Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 24/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 24/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 24/05/2018

25/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 24/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 23/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 23/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 23/05/2018

24/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 23/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 22/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 22/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/05/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 22/05/2018

23/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 22/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 21/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 21/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 22/05/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 21/05/2018

22/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 21/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 20/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 20/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/05/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 20/05/2018

21/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 20/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 19/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 19/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 19/05/2018

19/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 19/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 18/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 18/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/05/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 18/05/2018

18/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 18/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 17/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 17/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/05/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 17/05/2018

18/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 17/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 16/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 16/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 17/05/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 16/05/2018

17/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 16/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 15/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 15/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 16/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 15/05/2018

16/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 15/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 14/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 14/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 15/05/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 14/05/2018

15/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 14/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 13/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 13/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 14/05/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 13/05/2018

14/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 13/05/2018

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Bộ trưởng KH&ĐT: Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện
Bộ trưởng KH&ĐT: Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng KH&ĐT: Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện

Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa Luật Đầu tư công và Luật Đất đai
Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa Luật Đầu tư công và Luật Đất đai

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa Luật Đầu tư công và Luật Đất đai

Bộ trưởng NN&PTNN phát biểu về: Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Bộ trưởng NN&PTNN phát biểu về: Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng NN&PTNN phát biểu về: Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới