Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Tiếp đà kỳ tích xuất nhập khẩu
Tiếp đà kỳ tích xuất nhập khẩu

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

20/02/2018

Tiếp đà kỳ tích xuất nhập khẩu
Thành công và thách thức của ngành Ngân hàng
Thành công và thách thức của ngành Ngân hàng

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thành công và thách thức của ngành Ngân hàng

19/02/2018

Thành công và thách thức của ngành Ngân hàng
Hướng tới tăng trưởng bền vững
Hướng tới tăng trưởng bền vững

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng tới tăng trưởng bền vững

18/02/2018

Hướng tới tăng trưởng bền vững
Bộ Tài chính nỗ lực chủ động hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách
Bộ Tài chính nỗ lực chủ động hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

18/02/2018

Bộ Tài chính nỗ lực chủ động hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách
Phát triển gắn với bảo vệ môi trường
Phát triển gắn với bảo vệ môi trường

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

17/02/2018

Phát triển gắn với bảo vệ môi trường
Bộ Công Thương quyết tâm thực thi đầy đủ chỉ đạo tại Nghị quyết 01/NQ-CP
Bộ Công Thương quyết tâm thực thi đầy đủ chỉ đạo tại Nghị quyết 01/NQ-CP

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

17/02/2018

Bộ Công Thương quyết tâm thực thi đầy đủ chỉ đạo tại Nghị quyết 01/NQ-CP
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói về 3 nhiệm vụ then chốt của ngành
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói về 3 nhiệm vụ then chốt của ngành

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói về 3 nhiệm vụ then chốt của ngành

16/02/2018

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói về 3 nhiệm vụ then chốt của ngành
Để du lịch phát triển bền vững
Để du lịch phát triển bền vững

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

15/02/2018

Để du lịch phát triển bền vững
Hải Phòng bứt phá nhờ đổi mới cách nghĩ, cách làm
Hải Phòng bứt phá nhờ đổi mới cách nghĩ, cách làm

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

14/02/2018

Hải Phòng bứt phá nhờ đổi mới cách nghĩ, cách làm
Công tác phòng cháy chữa cháy còn nhiều khó khăn
Công tác phòng cháy chữa cháy còn nhiều khó khăn

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

13/02/2018

Công tác phòng cháy chữa cháy còn nhiều khó khăn
VPCP trao quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
VPCP trao quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 12/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - VPCP trao quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

12/02/2018

VPCP trao quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Văn phòng Chính phủ trao quà tặng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam
Văn phòng Chính phủ trao quà tặng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 02/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ trao quà tặng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam

02/02/2018

Văn phòng Chính phủ trao quà tặng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018