Sự kiện Tuần

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tham luận về định hướng phát triển các tỉnh ven biển ĐBSCL
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tham luận về định hướng phát triển các tỉnh ven biển ĐBSCL

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 27/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/09/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tham luận về định hướng phát triển các tỉnh ven biển ĐBSCL
Hà Lan cùng các đối tác phát triển sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu
Hà Lan cùng các đối tác phát triển sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/09/2017

Hà Lan cùng các đối tác phát triển sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu
5 khuyến cáo của UNDP về phát triển bền vững ĐBSCL
5 khuyến cáo của UNDP về phát triển bền vững ĐBSCL

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 27/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/09/2017

5 khuyến cáo của UNDP về phát triển bền vững ĐBSCL
Hợp tác giữa các nước tiểu vùng sông Mê Kông trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Hợp tác giữa các nước tiểu vùng sông Mê Kông trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 27/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/09/2017

Hợp tác giữa các nước tiểu vùng sông Mê Kông trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ĐBSCL
Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ĐBSCL

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 27/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/09/2017

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ĐBSCL
Phản ứng linh hoạt với những biến động, phát triển bền vững
Phản ứng linh hoạt với những biến động, phát triển bền vững

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/09/2017

Phản ứng linh hoạt với những biến động, phát triển bền vững
Sử dụng hiệu quả lâu dài tài nguyên nước ĐBSCL
Sử dụng hiệu quả lâu dài tài nguyên nước ĐBSCL

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/09/2017

Sử dụng hiệu quả lâu dài tài nguyên nước ĐBSCL
Phát triển hệ thống đô thị ĐBSCL phải phù hợp với điều kiện tự nhiên
Phát triển hệ thống đô thị ĐBSCL phải phù hợp với điều kiện tự nhiên

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/09/2017

Phát triển hệ thống đô thị ĐBSCL phải phù hợp với điều kiện tự nhiên
Mặn, lợ, khô, ngập cũng là lợi thế phát triển
Mặn, lợ, khô, ngập cũng là lợi thế phát triển

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/09/2017

Mặn, lợ, khô, ngập cũng là lợi thế phát triển
Ưu tiên bố trí vốn cho những dự án cấp bách
Ưu tiên bố trí vốn cho những dự án cấp bách

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/09/2017

Ưu tiên bố trí vốn cho những dự án cấp bách
Phải thay đổi nhận thức về ĐBSCL
Phải thay đổi nhận thức về ĐBSCL

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/09/2017

Phải thay đổi nhận thức về ĐBSCL
Hội nghị của Thủ tướng về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH
Hội nghị của Thủ tướng về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội nghị của Thủ tướng về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH

23/09/2017

Hội nghị của Thủ tướng về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 19/11/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 19/11/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 20/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 19/11/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2017

Thủ tướng: Bắc Kạn quyết chí ắt làm nên
Thủ tướng: Bắc Kạn quyết chí ắt làm nên

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng: Bắc Kạn quyết chí ắt làm nên