Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 13/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 13/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 14/12/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 13/12/2017

14/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 13/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 12/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 12/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 13/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 12/12/2017

13/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 12/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 11/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 11/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 12/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 11/12/2017

12/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 11/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 10/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 10/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 11/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

11/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 10/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 09/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 09/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 09/12/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 09/12/2017

09/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 09/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 08/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 08/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 08/12/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 08/12/2017

08/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 08/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 07/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 07/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 08/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 07/12/2017

08/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 07/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 06/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 06/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 07/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

07/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 06/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 05/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 05/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 06/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

06/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 05/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 04/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 04/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 05/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

05/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 04/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 03/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 03/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 04/12/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 03/12/2017

04/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 03/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 02/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 02/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 02/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 01/12/2017

02/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 02/12/2017

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Thủ tướng trao quà tết cho người nghèo
Thủ tướng trao quà tết cho người nghèo

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Các giáo sư Harvard khuyến nghị cần duy trì đà cải cách
Các giáo sư Harvard khuyến nghị cần duy trì đà cải cách

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)