Họp báo Chính phủ

VPCP họp báo thường kỳ tháng 4
VPCP họp báo thường kỳ tháng 4

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 29/04/2014

Thời lượng: 02:43

VPCP họp báo thường kỳ tháng 4

29/04/2014

VPCP họp báo thường kỳ tháng 4
Nhiều vấn đề nóng tại họp báo Chính phủ tháng 3
Nhiều vấn đề nóng tại họp báo Chính phủ tháng 3

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Sự kiện Tuần;Vấn đề hàng ngày

Ngày phát hành: 01/04/2014

Thời lượng: 05:19

Ngày 1/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ tháng 3.

01/04/2014

Nhiều vấn đề nóng tại họp báo Chính phủ tháng 3
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2014
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2014

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Sự kiện Tuần;Vấn đề hàng ngày

Ngày phát hành: 28/02/2014

Thời lượng: 03:09

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2014

28/02/2014

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2014

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018