Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Tháo gỡ nút thắt trong sản xuất nông nghiệp
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Tháo gỡ nút thắt trong sản xuất nông nghiệp

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Tháo gỡ nút thắt trong sản xuất nông nghiệp

02/11/2016

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Tháo gỡ nút thắt trong sản xuất nông nghiệp
Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16/09/2016

Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời về thu hút đầu tư nông nghiệp bằng Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao đổi về hoạt động ngoại giao hỗ trợ hội nhập kinh tế
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao đổi về hoạt động ngoại giao hỗ trợ hội nhập kinh tế

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 03/01/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao đổi về hoạt động ngoại giao hỗ trợ hội nhập kinh tế

03/01/2016

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao đổi về hoạt động ngoại giao hỗ trợ hội nhập kinh tế
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao đổi về định hướng điều hành giá xăng dầu và ngân sách 2016
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao đổi về định hướng điều hành giá xăng dầu và ngân sách 2016

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 01/01/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao đổi về định hướng điều hành giá xăng dầu và ngân sách 2016

01/01/2016

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao đổi về định hướng điều hành giá xăng dầu và ngân sách 2016
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về thưởng Tết và hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về thưởng Tết và hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 30/12/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về thưởng Tết và hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách

30/12/2015

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về thưởng Tết và hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách
Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về công tác phòng, chống tham nhũng
Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về công tác phòng, chống tham nhũng

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 13/12/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về công tác phòng, chống tham nhũng

13/12/2015

Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về công tác phòng, chống tham nhũng
Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về vấn đề quyền lợi của người dân khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về vấn đề quyền lợi của người dân khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 01/11/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về vấn đề quyền lợi của người dân khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế

01/11/2015

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời về vấn đề quyền lợi của người dân khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 25/10/2015

Thời lượng:

25/10/2015

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 18/10/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về công tác triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo

18/10/2015

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo
Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về đổi mới phương thức tuyển chọn công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý
Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về đổi mới phương thức tuyển chọn công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 27/09/2015

Thời lượng:

27/09/2015

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về đổi mới phương thức tuyển chọn công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời về việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời về việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 20/09/2015

Thời lượng:

20/09/2015

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời về việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về kiểm soát nhập khẩu máy móc, dây chuyền công nghệ cũ
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về kiểm soát nhập khẩu máy móc, dây chuyền công nghệ cũ

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 23/08/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về tình trạng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

23/08/2015

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về kiểm soát nhập khẩu máy móc, dây chuyền công nghệ cũ

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Công bố các nhà tài trợ Năm APEC 2017
Công bố các nhà tài trợ Năm APEC 2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 17/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Công bố các nhà tài trợ Năm APEC 2017

Đẩy mạnh kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore
Đẩy mạnh kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đẩy mạnh kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/10/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/10/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 17/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) Chương trình Việt Nam Online ngày 16/10/2017