Thời sự hàng ngày

Bản tin thời sự ngày 28/6/2014
Bản tin thời sự ngày 28/6/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 28/06/2014

Thời lượng: 50:27

Bản tin thời sự ngày 28/6/2014

28/06/2014

Bản tin thời sự ngày 28/6/2014
Bản tin thời sự ngày 27/06/2014
Bản tin thời sự ngày 27/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 27/06/2014

Thời lượng: 44:22

Bản tin thời sự ngày 27/06/2014

27/06/2014

Bản tin thời sự ngày 27/06/2014
Bản tin thời sự ngày 26/6/2014
Bản tin thời sự ngày 26/6/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 26/06/2014

Thời lượng: 42:34

Bản tin thời sự ngày 26/6/2014

26/06/2014

Bản tin thời sự ngày 26/6/2014
Bản tin thời sự ngày 25/06/2014
Bản tin thời sự ngày 25/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/06/2014

Thời lượng: 43:38

Bản tin thời sự ngày 25/06/2014

25/06/2014

Bản tin thời sự ngày 25/06/2014
Bản tin thời sự ngày 24/06/2014
Bản tin thời sự ngày 24/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/06/2014

Thời lượng: 45:48

Bản tin thời sự ngày 24/06/2014

24/06/2014

Bản tin thời sự ngày 24/06/2014
Bản tin thời sự ngày 23/06/2014
Bản tin thời sự ngày 23/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/06/2014

Thời lượng: 44:01

Bản tin thời sự ngày 23/06/2014

23/06/2014

Bản tin thời sự ngày 23/06/2014
Bản tin thời sự ngày 22/06/2014
Bản tin thời sự ngày 22/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 22/06/2014

Thời lượng: 43:38

Bản tin thời sự ngày 22/06/2014

22/06/2014

Bản tin thời sự ngày 22/06/2014
Bản tin thời sự ngày 21/06/2014
Bản tin thời sự ngày 21/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/06/2014

Thời lượng: 43:45

Bản tin thời sự ngày 21/06/2014

21/06/2014

Bản tin thời sự ngày 21/06/2014
Bản tin Thời sự ngày 20/06/2014
Bản tin Thời sự ngày 20/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/06/2014

Thời lượng: 44:12

Bản tin Thời sự ngày 20/06/2014

20/06/2014

Bản tin Thời sự ngày 20/06/2014
Bản tin thời sự ngày 19/06/2014
Bản tin thời sự ngày 19/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/06/2014

Thời lượng: 39:47

Bản tin thời sự ngày 18/06/2014

19/06/2014

Bản tin thời sự ngày 19/06/2014
Bản tin thời sự ngày 18/06/2014
Bản tin thời sự ngày 18/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/06/2014

Thời lượng: 41:24

Bản tin thời sự ngày 18/06/2014

18/06/2014

Bản tin thời sự ngày 18/06/2014
Bản tin thời sự ngày 17/06/2014
Bản tin thời sự ngày 17/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 17/06/2014

Thời lượng: 42:14

Bản tin thời sự ngày 17/06/2014

17/06/2014

Bản tin thời sự ngày 17/06/2014

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/08/2019

Thời lượng:

Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/08/2019

Thời lượng:

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia

Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2019

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/08/2019

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2019