Sự kiện Tuần

Thủ tướng nhắc EVN 3 vấn đề lớn
Thủ tướng nhắc EVN 3 vấn đề lớn

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng nhắc EVN 3 vấn đề lớn

21/06/2017

Thủ tướng nhắc EVN 3 vấn đề lớn
Xử lý than tồn kho là nhiệm vụ cấp bách
Xử lý than tồn kho là nhiệm vụ cấp bách

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 20/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xử lý than tồn kho là nhiệm vụ cấp bách

20/06/2017

Xử lý than tồn kho là nhiệm vụ cấp bách
5 nội dung Thủ tướng yêu cầu TKV phải quan tâm
5 nội dung Thủ tướng yêu cầu TKV phải quan tâm

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

19/06/2017

5 nội dung Thủ tướng yêu cầu TKV phải quan tâm
Công tác chuẩn bị cung ứng điện trong mùa khô 2017 của EVNNPC
Công tác chuẩn bị cung ứng điện trong mùa khô 2017 của EVNNPC

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 19/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

19/06/2017

Công tác chuẩn bị cung ứng điện trong mùa khô 2017 của EVNNPC
Đại biểu Quốc hội thảo luận về an toàn thực phẩm
Đại biểu Quốc hội thảo luận về an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội thảo luận về an toàn thực phẩm

05/06/2017

Đại biểu Quốc hội thảo luận về an toàn thực phẩm
Nghiêm túc thực hiện chỉ thị 24 để thúc đẩy tăng trưởng
Nghiêm túc thực hiện chỉ thị 24 để thúc đẩy tăng trưởng

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

03/06/2017

Nghiêm túc thực hiện chỉ thị 24 để thúc đẩy tăng trưởng
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thực chất, hiệu quả
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thực chất, hiệu quả

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thực chất, hiệu quả

02/06/2017

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thực chất, hiệu quả
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính

30/05/2017

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính
Đại sứ Phạm Quang Vinh trả lời về quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ
Đại sứ Phạm Quang Vinh trả lời về quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đại sứ Phạm Quang Vinh trả lời về quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ

29/05/2017

Đại sứ Phạm Quang Vinh trả lời về quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về quy hoạch tổng thể Khu DLQG Sơn Trà
Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về quy hoạch tổng thể Khu DLQG Sơn Trà

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về quy hoạch tổng thể Khu DLQG Sơn Trà

28/05/2017

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về quy hoạch tổng thể Khu DLQG Sơn Trà
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về mục tiêu tăng trưởng 6,7%
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về mục tiêu tăng trưởng 6,7%

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về mục tiêu tăng trưởng 6,7%

26/05/2017

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về mục tiêu tăng trưởng 6,7%
3 giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân
3 giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - 3 giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân

25/05/2017

3 giải pháp phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người
Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 26/06/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 26/06/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.cinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 26/06/2017