Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 03/03/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 03/03/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 03/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 03/03/2018

03/03/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 03/03/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 02/03/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 02/03/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 02/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

02/03/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 02/03/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 01/03/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 01/03/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 01/03/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 01/03/2018

01/03/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 01/03/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 28/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 28/02/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 01/03/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 28/02/2018

01/03/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 28/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 27/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 27/02/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 28/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

28/02/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 27/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 26/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 26/02/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 27/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 26/02/2018

27/02/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 26/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 25/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 25/02/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 25/02/2018

25/02/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 25/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 24/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 24/02/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 24/02/2018

24/02/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 24/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 23/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 23/02/2018

24/02/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 23/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 22/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 22/02/2018

23/02/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 22/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 21/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 21/02/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 22/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 21/02/2018

22/02/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 21/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 20/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 20/02/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 20/02/2018

20/02/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 20/02/2018

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn cho đầu tư xây dựng
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn cho đầu tư xây dựng

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn cho đầu tư xây dựng

Chương trình thời sự 19h ngày 20/04/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 20/04/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/04/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 20/04/2018

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc
Thủ tướng tiếp Chủ tịch tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/04/2018

Thời lượng:

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc