Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Bộ trưởng NNPTNT phát biểu làm rõ các vấn đề về quản lý phân bón và tiêu thụ nông sản
Bộ trưởng NNPTNT phát biểu làm rõ các vấn đề về quản lý phân bón và tiêu thụ nông sản

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 15/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng NNPTNT phát biểu làm rõ các vấn đề về quản lý phân bón và tiêu thụ nông sản

15/11/2016

Bộ trưởng NNPTNT phát biểu làm rõ các vấn đề về quản lý phân bón và tiêu thụ nông sản
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn, phiên họp Quốc hội ngày 15 và 16/11/2016
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn, phiên họp Quốc hội ngày 15 và 16/11/2016

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn, phiên họp Quốc hội ngày 15 và 16/11/2016

15/11/2016

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn, phiên họp Quốc hội ngày 15 và 16/11/2016
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Tập trung sử dụng hiệu quả nguồn lực
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Tập trung sử dụng hiệu quả nguồn lực

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu)-Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Tập trung sử dụng hiệu quả nguồn lực

03/11/2016

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư: Tập trung sử dụng hiệu quả nguồn lực
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc báo cáo về thực hiện chính sách dân tộc thiểu số
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc báo cáo về thực hiện chính sách dân tộc thiểu số

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Đại biểu Quốc hội thảo luận về Thực hiện chính sách dân tộc thiểu số

03/11/2016

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc báo cáo về thực hiện chính sách dân tộc thiểu số
Bộ trưởng Công Thương: Rà soát, giải quyết triệt để dự án tồn đọng
Bộ trưởng Công Thương: Rà soát, giải quyết triệt để dự án tồn đọng

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bộ trưởng Bộ Công Thương: Rà soát, giải quyết triệt để dự án tồn đọng

03/11/2016

Bộ trưởng Công Thương: Rà soát, giải quyết triệt để dự án tồn đọng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình một số vấn đề về công tác cán bộ
Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình một số vấn đề về công tác cán bộ

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình một số vấn đề về công tác cán bộ

02/11/2016

Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình một số vấn đề về công tác cán bộ
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Giải quyết căn cơ vấn đề môi trường
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Giải quyết căn cơ vấn đề môi trường

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Giải quyết căn cơ vấn đề môi trường

02/11/2016

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Giải quyết căn cơ vấn đề môi trường
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Tháo gỡ nút thắt trong sản xuất nông nghiệp
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Tháo gỡ nút thắt trong sản xuất nông nghiệp

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Tháo gỡ nút thắt trong sản xuất nông nghiệp

02/11/2016

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Tháo gỡ nút thắt trong sản xuất nông nghiệp
Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/09/2016

Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao đổi về hoạt động ngoại giao hỗ trợ hội nhập kinh tế
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao đổi về hoạt động ngoại giao hỗ trợ hội nhập kinh tế

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 03/01/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao đổi về hoạt động ngoại giao hỗ trợ hội nhập kinh tế

03/01/2016

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao đổi về hoạt động ngoại giao hỗ trợ hội nhập kinh tế
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao đổi về định hướng điều hành giá xăng dầu và ngân sách 2016
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao đổi về định hướng điều hành giá xăng dầu và ngân sách 2016

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 01/01/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao đổi về định hướng điều hành giá xăng dầu và ngân sách 2016

01/01/2016

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao đổi về định hướng điều hành giá xăng dầu và ngân sách 2016
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về thưởng Tết và hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về thưởng Tết và hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 30/12/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về thưởng Tết và hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách

30/12/2015

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về thưởng Tết và hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018