Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 13/11/2021

Thời lượng:

Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

13/11/2021

Bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Vừa thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19 vừa tạo thuận lợi thúc đẩy phục hồi và phát triển KTXH
Vừa thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19 vừa tạo thuận lợi thúc đẩy phục hồi và phát triển KTXH

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/11/2021

Thời lượng:

Vừa thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19 vừa tạo thuận lợi thúc đẩy phục hồi và phát triển KTXH

12/11/2021

Vừa thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19 vừa tạo thuận lợi thúc đẩy phục hồi và phát triển KTXH
Xây dựng chiến lược tổng thể về phòng chống COVID-19
Xây dựng chiến lược tổng thể về phòng chống COVID-19

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/11/2021

Thời lượng:

Xây dựng chiến lược tổng thể về phòng chống COVID-19

12/11/2021

Xây dựng chiến lược tổng thể về phòng chống COVID-19
Gắn quy hoạch hạ tầng với quy hoạch phát triển KTXH
Gắn quy hoạch hạ tầng với quy hoạch phát triển KTXH

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/11/2021

Thời lượng:

Gắn quy hoạch hạ tầng với quy hoạch phát triển KTXH

12/11/2021

Gắn quy hoạch hạ tầng với quy hoạch phát triển KTXH
Xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, tránh tiêu cực, trục lợi
Xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, tránh tiêu cực, trục lợi

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/11/2021

Thời lượng:

Xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, tránh tiêu cực, trục lợi

12/11/2021

Xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, tránh tiêu cực, trục lợi
Giải pháp căn cơ phát triển vùng ĐBSCL
Giải pháp căn cơ phát triển vùng ĐBSCL

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/11/2021

Thời lượng:

Giải pháp căn cơ phát triển vùng ĐBSCL

12/11/2021

Giải pháp căn cơ phát triển vùng ĐBSCL
Tiếp cận toàn dân, ứng phó linh hoạt, huy động sự giúp đỡ quốc tế trong phòng chống dịch
Tiếp cận toàn dân, ứng phó linh hoạt, huy động sự giúp đỡ quốc tế trong phòng chống dịch

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/11/2021

Thời lượng:

Tiếp cận toàn dân, ứng phó linh hoạt, huy động sự giúp đỡ quốc tế trong phòng chống dịch

12/11/2021

Tiếp cận toàn dân, ứng phó linh hoạt, huy động sự giúp đỡ quốc tế trong phòng chống dịch
Xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ
Xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/11/2021

Thời lượng:

Xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ

12/11/2021

Xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ
Con người là vốn quý nhất, nguồn lực lớn nhất cho phát triển KTXH
Con người là vốn quý nhất, nguồn lực lớn nhất cho phát triển KTXH

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/11/2021

Thời lượng:

Con người là vốn quý nhất, nguồn lực lớn nhất cho phát triển KTXH

12/11/2021

Con người là vốn quý nhất, nguồn lực lớn nhất cho phát triển KTXH
Thủ tướng nêu giải pháp đột phá thu hút FDI trong và sau đại dịch
Thủ tướng nêu giải pháp đột phá thu hút FDI trong và sau đại dịch

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/11/2021

Thời lượng:

Thủ tướng nêu giải pháp đột phá thu hút FDI trong và sau đại dịch

12/11/2021

Thủ tướng nêu giải pháp đột phá thu hút FDI trong và sau đại dịch
Thủ tướng nêu giải pháp thúc đẩy hai dự án tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
Thủ tướng nêu giải pháp thúc đẩy hai dự án tại khu công nghệ cao Hòa Lạc

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/11/2021

Thời lượng:

Thủ tướng nêu giải pháp thúc đẩy hai dự án tại khu công nghệ cao Hòa Lạc

12/11/2021

Thủ tướng nêu giải pháp thúc đẩy hai dự án tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
'Khơi dòng chảy' cho quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long
'Khơi dòng chảy' cho quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/11/2021

Thời lượng:

'Khơi dòng chảy' cho quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

12/11/2021

'Khơi dòng chảy' cho quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Sản xuất bằng được thuốc và vaccine COVID-19 trong nước, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đúng pháp luật
Sản xuất bằng được thuốc và vaccine COVID-19 trong nước, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đúng pháp luật

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 27/11/2021

Thời lượng:

Sản xuất bằng được thuốc và vaccine COVID-19 trong nước, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đúng pháp luật

Thủ tướng nêu bốn đề xuất tăng cường hợp tác giữa các nước Á – Âu
Thủ tướng nêu bốn đề xuất tăng cường hợp tác giữa các nước Á – Âu

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 26/11/2021

Thời lượng:

Thủ tướng nêu bốn đề xuất tăng cường hợp tác giữa các nước Á – Âu

Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/11/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/11/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 26/11/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/11/2021