Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông
Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 25/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông

25/08/2016

Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông
Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình
Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 03/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình

03/08/2016

Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình
BHYT toàn dân: Đồng bộ các giải pháp
BHYT toàn dân: Đồng bộ các giải pháp

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 01/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - BHYT toàn dân: Đồng bộ các giải pháp

01/07/2016

BHYT toàn dân: Đồng bộ các giải pháp
Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam
Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 20/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam

20/06/2016

Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam
Giải pháp thu hút du học sinh về nước sau tốt nghiệp
Giải pháp thu hút du học sinh về nước sau tốt nghiệp

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 18/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giải pháp thu hút du học sinh về nước sau tốt nghiệp

18/06/2016

Giải pháp thu hút du học sinh về nước sau tốt nghiệp
Hoàn thành nhiều nghị định kinh doanh trong lĩnh vực tài chính
Hoàn thành nhiều nghị định kinh doanh trong lĩnh vực tài chính

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 09/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hoàn thành nhiều nghị định kinh doanh trong lĩnh vực tài chính

09/06/2016

Hoàn thành nhiều nghị định kinh doanh trong lĩnh vực tài chính
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 06/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

06/06/2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP
Để đảm bảo chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh
Để đảm bảo chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 03/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Để đảm bảo chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh

03/06/2016

Để đảm bảo chất lượng các quy định về điều kiện kinh doanh
Nghị quyết 35 NĐ-CP: Doanh nghiệp là trung tâm phát triển
Nghị quyết 35 NĐ-CP: Doanh nghiệp là trung tâm phát triển

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 27/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị quyết 35 NĐ-CP: Doanh nghiệp là trung tâm phát triển

27/05/2016

Nghị quyết 35 NĐ-CP: Doanh nghiệp là trung tâm phát triển
Nghị quyết 35 tạo không gian cho doanh nghiệp phát triển
Nghị quyết 35 tạo không gian cho doanh nghiệp phát triển

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 27/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị quyết 35 tạo không gian cho doanh nghiệp phát triển

27/05/2016

Nghị quyết 35 tạo không gian cho doanh nghiệp phát triển
Gấp rút hoàn thành Nghị định về điều kiện kinh doanh
Gấp rút hoàn thành Nghị định về điều kiện kinh doanh

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 27/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Gấp rút hoàn thành Nghị định về điều kiện kinh doanh

27/05/2016

Gấp rút hoàn thành Nghị định về điều kiện kinh doanh
Chống thực phẩm bẩn: "Cuộc chiến" bắt đầu từ cơ sở
Chống thực phẩm bẩn: "Cuộc chiến" bắt đầu từ cơ sở

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 26/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chống thực phẩm bẩn: "Cuộc chiến" bắt đầu từ cơ sở

26/05/2016

Chống thực phẩm bẩn: "Cuộc chiến" bắt đầu từ cơ sở

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018