Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Tạo đột phá trong cơ cấu lại nông nghiệp
Tạo đột phá trong cơ cấu lại nông nghiệp

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

Tạo đột phá trong cơ cấu lại nông nghiệp

25/05/2018

Tạo đột phá trong cơ cấu lại nông nghiệp
Bảo đảm tăng trưởng bền vững của nền kinh tế
Bảo đảm tăng trưởng bền vững của nền kinh tế

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

Bảo đảm tăng trưởng bền vững của nền kinh tế

25/05/2018

Bảo đảm tăng trưởng bền vững của nền kinh tế
Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện
Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/05/2018

Thời lượng:

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện

21/05/2018

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện
Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững
Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/05/2018

Thời lượng:

Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững

21/05/2018

Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/01/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/01/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 20/01/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/01/2020

Thủ tướng nêu 5 bài học từ Hoàng đế Quang Trung
Thủ tướng nêu 5 bài học từ Hoàng đế Quang Trung

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/01/2020

Thời lượng:

Thủ tướng nêu 5 bài học từ Hoàng đế Quang Trung

Thủ tướng dâng hương nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Thủ tướng dâng hương nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/01/2020

Thời lượng:

Thủ tướng dâng hương nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước