Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 24/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 24/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 24/02/2020

25/02/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 24/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 23/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 23/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 23/02/2020

24/02/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 23/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 22/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 22/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 22/02/2020

23/02/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 22/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 21/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 21/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 22/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 21/02/2020

22/02/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 21/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 20/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 20/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 20/02/2020

21/02/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 20/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 19/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 19/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 19/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 19/02/2020

19/02/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 19/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 18/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 18/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 18/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 18/02/2020

18/02/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 18/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 17/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 17/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 17/02/2020

18/02/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 17/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 16/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 16/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 16/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 16/02/2020

16/02/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 16/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 15/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 15/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 15/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 15/02/2020

15/02/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 15/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 14/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 14/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 14/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 14/02/2020

14/02/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 14/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 13/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 13/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 14/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 13/02/2020

14/02/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 13/02/2020

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tọa đàm trực tuyến: "Quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản hợp lý"
Tọa đàm trực tuyến: "Quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản hợp lý"

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 25/02/2020

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: "Quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản hợp lý"

Không được run sợ hay chủ quan với COVID-19
Không được run sợ hay chủ quan với COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 25/02/2020

Thời lượng:

Không được run sợ hay chủ quan với COVID-19

Chương trình thời sự 19h ngày 24/02/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 24/02/2020

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/02/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 24/02/2020