Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về vấn đề áp trần giá sữa
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về vấn đề áp trần giá sữa

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 25/05/2014

Thời lượng: 07:08

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về vấn đề áp trần giá sữa

25/05/2014

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về vấn đề áp trần giá sữa
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời về minh bạch hóa giá điện
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời về minh bạch hóa giá điện

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 11/05/2014

Thời lượng: 00:01

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời về minh bạch hóa giá điện

11/05/2014

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời về minh bạch hóa giá điện
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời về vấn đề FDI
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời về vấn đề FDI

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 04/05/2014

Thời lượng: 08:07

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời về vấn đề FDI

04/05/2014

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trả lời về vấn đề FDI
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về vấn đề quản lý thị trường bất động sản
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về vấn đề quản lý thị trường bất động sản

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 27/04/2014

Thời lượng: 10:12

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về vấn đề quản lý thị trường bất động sản

27/04/2014

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về vấn đề quản lý thị trường bất động sản
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về chương trình đổi mới sách giáo khoa
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về chương trình đổi mới sách giáo khoa

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 20/04/2014

Thời lượng: 06:39

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về chương trình đổi mới sách giáo khoa

20/04/2014

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về chương trình đổi mới sách giáo khoa
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời một số vấn đề trí thức trẻ quan tâm
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời một số vấn đề trí thức trẻ quan tâm

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 13/04/2014

Thời lượng: 07:40

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời một số vấn đề trí thức trẻ quan tâm

13/04/2014

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời một số vấn đề trí thức trẻ quan tâm
Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về khiếu nại, tố cáo.
Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về khiếu nại, tố cáo.

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 06/04/2014

Thời lượng: 10:34

Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về đơn thư khiếu nại, tố cáo.

06/04/2014

Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời về khiếu nại, tố cáo.
Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách cho người có công
Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách cho người có công

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 30/03/2014

Thời lượng: 08:52

Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách cho người có công

30/03/2014

Dân hỏi Bộ trưởng trả lời: Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách cho người có công
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời những vấn đề nóng về giao thông
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời những vấn đề nóng về giao thông

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 16/03/2014

Thời lượng: 08:26

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời những vấn đề nóng về giao thông trong những tuần qua.

16/03/2014

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng trả lời những vấn đề nóng về giao thông
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề luật hóa Hiến pháp
Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề luật hóa Hiến pháp

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Vấn đề hàng ngày

Ngày phát hành: 09/03/2014

Thời lượng: 10:16

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề luật hóa Hiến pháp

09/03/2014

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề luật hóa Hiến pháp
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về công tác phòng chống dịch bệnh và hiệu quả của đường dây nóng
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về công tác phòng chống dịch bệnh và hiệu quả của đường dây nóng

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 02/03/2014

Thời lượng: 08:20

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về công tác phòng chống dịch bệnh và hiệu quả của đường dây nóng

02/03/2014

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời về công tác phòng chống dịch bệnh và hiệu quả của đường dây nóng
Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về vấn đề sáng tạo đổi mới trong nghiên cứu khoa học công nghệ
Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về vấn đề sáng tạo đổi mới trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Sự kiện Tuần;Vấn đề hàng ngày

Ngày phát hành: 16/02/2014

Thời lượng: 15:31

Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời: Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về vấn đề sáng tạo đổi mới trong nghiên cứu khoa học công nghệ

16/02/2014

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về vấn đề sáng tạo đổi mới trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018