Sự kiện Tuần

Xây dựng, bổ sung khung khổ pháp lý về định danh và xác thực điện tử
Xây dựng, bổ sung khung khổ pháp lý về định danh và xác thực điện tử

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;All News

Ngày phát hành: 25/03/2019

Thời lượng:

Xây dựng, bổ sung khung khổ pháp lý về định danh và xác thực điện tử

25/03/2019

Xây dựng, bổ sung khung khổ pháp lý về định danh và xác thực điện tử
BHYT hỗ trợ chi trả, điều trị HIV/AIDS
BHYT hỗ trợ chi trả, điều trị HIV/AIDS

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;All News

Ngày phát hành: 20/03/2019

Thời lượng:

BHYT hỗ trợ chi trả, điều trị HIV/AIDS

20/03/2019

BHYT hỗ trợ chi trả, điều trị HIV/AIDS
Lan tỏa quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử
Lan tỏa quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 19/03/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Lan tỏa quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử

19/03/2019

Lan tỏa quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử
Khẳng định vai trò, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam
Khẳng định vai trò, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 18/03/2019

Thời lượng:

Khẳng định vai trò, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam

18/03/2019

Khẳng định vai trò, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam
Giữ gìn phẩm chất, đạo đức người Đảng viên
Giữ gìn phẩm chất, đạo đức người Đảng viên

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;All News

Ngày phát hành: 16/03/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)- Giữ gìn phẩm chất, đạo đức người Đảng viên

16/03/2019

Giữ gìn phẩm chất, đạo đức người Đảng viên
Thủ tướng đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019
Thủ tướng đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 15/03/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019

15/03/2019

Thủ tướng đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc 2019
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;All News

Ngày phát hành: 15/03/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

15/03/2019

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh
Triển khai quyết liệt, cải cách thực chất
Triển khai quyết liệt, cải cách thực chất

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 14/03/2019

Thời lượng:

Triển khai quyết liệt, cải cách thực chất

14/03/2019

Triển khai quyết liệt, cải cách thực chất
Đoàn kết trong Đảng
Đoàn kết trong Đảng

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;All News

Ngày phát hành: 14/03/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)- Đoàn kết trong Đảng

14/03/2019

Đoàn kết trong Đảng
Trục liên thông văn bản quốc gia là tiền đề của Chính phủ số
Trục liên thông văn bản quốc gia là tiền đề của Chính phủ số

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/03/2019

Thời lượng:

Trục liên thông văn bản quốc gia là tiền đề của Chính phủ số

12/03/2019

Trục liên thông văn bản quốc gia là tiền đề của Chính phủ số
Giải pháp thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
Giải pháp thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 08/03/2019

Thời lượng:

Giải pháp thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

08/03/2019

Giải pháp thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lên tàu rời Việt Nam
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lên tàu rời Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 02/03/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lên tàu rời Việt Nam

02/03/2019

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lên tàu rời Việt Nam

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/08/2019

Thời lượng:

Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/08/2019

Thời lượng:

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia

Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2019

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/08/2019

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2019