Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 22/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 22/07/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/07/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 22/07/2017

23/07/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 22/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 21/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 21/07/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/07/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 21/07/2017

21/07/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 21/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/07/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 20/07/2017

21/07/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 20/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 19/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 19/07/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

20/07/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 19/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 18/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 18/07/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/07/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 18/07/2017

19/07/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 18/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 17/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 17/07/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 17/07/2017

18/07/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 17/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 16/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 16/07/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 17/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

17/07/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 16/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 15/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 15/07/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 15/07/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 15/07/2017

15/07/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 15/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 14/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 14/07/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 14/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 14/07/2017

14/07/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 14/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 13/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 13/07/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 14/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 13/07/2017

14/07/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 13/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 12/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 12/07/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 13/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 12/07/2017

13/07/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 12/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 11/07/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 11/07/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 11/07/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 11/07/2017

11/07/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 11/07/2017

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)