Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Tránh trục lợi Bảo hiểm xã hội bằng công nghệ thông tin
Tránh trục lợi Bảo hiểm xã hội bằng công nghệ thông tin

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 10/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

10/10/2017

Tránh trục lợi Bảo hiểm xã hội bằng công nghệ thông tin
Sẽ quy định chặt chẽ trong lựa chọn cổ đông chiến lược
Sẽ quy định chặt chẽ trong lựa chọn cổ đông chiến lược

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 28/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Sẽ quy định chặt chẽ trong lựa chọn cổ đông chiến lược

28/09/2017

Sẽ quy định chặt chẽ trong lựa chọn cổ đông chiến lược
Thủ tướng khen ngợi Bộ Công Thương 3 vấn đề lớn
Thủ tướng khen ngợi Bộ Công Thương 3 vấn đề lớn

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng khen ngợi Bộ Công Thương 3 vấn đề lớn

22/09/2017

Thủ tướng khen ngợi Bộ Công Thương 3 vấn đề lớn
Phòng chống mua bán người qua môi giới hôn nhân: Hướng từ 4 không sang 5 biết
Phòng chống mua bán người qua môi giới hôn nhân: Hướng từ 4 không sang 5 biết

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 22/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Phòng chống mua bán người qua môi giới hôn nhân: Hướng từ 4 không sang 5 biết

22/09/2017

Phòng chống mua bán người qua môi giới hôn nhân: Hướng từ 4 không sang 5 biết
Tìm quyết sách chiến lược, đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL
Tìm quyết sách chiến lược, đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tìm quyết sách chiến lược, đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

20/09/2017

Tìm quyết sách chiến lược, đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL
Bộ Y tế: Tiếp thu ý kiến, giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành
Bộ Y tế: Tiếp thu ý kiến, giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

20/09/2017

Bộ Y tế: Tiếp thu ý kiến, giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành
Nhiều Bất cập trong kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Nhiều Bất cập trong kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

20/09/2017

Nhiều Bất cập trong kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc
Kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

20/09/2017

Kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc
Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và Đảng viên mới
Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và Đảng viên mới

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 19/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và Đảng viên mới

19/09/2017

Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và Đảng viên mới
Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 12/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn(

12/09/2017

Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
Chung tay cùng đồng bào huyện Mù Cang Chải khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Chung tay cùng đồng bào huyện Mù Cang Chải khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 06/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chung tay cùng đồng bào huyện Mù Cang Chải khắc phục thiệt hại do mưa lũ

06/09/2017

Chung tay cùng đồng bào huyện Mù Cang Chải khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Bảo đảm tính hiệu quả, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Bảo đảm tính hiệu quả, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo đảm tính hiệu quả, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

29/08/2017

Bảo đảm tính hiệu quả, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Công bố các nhà tài trợ Năm APEC 2017
Công bố các nhà tài trợ Năm APEC 2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 17/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Công bố các nhà tài trợ Năm APEC 2017

Đẩy mạnh kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore
Đẩy mạnh kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đẩy mạnh kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/10/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/10/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 17/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) Chương trình Việt Nam Online ngày 16/10/2017