Sự kiện Tuần

Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc
Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

10/12/2017

Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc
Chế độ bảo hiểm xã hội thai sản 2018
Chế độ bảo hiểm xã hội thai sản 2018

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 06/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chế độ bảo hiểm xã hội thai sản 2018

06/12/2017

Chế độ bảo hiểm xã hội thai sản 2018
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Lùi thời điểm ghi tên các thành viên lên sổ đỏ hộ gia đình
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Lùi thời điểm ghi tên các thành viên lên sổ đỏ hộ gia đình

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Lùi thời điểm ghi tên các thành viên lên sổ đỏ hộ gia đình

01/12/2017

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Lùi thời điểm ghi tên các thành viên lên sổ đỏ hộ gia đình
Thủ tướng nêu 5 vấn đề Bộ Giao thông vận tải cần tập trung xử lý trong thời gian tới
Thủ tướng nêu 5 vấn đề Bộ Giao thông vận tải cần tập trung xử lý trong thời gian tới

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 30/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

30/11/2017

Thủ tướng nêu 5 vấn đề Bộ Giao thông vận tải cần tập trung xử lý trong thời gian tới
Giải pháp nào hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em?
Giải pháp nào hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em?

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giải pháp nào hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em?

29/11/2017

Giải pháp nào hạn chế tình trạng bạo hành trẻ em?
Bảo tàng Hồ Chí Minh cần được hiện đại hóa hệ thống trưng bày
Bảo tàng Hồ Chí Minh cần được hiện đại hóa hệ thống trưng bày

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo tàng Hồ Chí Minh cần được hiện đại hóa hệ thống trưng bày

24/11/2017

Bảo tàng Hồ Chí Minh cần được hiện đại hóa hệ thống trưng bày
Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp tham gia phát triển cơ sở hạ tầng
Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp tham gia phát triển cơ sở hạ tầng

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 22/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp tham gia phát triển cơ sở hạ tầng

22/11/2017

Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp tham gia phát triển cơ sở hạ tầng
Đoàn kết xây dựng đô thị an toàn, văn minh
Đoàn kết xây dựng đô thị an toàn, văn minh

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 15/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đoàn kết xây dựng đô thị an toàn, văn minh

15/11/2017

Đoàn kết xây dựng đô thị an toàn, văn minh
Động lực tăng trưởng cho kinh tế Việt nam
Động lực tăng trưởng cho kinh tế Việt nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/11/2017

Thời lượng:

Động lực tăng trưởng cho kinh tế Việt nam

15/11/2017

Động lực tăng trưởng cho kinh tế Việt nam
Hội thảo Kinh tế Việt Nam
Hội thảo Kinh tế Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội thảo Kinh tế Việt Nam

15/11/2017

Hội thảo Kinh tế Việt Nam
Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy
Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy

15/11/2017

Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy
4 cơ hội vàng mà APEC mang lại cho Đà Nẵng
4 cơ hội vàng mà APEC mang lại cho Đà Nẵng

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - 4 cơ hội vàng mà APEC mang lại cho Đà Nẵng

13/11/2017

4 cơ hội vàng mà APEC mang lại cho Đà Nẵng

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018