Sự kiện Tuần

Bộ trưởng GTVT: 67,36% ĐKKD được cắt giảm chưa phải con số cuối cùng
Bộ trưởng GTVT: 67,36% ĐKKD được cắt giảm chưa phải con số cuối cùng

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng GTVT: 67,36% ĐKKD được cắt giảm chưa phải con số cuối cùng

10/05/2018

Bộ trưởng GTVT: 67,36% ĐKKD được cắt giảm chưa phải con số cuối cùng
Thủ tướng: Điều tra, khởi tố vụ "Cà phê nhuộm pin"
Thủ tướng: Điều tra, khởi tố vụ "Cà phê nhuộm pin"

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/04/2018

Thời lượng:

Thủ tướng: Điều tra, khởi tố vụ "Cà phê nhuộm pin"

23/04/2018

Thủ tướng: Điều tra, khởi tố vụ "Cà phê nhuộm pin"
Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời về việc xây dựng Luật Thuế tài sản
Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời về việc xây dựng Luật Thuế tài sản

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời về việc xây dựng Luật Thuế tài sản

20/04/2018

Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời về việc xây dựng Luật Thuế tài sản
Đầu ra cho nông sản Việt Nam
Đầu ra cho nông sản Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 19/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đầu ra cho nông sản Việt Nam

19/04/2018

Đầu ra cho nông sản Việt Nam
Tìm hướng phát triển trong nông nghiệp
Tìm hướng phát triển trong nông nghiệp

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tìm hướng phát triển trong nông nghiệp

18/04/2018

Tìm hướng phát triển trong nông nghiệp
Thực hiện Nghị quyết 30a - Diện mạo mới trên các huyện nghèo
Thực hiện Nghị quyết 30a - Diện mạo mới trên các huyện nghèo

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 14/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thực hiện Nghị quyết 30a - Diện mạo mới trên các huyện nghèo

14/04/2018

Thực hiện Nghị quyết 30a - Diện mạo mới trên các huyện nghèo
Tạo điều kiện để doanh nghiệp logistics phát triển
Tạo điều kiện để doanh nghiệp logistics phát triển

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/04/2018

Thời lượng:

Tạo điều kiện để doanh nghiệp logistics phát triển

13/04/2018

Tạo điều kiện để doanh nghiệp logistics phát triển
Đầu tư tiền ảo - Lừa đảo tiền thật
Đầu tư tiền ảo - Lừa đảo tiền thật

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 12/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đầu tư tiền ảo - Lừa đảo tiền thật

12/04/2018

Đầu tư tiền ảo - Lừa đảo tiền thật
Thay đổi chính sách để doanh nghiệp hưởng lợi từ CPTPP
Thay đổi chính sách để doanh nghiệp hưởng lợi từ CPTPP

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 10/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thay đổi chính sách để doanh nghiệp hưởng lợi từ CPTPP

10/04/2018

Thay đổi chính sách để doanh nghiệp hưởng lợi từ CPTPP
Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực trong nông nghiệp, nông thôn
Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực trong nông nghiệp, nông thôn

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực trong nông nghiệp, nông thôn

09/04/2018

Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực trong nông nghiệp, nông thôn
Xây dựng 2 kịch bản để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất
Xây dựng 2 kịch bản để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng 2 kịch bản để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất

30/03/2018

Xây dựng 2 kịch bản để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất
Phải đến vùng bão trước khi bão đến
Phải đến vùng bão trước khi bão đến

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Phải đến vùng bão trước khi bão đến

30/03/2018

Phải đến vùng bão trước khi bão đến

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018