Sự kiện Tuần

Cần thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông
Cần thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông

30/03/2018

Cần thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông
Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai
Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/03/2018

Thời lượng:

Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai

29/03/2018

Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai
Liên kết các doanh nghiệp logistics
Liên kết các doanh nghiệp logistics

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 29/03/2018

Thời lượng:

Liên kết các doanh nghiệp logistics

29/03/2018

Liên kết các doanh nghiệp logistics
Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS
Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 27/03/2018

Thời lượng:

Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS

27/03/2018

Việt Nam thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ trong đáp ứng với HIV/AIDS
Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp 8 vấn đề
Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp 8 vấn đề

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp 8 vấn đề

26/03/2018

Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp 8 vấn đề
Vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải
Vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải

22/03/2018

Vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải
Cử hành trọng thể Lễ Truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Cử hành trọng thể Lễ Truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cử hành trọng thể Lễ Truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

22/03/2018

Cử hành trọng thể Lễ Truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Khuyến khích hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Khuyến khích hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 22/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Khuyến khích hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

22/03/2018

Khuyến khích hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Toàn văn Điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Toàn văn Điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/03/2018

Thời lượng:

Toàn văn Điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đọc tại lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

22/03/2018

Toàn văn Điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

20/03/2018

Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/03/2018

Thời lượng:

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

20/03/2018

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Báo chí Việt Nam cùng đất nước đổi mới
Báo chí Việt Nam cùng đất nước đổi mới

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 16/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

16/03/2018

Báo chí Việt Nam cùng đất nước đổi mới

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018