Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Tọa đàm trực tuyến: Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội
Tọa đàm trực tuyến: Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội

11/03/2017

Tọa đàm trực tuyến: Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội
Tạo đà cho khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
Tạo đà cho khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo đà cho khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

24/02/2017

Tạo đà cho khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đại học
Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đại học

10/02/2017

Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đại học
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

29/12/2016

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Đánh giá thực chất cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?
Đánh giá thực chất cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 19/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Đánh giá thực chất cán bộ, công chức, viên chức thế nào?

19/12/2016

Đánh giá thực chất cán bộ, công chức, viên chức như thế nào?
Phòng chống dịch bệnh do virus Zika
Phòng chống dịch bệnh do virus Zika

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Phòng chống dịch bệnh do virus Zika

24/11/2016

Phòng chống dịch bệnh do virus Zika
Chống buôn lậu - Giải pháp trong những tháng cuối năm
Chống buôn lậu - Giải pháp trong những tháng cuối năm

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chống buôn lậu - Giải pháp trong những tháng cuối năm

14/11/2016

Chống buôn lậu - Giải pháp trong những tháng cuối năm
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu

28/10/2016

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu
Toạ đàm trực tuyến: "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia"
Toạ đàm trực tuyến: "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia"

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 24/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Toạ đàm trực tuyến: "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia"

24/10/2016

Toạ đàm trực tuyến: "Nhập khẩu than và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia"
Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội
Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội

12/10/2016

Giải pháp để quản lý hiệu quả quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội
Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/09/2016

Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

08/09/2016

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018