuyển gần 400 triệu tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - VPCP chuyển gần 400 triệu tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

18/10/2017

Văn phòng Chính phủ chuyển gần 400 triệu tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thanh niên phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thanh niên phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 10/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 10/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 11/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

2018 là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp
2018 là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - 2018 là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp