Sự kiện Tuần

Vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải
Vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải

22/03/2018

Vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải
Cử hành trọng thể Lễ Truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Cử hành trọng thể Lễ Truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cử hành trọng thể Lễ Truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

22/03/2018

Cử hành trọng thể Lễ Truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Khuyến khích hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Khuyến khích hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 22/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Khuyến khích hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

22/03/2018

Khuyến khích hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Toàn văn Điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Toàn văn Điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/03/2018

Thời lượng:

Toàn văn Điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đọc tại lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

22/03/2018

Toàn văn Điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

20/03/2018

Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/03/2018

Thời lượng:

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

20/03/2018

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Báo chí Việt Nam cùng đất nước đổi mới
Báo chí Việt Nam cùng đất nước đổi mới

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 16/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

16/03/2018

Báo chí Việt Nam cùng đất nước đổi mới
CPTPP - Cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam
CPTPP - Cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - CPTPP - Cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam

14/03/2018

CPTPP - Cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam
Kỷ niệm 90 năm ngành Xăng dầu Việt Nam
Kỷ niệm 90 năm ngành Xăng dầu Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 11/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kỷ niệm 90 năm ngành Xăng dầu Việt Nam

11/03/2018

Kỷ niệm 90 năm ngành Xăng dầu Việt Nam
Công tác CCTTHC phải thực hiện kiên trì, bền bỉ, quyết liệt
Công tác CCTTHC phải thực hiện kiên trì, bền bỉ, quyết liệt

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

09/03/2018

Công tác CCTTHC phải thực hiện kiên trì, bền bỉ, quyết liệt
Hiệp định CPTPP: Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ hơn
Hiệp định CPTPP: Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ hơn

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hiệp định CPTPP: Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ hơn

09/03/2018

Hiệp định CPTPP: Việt Nam phải cải cách mạnh mẽ hơn
Loại bỏ các điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp
Loại bỏ các điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

28/02/2018

Loại bỏ các điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 15/08/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 15/08/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 16/08/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 15/08/2018

Ngoại giao Việt Nam phải đảm bảo hòa bình và tìm thị trường
Ngoại giao Việt Nam phải đảm bảo hòa bình và tìm thị trường

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/08/2018

Thời lượng:

Ngoại giao Việt Nam phải đảm bảo hòa bình và tìm thị trường

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ Lăng Bác
Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ Lăng Bác

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/08/2018

Thời lượng:

Thủ tướng kiểm tra công tác tu bổ