Sự kiện Tuần

CPTPP - động lực để phát triển kinh tế
CPTPP - động lực để phát triển kinh tế

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/11/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - CPTPP - động lực để phát triển kinh tế

09/11/2018

CPTPP - động lực để phát triển kinh tế
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 70 năm xây dựng và phát triển
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 70 năm xây dựng và phát triển

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/11/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 70 năm xây dựng và phát triển

06/11/2018

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 70 năm xây dựng và phát triển
Nhiều yếu tố thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng
Nhiều yếu tố thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/10/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nhiều yếu tố thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng

25/10/2018

Nhiều yếu tố thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng
Khách quan, khoa học, chính xác trong việc lấy phiếu tín nhiệm
Khách quan, khoa học, chính xác trong việc lấy phiếu tín nhiệm

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/10/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Khách quan, khoa học, chính xác trong việc lấy phiếu tín nhiệm

24/10/2018

Khách quan, khoa học, chính xác trong việc lấy phiếu tín nhiệm
Lấy phiếu tín nhiệm cần bảo đảm khách quan
Lấy phiếu tín nhiệm cần bảo đảm khách quan

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/10/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Lấy phiếu tín nhiệm cần bảo đảm khách quan

23/10/2018

Lấy phiếu tín nhiệm cần bảo đảm khách quan
Đốc thúc quyết liệt việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành
Đốc thúc quyết liệt việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/10/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đốc thúc quyết liệt việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành

17/10/2018

Đốc thúc quyết liệt việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành
Không thể chấp nhận ký văn bản sai thẩm quyền
Không thể chấp nhận ký văn bản sai thẩm quyền

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/10/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Không thể chấp nhận ký văn bản sai thẩm quyền

17/10/2018

Không thể chấp nhận ký văn bản sai thẩm quyền
Cần đột phá để phát triển doanh nghiệp
Cần đột phá để phát triển doanh nghiệp

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/10/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần đột phá để phát triển doanh nghiệp

13/10/2018

Cần đột phá để phát triển doanh nghiệp
Trao giải Cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo
Trao giải Cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 13/10/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Trao giải Cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo

13/10/2018

Trao giải Cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo
Đòi nợ thuê, quản sao cho đúng
Đòi nợ thuê, quản sao cho đúng

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 12/10/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đòi nợ thuê, quản sao cho đúng

12/10/2018

Đòi nợ thuê, quản sao cho đúng
Đưa hàng Việt Nam vào chuỗi siêu thị nước ngoài
Đưa hàng Việt Nam vào chuỗi siêu thị nước ngoài

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/10/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đưa hàng Việt Nam vào chuỗi siêu thị nước ngoài

10/10/2018

Đưa hàng Việt Nam vào chuỗi siêu thị nước ngoài
Điều hành chỉ số giá đã theo đúng hướng kịch bản được xây dựng
Điều hành chỉ số giá đã theo đúng hướng kịch bản được xây dựng

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/09/2018

Thời lượng:

Điều hành chỉ số giá đã theo đúng hướng kịch bản được xây dựng

28/09/2018

Điều hành chỉ số giá đã theo đúng hướng kịch bản được xây dựng

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Đề xuất mới về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Đề xuất mới về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/11/2018

Thời lượng:

Đề xuất mới về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/11/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/11/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 20/11/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/11/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/11/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 19/11/2018