Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19
Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 30/03/2020

Thời lượng:

Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19

30/03/2020

Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19
Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp
Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 30/03/2020

Thời lượng:

Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp

30/03/2020

Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp
Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 28/03/2020

Thời lượng:

Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

28/03/2020

Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Chuẩn bị kế hoạch hậu COVID-19
Chuẩn bị kế hoạch hậu COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/03/2020

Thời lượng:

Chuẩn bị kế hoạch hậu COVID-19

28/03/2020

Chuẩn bị kế hoạch hậu COVID-19
G20 đạt đồng thuận vượt qua khủng hoảng COVID-19
G20 đạt đồng thuận vượt qua khủng hoảng COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 28/03/2020

Thời lượng:

G20 đạt đồng thuận vượt qua khủng hoảng COVID-19

28/03/2020

G20 đạt đồng thuận vượt qua khủng hoảng COVID-19
Thủ tướng tiếp Đại sứ Camphuchia
Thủ tướng tiếp Đại sứ Camphuchia

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/03/2020

Thời lượng:

Thủ tướng tiếp Đại sứ Camphuchia

28/03/2020

Thủ tướng tiếp Đại sứ Camphuchia
Tạm thời cấm tụ tập quá 10 người
Tạm thời cấm tụ tập quá 10 người

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 27/03/2020

Thời lượng:

Tạm thời cấm tụ tập quá 10 người

27/03/2020

Tạm thời cấm tụ tập quá 10 người
Hội nghị thượng đỉnh G20 về ứng phó với COVID-19
Hội nghị thượng đỉnh G20 về ứng phó với COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 27/03/2020

Thời lượng:

Hội nghị thượng đỉnh G20 về ứng phó với COVID-19

27/03/2020

Hội nghị thượng đỉnh G20 về ứng phó với COVID-19
Thủ tướng điện đàm với Thủ tướng Lào và Campuchia ứng phó COVID-19
Thủ tướng điện đàm với Thủ tướng Lào và Campuchia ứng phó COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 27/03/2020

Thời lượng:

Thủ tướng điện đàm với Thủ tướng Lào và Campuchia ứng phó COVID-19

27/03/2020

Thủ tướng điện đàm với Thủ tướng Lào và Campuchia ứng phó COVID-19
Các tỉnh, thành phải tay nắm tay vượt qua đại dịch COVID-19
Các tỉnh, thành phải tay nắm tay vượt qua đại dịch COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 25/03/2020

Thời lượng:

Các tỉnh, thành phải tay nắm tay vượt qua đại dịch COVID-19

25/03/2020

Các tỉnh, thành phải tay nắm tay vượt qua đại dịch COVID-19
Thanh niên phải có hành động thiết thực để chống COVID-19
Thanh niên phải có hành động thiết thực để chống COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 25/03/2020

Thời lượng:

Thanh niên phải có hành động thiết thực để chống COVID-19

25/03/2020

Thanh niên phải có hành động thiết thực để chống COVID-19
Sơ kết Nghị quyết của Đảng về chính sách xã hội
Sơ kết Nghị quyết của Đảng về chính sách xã hội

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 25/03/2020

Thời lượng:

Sơ kết Nghị quyết của Đảng về chính sách xã hội

25/03/2020

Sơ kết Nghị quyết của Đảng về chính sách xã hội

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 30/03/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/03/2020

Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19
Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 30/03/2020

Thời lượng:

Phải tận dụng được thời gian vàng để chiến thắng COVID-19

Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp
Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 30/03/2020

Thời lượng:

Thực hiện nghiêm các biện pháp ở giai đoạn tiền khẩn cấp