Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 09/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 09/07/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 10/07/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 09/07/2018

10/07/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 09/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 08/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 08/07/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 09/07/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 08/07/2018

09/07/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 08/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 07/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 07/07/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 08/07/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 07/07/2018

08/07/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 07/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 06/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 06/07/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 06/07/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 06/07/2018

06/07/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 06/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 05/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 05/07/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 06/07/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 05/07/2018

06/07/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 05/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 04/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 04/07/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 05/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 04/07/2018

05/07/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 04/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 03/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 03/07/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 04/07/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 03/07/2018

04/07/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 03/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 02/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 02/07/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 03/07/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 02/07/2018

03/07/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 02/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 01/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 01/07/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 02/07/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 01/07/2018

02/07/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 01/07/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 30/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 30/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 01/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 30/06/2018

01/07/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 30/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 29/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 29/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 30/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 29/06/2018

30/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 29/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 28/06/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 28/06/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 29/06/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 28/06/2018

29/06/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 28/06/2018

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 15/08/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 15/08/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 16/08/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 15/08/2018

Ngoại giao Việt Nam phải đảm bảo hòa bình và tìm thị trường
Ngoại giao Việt Nam phải đảm bảo hòa bình và tìm thị trường

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/08/2018

Thời lượng:

Ngoại giao Việt Nam phải đảm bảo hòa bình và tìm thị trường

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ Lăng Bác
Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ Lăng Bác

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/08/2018

Thời lượng:

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ