Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 02/10/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 02/10/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 03/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

03/10/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 02/10/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 01/10/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 01/10/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 02/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

02/10/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 01/10/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 30/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 30/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 01/10/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 30/09/2017

01/10/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 30/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 29/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 29/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 29/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

29/09/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 29/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 28/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 28/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 29/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

29/09/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 28/09/2017
Chương thời sự 19h ngày 27/09/2017
Chương thời sự 19h ngày 27/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 28/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

28/09/2017

Chương thời sự 19h ngày 27/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 26/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 26/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 27/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 26/09/2017

27/09/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 26/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 25/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 25/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 26/09/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 25/09/2017

26/09/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 25/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 24/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 24/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 24/09/2017

25/09/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 24/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 23/09/2017

24/09/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 23/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 22/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 22/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 22/09/2017

23/09/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 22/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 21/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 21/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 22/09/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 21/09/2017

22/09/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 21/09/2017

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 19/11/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 19/11/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 20/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 19/11/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2017

Thủ tướng: Bắc Kạn quyết chí ắt làm nên
Thủ tướng: Bắc Kạn quyết chí ắt làm nên

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng: Bắc Kạn quyết chí ắt làm nên