Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 24/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 24/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

25/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 24/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/12/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 23/12/2017

23/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 23/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 22/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 22/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 22/12/2017

23/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 22/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 21/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 21/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 22/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

22/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 21/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 20/12/2017

21/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 20/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 19/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 19/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 19/12/2017

20/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 19/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 18/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 18/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

19/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 18/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 17/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 17/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 17/12/2017

18/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 17/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 16/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 16/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 17/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 16/12/2017

17/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 16/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 15/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 15/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 16/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 15/12/2017

16/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 15/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 14/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 14/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 15/12/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 14/12/2017

15/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 14/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 13/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 13/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 14/12/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 13/12/2017

14/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 13/12/2017

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018