Họp báo Chính phủ

Giải pháp thúc đẩy thị trường vốn đáp ứng nhu cầu phát triển
Giải pháp thúc đẩy thị trường vốn đáp ứng nhu cầu phát triển

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Giải pháp thúc đẩy thị trường vốn đáp ứng nhu cầu phát triển

29/10/2016

Giải pháp thúc đẩy thị trường vốn đáp ứng nhu cầu phát triển
Rà soát toàn diện về quản lý và vận hành các hồ chứa thủy điện
Rà soát toàn diện về quản lý và vận hành các hồ chứa thủy điện

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 29/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Rà soát toàn diện về quản lý và vận hành các hồ chứa thủy điện

29/10/2016

Rà soát toàn diện về quản lý và vận hành các hồ chứa thủy điện
Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Mục tiêu giảm dư nợ xuống 3,5%
Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Mục tiêu giảm dư nợ xuống 3,5%

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 29/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Mục tiêu giảm dư nợ xuống 3,5%

29/10/2016

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Mục tiêu giảm dư nợ xuống 3,5%
Công khai bán đấu giá cổ phần Sabeco và Habeco
Công khai bán đấu giá cổ phần Sabeco và Habeco

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Công khai bán đấu giá cổ phần Sabeco và Habeco

05/10/2016

Công khai bán đấu giá cổ phần Sabeco và Habeco
Phấn đấu giảm lãi xuất cho vay
Phấn đấu giảm lãi xuất cho vay

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 05/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Phấn đấu giảm lãi xuất cho vay

05/10/2016

Phấn đấu giảm lãi xuất cho vay
không có sự bao che, dung túng cho Trịnh Xuân Thanh chạy trốn
không có sự bao che, dung túng cho Trịnh Xuân Thanh chạy trốn

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 04/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - không có sự bao che, dung túng cho Trịnh Xuân Thanh chạy trốn

04/10/2016

không có sự bao che, dung túng cho Trịnh Xuân Thanh chạy trốn
Thêm website tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
Thêm website tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 04/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thêm website tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

04/10/2016

Thêm website tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
Sabeco và Habeco: Cần niêm yết trên sàn chứng khoán
Sabeco và Habeco: Cần niêm yết trên sàn chứng khoán

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Sabeco và Habeco: Cần niêm yết trên sàn chứng khoán

31/08/2016

Sabeco và Habeco: Cần niêm yết trên sàn chứng khoán
Bộ Tài chính lý giải về thu ngân sách thấp
Bộ Tài chính lý giải về thu ngân sách thấp

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Tài chính lý giải về thu ngân sách thấp

31/08/2016

Bộ Tài chính lý giải về thu ngân sách thấp
Xử lý nghiêm khắc doanh nghiệp vi phạm quy định môi trường
Xử lý nghiêm khắc doanh nghiệp vi phạm quy định môi trường

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 02/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Xử lý nghiêm khắc doanh nghiệp vi phạm quy định môi trường

02/08/2016

Xử lý nghiêm khắc doanh nghiệp vi phạm quy định môi trường
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 02/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu

02/08/2016

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu
Công bố nguyên nhân cá chết tại 4 tỉnh Miền trung
Công bố nguyên nhân cá chết tại 4 tỉnh Miền trung

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Công bố nguyên nhân cá chết tại 4 tỉnh Miền trung

30/06/2016

Công bố nguyên nhân cá chết tại 4 tỉnh Miền trung

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/11/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/11/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK
Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)