Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 27/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 27/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 28/06/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 27/06/2018

28/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 27/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 26/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 26/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 27/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 26/06/2018

27/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 26/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 25/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 25/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 26/06/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 25/06/2018

26/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 25/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 24/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 24/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/06/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 24/06/2018

25/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 24/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 23/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 23/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/06/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 23/06/2018

23/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 23/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 22/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 22/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/06/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 22/06/2018

23/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 22/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 21/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 21/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 22/06/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 21/06/2018

22/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 21/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 20/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 20/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 20/06/2018

21/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 20/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 19/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 19/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 19/06/2018

20/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 19/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 18/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 18/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/06/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 18/06/2018

19/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 18/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 17/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 17/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 17/06/2018

18/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 17/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 16/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 16/06/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 16/06/2018

16/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 16/06/2018

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 15/08/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 15/08/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 16/08/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 15/08/2018

Ngoại giao Việt Nam phải đảm bảo hòa bình và tìm thị trường
Ngoại giao Việt Nam phải đảm bảo hòa bình và tìm thị trường

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/08/2018

Thời lượng:

Ngoại giao Việt Nam phải đảm bảo hòa bình và tìm thị trường

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ Lăng Bác
Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ Lăng Bác

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/08/2018

Thời lượng:

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ