Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về vần đề giải quyết chính sách cho hộ nghèo
Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về vần đề giải quyết chính sách cho hộ nghèo

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 12/10/2014

Thời lượng: 09:57

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về vần đề giải quyết chính sách cho hộ nghèo

12/10/2014

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trả lời về vần đề giải quyết chính sách cho hộ nghèo
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời về vấn đề phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời về vấn đề phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 06/10/2014

Thời lượng: 00:01

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời về vấn đề phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

06/10/2014

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời về vấn đề phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời về vấn đề tiếp công dân
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời về vấn đề tiếp công dân

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 21/09/2014

Thời lượng: 11:55

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời về luật Tiếp công dân

21/09/2014

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời về vấn đề tiếp công dân
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời về giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời về giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 07/09/2014

Thời lượng: 13:22

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời về giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

07/09/2014

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời về giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 24/08/2014

Thời lượng: 10:18

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận trả lời về vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo

24/08/2014

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời về vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời về vấn đề phát triển du lịch Việt Nam bền vững
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời về vấn đề phát triển du lịch Việt Nam bền vững

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 17/08/2014

Thời lượng: 09:36

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời về giải pháp phát triển du lịch Việt Nam bền vững

17/08/2014

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời về vấn đề phát triển du lịch Việt Nam bền vững
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về vấn đề giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về vấn đề giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 10/08/2014

Thời lượng: 13:39

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về vấn đề giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

10/08/2014

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về vấn đề giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời thắc mắc của người dân về chính sách đền ơn đáp nghĩa.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời thắc mắc của người dân về chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 27/07/2014

Thời lượng: 10:44

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời thắc mắc của người dân về chính sách đền ơn đáp nghĩa.

27/07/2014

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời thắc mắc của người dân về chính sách đền ơn đáp nghĩa.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử trả lời về chính sách cho đồng bào dân tộc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử trả lời về chính sách cho đồng bào dân tộc

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 20/07/2014

Thời lượng: 07:55

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử trả lời về chính sách cho đồng bào dân tộc

20/07/2014

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử trả lời về chính sách cho đồng bào dân tộc
 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề lạm dụng bản sao giấy tờ có chứng thực trong thủ tục hành chính
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề lạm dụng bản sao giấy tờ có chứng thực trong thủ tục hành chính

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 13/07/2014

Thời lượng: 08:43

 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề lạm dụng bản sao giấy tờ có chứng thực trong thủ tục hành chính

13/07/2014

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời về vấn đề lạm dụng bản sao giấy tờ có chứng thực trong thủ tục hành chính
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời về những điểm mới của Luật Đất đai năm 2013
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời về những điểm mới của Luật Đất đai năm 2013

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 06/07/2014

Thời lượng: 00:01

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời về những điểm mới của Luật Đất đai năm 2013

06/07/2014

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời về những điểm mới của Luật Đất đai năm 2013
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về việc áp dụng KHCN gia tăng giá trị cho nông, thủy sản
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về việc áp dụng KHCN gia tăng giá trị cho nông, thủy sản

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 29/06/2014

Thời lượng: 13:20

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trả lời về việc áp dụng KHCN gia tăng giá trị cho nông, thủy sản

29/06/2014

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân trả lời về việc áp dụng KHCN gia tăng giá trị cho nông, thủy sản

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018