Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

16/01/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
Thủ tướng kỳ vọng ngành Công Thương sẽ đi đầu
Thủ tướng kỳ vọng ngành Công Thương sẽ đi đầu

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

16/01/2018

Thủ tướng kỳ vọng ngành Công Thương sẽ đi đầu
Thủ tướng: Triển khai với trách nhiệm cao các dự án hợp tác Việt- Lào
Thủ tướng: Triển khai với trách nhiệm cao các dự án hợp tác Việt- Lào

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng: Triển khai với trách nhiệm cao các dự án hợp tác Việt- Lào

14/01/2018

Thủ tướng: Triển khai với trách nhiệm cao các dự án hợp tác Việt- Lào
Nỗ lực để Việt Nam trở thành một con hổ kinh tế mới
Nỗ lực để Việt Nam trở thành một con hổ kinh tế mới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nỗ lực để Việt Nam trở thành một con hổ kinh tế mới

12/01/2018

Nỗ lực để Việt Nam trở thành một con hổ kinh tế mới
Thủ tướng tiếp nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ
Thủ tướng tiếp nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

12/01/2018

Thủ tướng tiếp nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ
Thủ tướng tiếp Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ
Thủ tướng tiếp Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ

12/01/2018

Thủ tướng tiếp Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc

12/01/2018

Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Thái Lan
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Thái Lan

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Thái Lan

12/01/2018

Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Thái Lan
Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong- Lan Thương
Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong- Lan Thương

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong- Lan Thương

11/01/2018

Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong- Lan Thương
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Campuchia
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Campuchia

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Campuchia

11/01/2018

Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Campuchia
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Lào
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Lào

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Lào

11/01/2018

Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Lào
2018 là “Năm dân vận chính quyền”
2018 là “Năm dân vận chính quyền”

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - 2018 là “Năm dân vận chính quyền”

11/01/2018

2018 là “Năm dân vận chính quyền”

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018