Họp báo Chính phủ

Phấn đấu giảm lãi xuất cho vay
Phấn đấu giảm lãi xuất cho vay

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 05/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Phấn đấu giảm lãi xuất cho vay

05/10/2016

Phấn đấu giảm lãi xuất cho vay
không có sự bao che, dung túng cho Trịnh Xuân Thanh chạy trốn
không có sự bao che, dung túng cho Trịnh Xuân Thanh chạy trốn

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 04/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - không có sự bao che, dung túng cho Trịnh Xuân Thanh chạy trốn

04/10/2016

không có sự bao che, dung túng cho Trịnh Xuân Thanh chạy trốn
Thêm website tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
Thêm website tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 04/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thêm website tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

04/10/2016

Thêm website tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
Sabeco và Habeco: Cần niêm yết trên sàn chứng khoán
Sabeco và Habeco: Cần niêm yết trên sàn chứng khoán

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Sabeco và Habeco: Cần niêm yết trên sàn chứng khoán

31/08/2016

Sabeco và Habeco: Cần niêm yết trên sàn chứng khoán
Bộ Tài chính lý giải về thu ngân sách thấp
Bộ Tài chính lý giải về thu ngân sách thấp

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Tài chính lý giải về thu ngân sách thấp

31/08/2016

Bộ Tài chính lý giải về thu ngân sách thấp
Xử lý nghiêm khắc doanh nghiệp vi phạm quy định môi trường
Xử lý nghiêm khắc doanh nghiệp vi phạm quy định môi trường

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 02/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Xử lý nghiêm khắc doanh nghiệp vi phạm quy định môi trường

02/08/2016

Xử lý nghiêm khắc doanh nghiệp vi phạm quy định môi trường
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 02/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu

02/08/2016

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu
Công bố nguyên nhân cá chết tại 4 tỉnh Miền trung
Công bố nguyên nhân cá chết tại 4 tỉnh Miền trung

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Công bố nguyên nhân cá chết tại 4 tỉnh Miền trung

30/06/2016

Công bố nguyên nhân cá chết tại 4 tỉnh Miền trung
Làm rõ trách nhiệm trong quản lý xây dựng đường dây 220kV
Làm rõ trách nhiệm trong quản lý xây dựng đường dây 220kV

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 02/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Làm rõ trách nhiệm trong quản lý xây dựng đường dây 220kV

02/06/2016

Làm rõ trách nhiệm trong quản lý xây dựng đường dây 220kV
Đã xác định nguyên nhân cá chết tại miền Trung
Đã xác định nguyên nhân cá chết tại miền Trung

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 02/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đã xác định nguyên nhân cá chết tại miền Trung

02/06/2016

Đã xác định nguyên nhân cá chết tại miền Trung
Quan tâm, giáo dục tư tưởng cho đội ngũ cán bộ Tư pháp
Quan tâm, giáo dục tư tưởng cho đội ngũ cán bộ Tư pháp

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 05/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Quan tâm, giáo dục tư tưởng cho đội ngũ cán bộ Tư pháp

05/05/2016

Quan tâm, giáo dục tư tưởng cho đội ngũ cán bộ Tư pháp
Gỡ mối lo từ các dự án thủy điện
Gỡ mối lo từ các dự án thủy điện

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Gỡ mối lo từ các dự án thủy điện

05/05/2016

Gỡ mối lo từ các dự án thủy điện

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)