Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 08/10/2013

Thời lượng: 08:46

Dân hỏi Bộ Trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng

08/10/2013

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 17/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 16/01/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 16/01/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 17/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 16/01/2018

Ngành xây dựng phải đóng góp nhiều hơn nữa
Ngành xây dựng phải đóng góp nhiều hơn nữa

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphuvn) - Ngành xây dựng phải đóng góp nhiều hơn nữa