Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Đánh giá thực chất cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?
Đánh giá thực chất cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 19/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Đánh giá thực chất cán bộ, công chức, viên chức thế nào?

19/12/2016

Đánh giá thực chất cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?
Phòng chống dịch bệnh do virus Zika
Phòng chống dịch bệnh do virus Zika

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Phòng chống dịch bệnh do virus Zika

24/11/2016

Phòng chống dịch bệnh do virus Zika
Chống buôn lậu - Giải pháp trong những tháng cuối năm
Chống buôn lậu - Giải pháp trong những tháng cuối năm

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chống buôn lậu - Giải pháp trong những tháng cuối năm

14/11/2016

Chống buôn lậu - Giải pháp trong những tháng cuối năm
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu

28/10/2016

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
Toạ đàm trực tuyến: "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia"
Toạ đàm trực tuyến: "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia"

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 24/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Toạ đàm trực tuyến: "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia"

24/10/2016

Toạ đàm trực tuyến: "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia"
Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội
Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội

12/10/2016

Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội
Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/09/2016

Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

08/09/2016

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông
Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 25/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông

25/08/2016

Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông
Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình
Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 03/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình

03/08/2016

Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình
BHYT toàn dân: Đồng bộ các giải pháp
BHYT toàn dân: Đồng bộ các giải pháp

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 01/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - BHYT toàn dân: Đồng bộ các giải pháp

01/07/2016

BHYT toàn dân: Đồng bộ các giải pháp
Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam
Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 20/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam

20/06/2016

Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/01/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/01/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 20/01/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/01/2020

Thủ tướng nêu 5 bài học từ Hoàng đế Quang Trung
Thủ tướng nêu 5 bài học từ Hoàng đế Quang Trung

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/01/2020

Thời lượng:

Thủ tướng nêu 5 bài học từ Hoàng đế Quang Trung

Thủ tướng dâng hương nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Thủ tướng dâng hương nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/01/2020

Thời lượng:

Thủ tướng dâng hương nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước