Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Hội nghị cấp cao Apec
Hội nghị cấp cao Apec

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/11/2018

Thời lượng:

Hội nghị cấp cao Apec

19/11/2018

Hội nghị cấp cao Apec
Thủ tướng dự hội nghị cấp cao Apec
Thủ tướng dự hội nghị cấp cao Apec

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/11/2018

Thời lượng:

Thủ tướng dự hội nghị cấp cao Apec

17/11/2018

Thủ tướng dự hội nghị cấp cao Apec
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Vanuatu
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Vanuatu

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/11/2018

Thời lượng:

Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Vanuatu

17/11/2018

Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Vanuatu
Việt Nam để ngỏ khả năng đàm phán FTA với Hoa Kỳ
Việt Nam để ngỏ khả năng đàm phán FTA với Hoa Kỳ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/11/2018

Thời lượng:

Việt Nam để ngỏ khả năng đàm phán FTA với Hoa Kỳ

17/11/2018

Việt Nam để ngỏ khả năng đàm phán FTA với Hoa Kỳ
Đoàn kết phải là nhân tố then chốt của ASEAN
Đoàn kết phải là nhân tố then chốt của ASEAN

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/11/2018

Thời lượng:

Đoàn kết phải là nhân tố then chốt của ASEAN

17/11/2018

Đoàn kết phải là nhân tố then chốt của ASEAN
Hội nghị cấp cao Asean +3
Hội nghị cấp cao Asean +3

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/11/2018

Thời lượng:

Hội nghị cấp cao Asean +3

16/11/2018

Hội nghị cấp cao Asean +3
Hội nghị cấp cao Đông Á
Hội nghị cấp cao Đông Á

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/11/2018

Thời lượng:

Hội nghị cấp cao Đông Á

16/11/2018

Hội nghị cấp cao Đông Á
Thủ tướng hội kiến thủ tướng Malaysia
Thủ tướng hội kiến thủ tướng Malaysia

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/11/2018

Thời lượng:

Thủ tướng hội kiến thủ tướng Malaysia

16/11/2018

Thủ tướng hội kiến thủ tướng Malaysia
Thủ tướng hội kiến Quốc Vương Brunei
Thủ tướng hội kiến Quốc Vương Brunei

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/11/2018

Thời lượng:

Thủ tướng hội kiến Quốc vương Brunei

16/11/2018

Thủ tướng hội kiến Quốc Vương Brunei
Ấn Độ dành 1 tỷ USD cho hợp tác với Asean
Ấn Độ dành 1 tỷ USD cho hợp tác với Asean

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/11/2018

Thời lượng:

Ấn Độ dành 1 tỷ USD cho hợp tác với Asean

16/11/2018

Ấn Độ dành 1 tỷ USD cho hợp tác với Asean
Hoa Kỳ để ngỏ khả năng đàm phán FTA với ASEAN
Hoa Kỳ để ngỏ khả năng đàm phán FTA với ASEAN

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/11/2018

Thời lượng:

Hoa Kỳ để ngỏ khả năng đàm phán FTA với ASEAN

16/11/2018

Hoa Kỳ để ngỏ khả năng đàm phán FTA với ASEAN
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Australia
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Australia

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/11/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Australia

14/11/2018

Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Australia

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/11/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/11/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 19/11/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/11/2018

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế xã, phường theo nguyên lý y học gia đình
Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế xã, phường theo nguyên lý y học gia đình

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/11/2018

Thời lượng:

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế xã, phường theo nguyên lý y học gia đình

Chương trình Việt Nam Online ngày 18/11/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 18/11/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 19/11/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 18/11/2018