Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 10/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 10/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 11/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

11/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 10/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 09/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 09/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 09/12/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 09/12/2017

09/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 09/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 08/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 08/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 08/12/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 08/12/2017

08/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 08/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 07/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 07/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 08/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 07/12/2017

08/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 07/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 06/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 06/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 07/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

07/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 06/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 05/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 05/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 06/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

06/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 05/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 04/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 04/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 05/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

05/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 04/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 03/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 03/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 04/12/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 03/12/2017

04/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 03/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 02/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 02/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 02/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 01/12/2017

02/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 02/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 01/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 01/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 01/12/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 01/12/2017

01/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 01/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 30/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 30/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 01/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 30/11/2017

01/12/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 30/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 29/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 29/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 30/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

30/11/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 29/11/2017

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thanh niên phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thanh niên phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 10/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 10/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 11/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

2018 là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp
2018 là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - 2018 là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp