Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Bộ Tài chính tăng vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính
Bộ Tài chính tăng vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 13/09/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Tài chính tăng vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính

13/09/2018

Bộ Tài chính tăng vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính
Xe Grab và taxi truyền thống sẽ bằng nhau về niên hạn
Xe Grab và taxi truyền thống sẽ bằng nhau về niên hạn

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/08/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xe Grab và taxi truyền thống sẽ bằng nhau về niên hạn

15/08/2018

Xe Grab và taxi truyền thống sẽ bằng nhau về niên hạn
Phát huy vai trò cầu nối, triển khai đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế
Phát huy vai trò cầu nối, triển khai đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/08/2018

Thời lượng:

Phát huy vai trò cầu nối, triển khai đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế

13/08/2018

Phát huy vai trò cầu nối, triển khai đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế
Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất tại ĐBSCL
Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất tại ĐBSCL

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/08/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất tại ĐBSCL

10/08/2018

Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất tại ĐBSCL
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực của ĐBSCL
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực của ĐBSCL

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/08/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực của ĐBSCL

09/08/2018

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực của ĐBSCL
WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực trong xây dựng Chính phủ điện tử
WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực trong xây dựng Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/08/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực trong xây dựng Chính phủ điện tử

08/08/2018

WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực trong xây dựng Chính phủ điện tử
Phát triển nông nghiệp đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Phát triển nông nghiệp đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/08/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Phát triển nông nghiệp đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

08/08/2018

Phát triển nông nghiệp đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Chính phủ phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018-2023
Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Chính phủ phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018-2023

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 04/08/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Chính phủ phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018-2023

04/08/2018

Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Chính phủ phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2018-2023
Hành trình tri ân những cô gái Đồng Lộc
Hành trình tri ân những cô gái Đồng Lộc

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 26/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hành trình tri ân những cô gái Đồng Lộc

26/07/2018

Hành trình tri ân những cô gái Đồng Lộc
Cần sớm hoàn thành các dự thảo Nghị định sửa đổi về đầu tư, kinh doanh
Cần sớm hoàn thành các dự thảo Nghị định sửa đổi về đầu tư, kinh doanh

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 12/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần sớm hoàn thành các dự thảo Nghị định sửa đổi về đầu tư, kinh doanh

12/07/2018

Cần sớm hoàn thành các dự thảo Nghị định sửa đổi về đầu tư, kinh doanh
VPCP làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
VPCP làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 12/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - VPCP làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

12/07/2018

VPCP làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
Nghị quyết 21-NQ/TW: Triển khai đồng bộ, hiệu quả
Nghị quyết 21-NQ/TW: Triển khai đồng bộ, hiệu quả

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 28/06/2018

Thời lượng:

Nghị quyết 21-NQ/TW: Triển khai đồng bộ, hiệu quả

28/06/2018

Nghị quyết 21-NQ/TW: Triển khai đồng bộ, hiệu quả

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử họp phiên đầu tiên
Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử họp phiên đầu tiên

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/09/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử họp phiên đầu tiên

Chương trình Việt Nam Online ngày 19/09/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 19/09/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 20/09/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 19/09/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/09/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/09/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 20/09/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/09/2018