Sự kiện Tuần

Khát vọng thanh niên Việt Nam
Khát vọng thanh niên Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 26/03/2020

Thời lượng:

Khát vọng thanh niên Việt Nam

26/03/2020

Khát vọng thanh niên Việt Nam
Ý thức người dân cần gắn với trách nhiệm xã hội
Ý thức người dân cần gắn với trách nhiệm xã hội

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 17/03/2020

Thời lượng:

Ý thức người dân cần gắn với trách nhiệm xã hội

17/03/2020

Ý thức người dân cần gắn với trách nhiệm xã hội
Tích hợp thu tiền phạt vi phạm giao thông lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Tích hợp thu tiền phạt vi phạm giao thông lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 13/03/2020

Thời lượng:

Tích hợp thu tiền phạt vi phạm giao thông lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

13/03/2020

Tích hợp thu tiền phạt vi phạm giao thông lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Tìm cơ hội trong khó khăn
Tìm cơ hội trong khó khăn

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 13/03/2020

Thời lượng:

Tìm cơ hội trong khó khăn

13/03/2020

Tìm cơ hội trong khó khăn
Việt Nam sẵn sàng ứng phó trước các ca nhiễm COVID-19 mới
Việt Nam sẵn sàng ứng phó trước các ca nhiễm COVID-19 mới

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 07/03/2020

Thời lượng:

Việt Nam sẵn sàng ứng phó trước các ca nhiễm COVID-19 mới

07/03/2020

Việt Nam sẵn sàng ứng phó trước các ca nhiễm COVID-19 mới
Các gói hỗ trợ phải có hiệu lực ngay đến doanh nghiệp và người dân
Các gói hỗ trợ phải có hiệu lực ngay đến doanh nghiệp và người dân

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 03/03/2020

Thời lượng:

Các gói hỗ trợ phải có hiệu lực ngay đến doanh nghiệp và người dân

03/03/2020

Các gói hỗ trợ phải có hiệu lực ngay đến doanh nghiệp và người dân
Chuyển 12 dự án chậm tiến độ từ Bộ Công Thương sang Ủy ban QLVNN
Chuyển 12 dự án chậm tiến độ từ Bộ Công Thương sang Ủy ban QLVNN

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;All News

Ngày phát hành: 02/03/2020

Thời lượng:

Chuyển 12 dự án chậm tiến độ từ Bộ Công Thương sang Ủy ban QLVNN

02/03/2020

Chuyển 12 dự án chậm tiến độ từ Bộ Công Thương sang Ủy ban QLVNN
Bộ Công Thương: Sớm cụ thể hóa Nghị quyết 55-NQ/TW
Bộ Công Thương: Sớm cụ thể hóa Nghị quyết 55-NQ/TW

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/02/2020

Thời lượng:

Bộ Công Thương: Sớm cụ thể hóa Nghị quyết 55-NQ/TW

24/02/2020

Bộ Công Thương: Sớm cụ thể hóa Nghị quyết 55-NQ/TW
Doanh nghiệp đối mặt với khó khăn do dịch nCovid-19
Doanh nghiệp đối mặt với khó khăn do dịch nCovid-19

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 21/02/2020

Thời lượng:

Doanh nghiệp đối mặt với khó khăn do dịch nCovid-19

21/02/2020

Doanh nghiệp đối mặt với khó khăn do dịch nCovid-19
Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/02/2020

Thời lượng:

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

20/02/2020

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Mô hình đi đầu về cải cách
Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Mô hình đi đầu về cải cách

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;All News

Ngày phát hành: 18/02/2020

Thời lượng:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Mô hình đi đầu về cải cách

18/02/2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Mô hình đi đầu về cải cách
EVFTA: Đòn bẩy cho tăng trưởng
EVFTA: Đòn bẩy cho tăng trưởng

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 13/02/2020

Thời lượng:

EVFTA: Đòn bẩy cho tăng trưởng

13/02/2020

EVFTA: Đòn bẩy cho tăng trưởng

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 30/03/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2020

Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19
Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 30/03/2020

Thời lượng:

Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19

Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp
Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 30/03/2020

Thời lượng:

Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp