Họp báo Chính phủ

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 03/10/2020

Thời lượng:

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020

03/10/2020

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020
Xem xét mở thêm đường bay thương mại
Xem xét mở thêm đường bay thương mại

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 02/10/2020

Thời lượng:

Xem xét mở thêm đường bay thương mại

02/10/2020

Xem xét mở thêm đường bay thương mại
Giải pháp đột phá để đạt mục tiêu kép
Giải pháp đột phá để đạt mục tiêu kép

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 02/10/2020

Thời lượng:

Giải pháp đột phá để đạt mục tiêu kép

02/10/2020

Giải pháp đột phá để đạt mục tiêu kép
Không bỏ lỡ cơ hội thu hút FDI chất lượng cao
Không bỏ lỡ cơ hội thu hút FDI chất lượng cao

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 02/10/2020

Thời lượng:

Không bỏ lỡ cơ hội thu hút FDI chất lượng cao

02/10/2020

Không bỏ lỡ cơ hội thu hút FDI chất lượng cao
Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 9-10%
Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 9-10%

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 02/10/2020

Thời lượng:

Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 9-10%

02/10/2020

Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 9-10%
Phòng ngừa, kiểm soát rủi ro trong cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet
Phòng ngừa, kiểm soát rủi ro trong cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 02/10/2020

Thời lượng:

Phòng ngừa, kiểm soát rủi ro trong cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet

02/10/2020

Phòng ngừa, kiểm soát rủi ro trong cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet
Bộ Công Thương thông tin về việc hàng trăm cột điện bị gãy do bão số 5
Bộ Công Thương thông tin về việc hàng trăm cột điện bị gãy do bão số 5

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 02/10/2020

Thời lượng:

Bộ Công Thương thông tin về việc hàng trăm cột điện bị gãy do bão số 5

02/10/2020

Bộ Công Thương thông tin về việc hàng trăm cột điện bị gãy do bão số 5
Người đứng đầu các BV có trách nhiệm khi phê duyệt các đề án dịch vụ y tế
Người đứng đầu các BV có trách nhiệm khi phê duyệt các đề án dịch vụ y tế

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 02/10/2020

Thời lượng:

Người đứng đầu các BV có trách nhiệm khi phê duyệt các đề án dịch vụ y tế

02/10/2020

Người đứng đầu các BV có trách nhiệm khi phê duyệt các đề án dịch vụ y tế
Mở lại đường bay thương mại quốc tế phải bảo đảm mục tiêu kép
Mở lại đường bay thương mại quốc tế phải bảo đảm mục tiêu kép

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 04/09/2020

Thời lượng:

Mở lại đường bay thương mại quốc tế phải bảo đảm mục tiêu kép

04/09/2020

Mở lại đường bay thương mại quốc tế phải bảo đảm mục tiêu kép
Xử lý vi phạm, chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị tại bệnh viện
Xử lý vi phạm, chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị tại bệnh viện

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 04/09/2020

Thời lượng:

Xử lý vi phạm, chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị tại bệnh viện

04/09/2020

Xử lý vi phạm, chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị tại bệnh viện
Bộ Công Thương sẽ sớm gỡ vướng cho điện mặt trời mái nhà
Bộ Công Thương sẽ sớm gỡ vướng cho điện mặt trời mái nhà

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 04/09/2020

Thời lượng:

Bộ Công Thương sẽ sớm gỡ vướng cho điện mặt trời mái nhà

04/09/2020

Bộ Công Thương sẽ sớm gỡ vướng cho điện mặt trời mái nhà
Ngân hàng quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
Ngân hàng quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 04/09/2020

Thời lượng:

Ngân hàng quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

04/09/2020

Ngân hàng quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế
Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế

Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN
Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN

Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020