Thời sự hàng ngày

Bản tin thời sự 19h ngày 19/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 19/11/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/11/2014

Thời lượng: 00:00

Bản tin thời sự 19h ngày 19/11/2014

20/11/2014

Bản tin thời sự 19h ngày 19/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 18/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 18/11/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/11/2014

Thời lượng: 47:51

Bản tin thời sự 19h ngày 18/11/2014

19/11/2014

Bản tin thời sự 19h ngày 18/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 09/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 09/11/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/11/2014

Thời lượng: 00:00

Bản tin thời sự 19h ngày 09/11/2014

18/11/2014

Bản tin thời sự 19h ngày 09/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 10/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 10/11/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/11/2014

Thời lượng: 00:00

Bản tin thời sự 19h ngày 10/11/2014

18/11/2014

Bản tin thời sự 19h ngày 10/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 08/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 08/11/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/11/2014

Thời lượng: 00:00

Bản tin thời sự 19h ngày 08/11/2014

18/11/2014

Bản tin thời sự 19h ngày 08/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 11/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 11/11/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/11/2014

Thời lượng: 00:00

Bản tin thời sự 19h ngày 11/11/2014

18/11/2014

Bản tin thời sự 19h ngày 11/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 07/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 07/11/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/11/2014

Thời lượng: 00:00

Bản tin thời sự 19h ngày 07/11/2014

18/11/2014

Bản tin thời sự 19h ngày 07/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 12/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 12/11/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/11/2014

Thời lượng: 00:00

Bản tin thời sự 19h ngày 12/11/2014

18/11/2014

Bản tin thời sự 19h ngày 12/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 06/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 06/11/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/11/2014

Thời lượng: 00:00

Bản tin thời sự 19h ngày 06/11/2014

18/11/2014

Bản tin thời sự 19h ngày 06/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 13/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 13/11/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/11/2014

Thời lượng: 00:00

Bản tin thời sự 19h ngày 13/11/2014

18/11/2014

Bản tin thời sự 19h ngày 13/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 14/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 14/11/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/11/2014

Thời lượng: 00:00

Bản tin thời sự 19h ngày 14/11/2014

18/11/2014

Bản tin thời sự 19h ngày 14/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 15/11/2014
Bản tin thời sự 19h ngày 15/11/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/11/2014

Thời lượng: 00:00

Bản tin thời sự 19h ngày 15/11/2014

18/11/2014

Bản tin thời sự 19h ngày 15/11/2014

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 17/01/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2020

Bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý
Bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 17/01/2020

Thời lượng:

Bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý

VPCP trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
VPCP trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 17/01/2020

Thời lượng:

VPCP trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn