Họp báo Chính phủ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2016
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2016

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 29/02/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2016

29/02/2016

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2016
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 01/2016
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 01/2016

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/01/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 01/2016

29/01/2016

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 01/2016
Họp báo Chính phủ tháng 1/2016: Hỗ trợ nông dân chịu ảnh hưởng thiên tai
Họp báo Chính phủ tháng 1/2016: Hỗ trợ nông dân chịu ảnh hưởng thiên tai

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/01/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Họp báo Chính phủ tháng 1/2016: Hỗ trợ nông dân chịu ảnh hưởng thiên tai

29/01/2016

Họp báo Chính phủ tháng 1/2016: Hỗ trợ nông dân chịu ảnh hưởng thiên tai
Mục tiêu trung bình mỗi năm giảm 1,5%biên chế
Mục tiêu trung bình mỗi năm giảm 1,5%biên chế

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 29/11/2015

Thời lượng:

Mục tiêu trung bình mỗi năm giảm 1,5%biên chế

29/11/2015

Mục tiêu trung bình mỗi năm giảm 1,5%biên chế
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2015
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2015

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/11/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2015

27/11/2015

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2015
Người Phát ngôn Chính phủ giải đáp một số vấn đề dư luận, báo chí quan tâm
Người Phát ngôn Chính phủ giải đáp một số vấn đề dư luận, báo chí quan tâm

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/10/2015

Thời lượng:

(Media.chinhphu.vn) Người phát ngôn Chính phủ chủ trì Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 09/2015

29/10/2015

Người Phát ngôn Chính phủ giải đáp một số vấn đề dư luận, báo chí quan tâm
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 09/2015
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 09/2015

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/10/2015

Thời lượng:

(Media.chinhphu.vn) Người phát ngôn Chính phủ chủ trì Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 09/2015

01/10/2015

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 09/2015
Họp báo Chính phủ thường kỳ: Bộ GD&ĐT sẽ rút kinh nghiệm trong khâu tuyển sinh kỳ thi THPT năm 2015
Họp báo Chính phủ thường kỳ: Bộ GD&ĐT sẽ rút kinh nghiệm trong khâu tuyển sinh kỳ thi THPT năm 2015

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 02/09/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Họp báo Chính phủ thường kỳ: Bộ GD&ĐT sẽ rút kinh nghiệm trong khâu tuyển sinh kỳ thi THPT năm 2015

02/09/2015

Họp báo Chính phủ thường kỳ: Bộ GD&ĐT sẽ rút kinh nghiệm trong khâu tuyển sinh kỳ thi THPT năm 2015
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2015
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2015

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/09/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2015

01/09/2015

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2015
Họp báo cấp cao Việt Nam - Malaysia
Họp báo cấp cao Việt Nam - Malaysia

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/08/2015

Thời lượng:

07/08/2015

Họp báo cấp cao Việt Nam - Malaysia
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2015
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2015

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/07/2015

Thời lượng:

31/07/2015

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2015
Họp báo cấp cao Việt Nam - Anh
Họp báo cấp cao Việt Nam - Anh

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/07/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) Họp báo cấp cao Việt Nam - Anh

30/07/2015

Họp báo cấp cao Việt Nam - Anh

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018