Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về vấn đề đổi mới giáo dục
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về vấn đề đổi mới giáo dục

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 24/11/2013

Thời lượng: 13:08

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về vấn đề đổi mới giáo dục

24/11/2013

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về vấn đề đổi mới giáo dục
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về thị trường bất động sản
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về thị trường bất động sản

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 19/11/2013

Thời lượng: 09:48

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về thị trường bất động sản

19/11/2013

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về thị trường bất động sản
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 13/11/2013

Thời lượng: 08:14

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

13/11/2013

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về vấn đề Bảo hiểm y tế và Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về vấn đề Bảo hiểm y tế và Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 13/11/2013

Thời lượng: 08:58

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về vấn đề Bảo hiểm y tế và Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

13/11/2013

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về vấn đề Bảo hiểm y tế và Đề án nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về vấn đề xóa đói giảm nghèo
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về vấn đề xóa đói giảm nghèo

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 24/10/2013

Thời lượng: 08:58

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về vấn đề xóa đói giảm nghèo

24/10/2013

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về vấn đề xóa đói giảm nghèo
Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời về điều hành giá các mặt hàng thiết yếu
Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời về điều hành giá các mặt hàng thiết yếu

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 08/10/2013

Thời lượng: 08:30

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về điều hành giá các mặt hàng thiết yếu

08/10/2013

Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời về điều hành giá các mặt hàng thiết yếu
Bộ trưởng Nguyễn Quân trả lời về Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Bộ trưởng Nguyễn Quân trả lời về Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 08/10/2013

Thời lượng: 07:05

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời về Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

08/10/2013

Bộ trưởng Nguyễn Quân trả lời về Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về các vấn đề chính sách với người có công
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về các vấn đề chính sách với người có công

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 08/10/2013

Thời lượng: 08:34

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về các vấn đề chính sách với người có công

08/10/2013

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về các vấn đề chính sách với người có công
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời về quản lý dịch vụ Internet và thông tin mạng
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời về quản lý dịch vụ Internet và thông tin mạng

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 08/10/2013

Thời lượng: 10:40

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời về quản lý dịch vụ Internet và thông tin mạng

08/10/2013

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời về quản lý dịch vụ Internet và thông tin mạng
Bộ trưởng Phạm Bình Minh trả lời các vấn đề liên quan đến Cộng đồng ASEAN
Bộ trưởng Phạm Bình Minh trả lời các vấn đề liên quan đến Cộng đồng ASEAN

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 08/10/2013

Thời lượng: 07:52

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời các vấn đề liên quan đến Cộng đồng ASEAN

08/10/2013

Bộ trưởng Phạm Bình Minh trả lời các vấn đề liên quan đến Cộng đồng ASEAN
Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời về vấn đề sản xuất lúa gạo
Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời về vấn đề sản xuất lúa gạo

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 08/10/2013

Thời lượng: 06:44

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trả lời về vấn đề sản xuất lúa gạo

08/10/2013

Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời về vấn đề sản xuất lúa gạo
Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời về vấn đề phổ biến và giáo dục pháp luật cho người dân
Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời về vấn đề phổ biến và giáo dục pháp luật cho người dân

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 08/10/2013

Thời lượng: 07:48

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề phổ biến và giáo dục pháp luật cho người dân

08/10/2013

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời về vấn đề phổ biến và giáo dục pháp luật cho người dân

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 23/01/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 23/01/2019

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 23/01/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 23/01/2019

Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Nepal
Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Nepal

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/01/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Nepal

Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc WTO
Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc WTO

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/01/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Tổng giám đốc WTO