Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời về vấn đề FDI
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời về vấn đề FDI

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 04/05/2014

Thời lượng: 08:07

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời về vấn đề FDI

04/05/2014

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời về vấn đề FDI
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về vấn đề quản lý thị trường bất động sản
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về vấn đề quản lý thị trường bất động sản

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 27/04/2014

Thời lượng: 10:12

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về vấn đề quản lý thị trường bất động sản

27/04/2014

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về vấn đề quản lý thị trường bất động sản
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về chương trình đổi mới sách giáo khoa
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về chương trình đổi mới sách giáo khoa

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 20/04/2014

Thời lượng: 06:39

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về chương trình đổi mới sách giáo khoa

20/04/2014

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về chương trình đổi mới sách giáo khoa
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời một số vấn đề trí thức trẻ quan tâm
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời một số vấn đề trí thức trẻ quan tâm

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 13/04/2014

Thời lượng: 07:40

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời một số vấn đề trí thức trẻ quan tâm

13/04/2014

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời một số vấn đề trí thức trẻ quan tâm
Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về khiếu nại, tố cáo.
Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về khiếu nại, tố cáo.

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 06/04/2014

Thời lượng: 10:34

Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về đơn thư khiếu nại, tố cáo.

06/04/2014

Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về khiếu nại, tố cáo.
Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách cho người có công
Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách cho người có công

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 30/03/2014

Thời lượng: 08:52

Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách cho người có công

30/03/2014

Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách cho người có công
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời những vấn đề nóng về giao thông
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời những vấn đề nóng về giao thông

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 16/03/2014

Thời lượng: 08:26

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời những vấn đề nóng về giao thông trong những tuần qua.

16/03/2014

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời những vấn đề nóng về giao thông
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề luật hóa Hiến pháp
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề luật hóa Hiến pháp

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Vấn đề hàng ngày

Ngày phát hành: 09/03/2014

Thời lượng: 10:16

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề luật hóa Hiến pháp

09/03/2014

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề luật hóa Hiến pháp
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về công tác phòng chống dịch bệnh và hiệu quả của đường dây nóng
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về công tác phòng chống dịch bệnh và hiệu quả của đường dây nóng

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 02/03/2014

Thời lượng: 08:20

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về công tác phòng chống dịch bệnh và hiệu quả của đường dây nóng

02/03/2014

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về công tác phòng chống dịch bệnh và hiệu quả của đường dây nóng
Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về vấn đề sáng tạo đổi mới trong nghiên cứu khoa học công nghệ
Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về vấn đề sáng tạo đổi mới trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Vấn đề hàng ngày

Ngày phát hành: 16/02/2014

Thời lượng: 15:31

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về vấn đề sáng tạo đổi mới trong nghiên cứu khoa học công nghệ

16/02/2014

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về vấn đề sáng tạo đổi mới trong nghiên cứu khoa học công nghệ
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời về ngành ngoại giao Việt Nam
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời về ngành ngoại giao Việt Nam

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Vấn đề hàng ngày

Ngày phát hành: 02/02/2014

Thời lượng: 14:34

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời về ngành ngoại giao Việt Nam

02/02/2014

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời về ngành ngoại giao Việt Nam
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời về vấn đề thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời về vấn đề thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 26/01/2014

Thời lượng: 12:38

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời về vấn đề thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

26/01/2014

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời về vấn đề thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 17/01/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2020

Bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý
Bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 17/01/2020

Thời lượng:

Bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý

VPCP trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
VPCP trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 17/01/2020

Thời lượng:

VPCP trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn