Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu

28/10/2016

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
Toạ đàm trực tuyến: "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia"
Toạ đàm trực tuyến: "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia"

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 24/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Toạ đàm trực tuyến: "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia"

24/10/2016

Toạ đàm trực tuyến: "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia"
Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội
Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội

12/10/2016

Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội
Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/09/2016

Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

08/09/2016

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông
Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 25/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông

25/08/2016

Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông
Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình
Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 03/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình

03/08/2016

Nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình
BHYT toàn dân: Đồng bộ các giải pháp
BHYT toàn dân: Đồng bộ các giải pháp

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 01/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - BHYT toàn dân: Đồng bộ các giải pháp

01/07/2016

BHYT toàn dân: Đồng bộ các giải pháp
Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam
Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 20/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam

20/06/2016

Nâng cao sức cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam
Giải pháp thu hút du học sinh về nước sau tốt nghiệp
Giải pháp thu hút du học sinh về nước sau tốt nghiệp

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 18/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giải pháp thu hút du học sinh về nước sau tốt nghiệp

18/06/2016

Giải pháp thu hút du học sinh về nước sau tốt nghiệp
Hoàn thành nhiều nghị định kinh doanh trong lĩnh vực tài chính
Hoàn thành nhiều nghị định kinh doanh trong lĩnh vực tài chính

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 09/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hoàn thành nhiều nghị định kinh doanh trong lĩnh vực tài chính

09/06/2016

Hoàn thành nhiều nghị định kinh doanh trong lĩnh vực tài chính
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 06/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

06/06/2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/11/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/11/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK
Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)