Chống dịch như chống giặc

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác sau dịch COVID-19
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác sau dịch COVID-19

Chuyên mục: Chống dịch như chống giặc;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 05/07/2020

Thời lượng:

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác sau dịch COVID-19

05/07/2020

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác sau dịch COVID-19
Chuyên gia quốc tế khuyến cáo việc mở cửa trở lại
Chuyên gia quốc tế khuyến cáo việc mở cửa trở lại

Chuyên mục: Chống dịch như chống giặc;All News

Ngày phát hành: 30/06/2020

Thời lượng:

Chuyên gia quốc tế khuyến cáo việc mở cửa trở lại

30/06/2020

Chuyên gia quốc tế khuyến cáo việc mở cửa trở lại
Kiên quết không để làn sóng COVID-19 thứ 2 ở Việt Nam
Kiên quết không để làn sóng COVID-19 thứ 2 ở Việt Nam

Chuyên mục: Chống dịch như chống giặc;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/06/2020

Thời lượng:

Kiên quết không để làn sóng COVID-19 thứ 2 ở Việt Nam

24/06/2020

Kiên quết không để làn sóng COVID-19 thứ 2 ở Việt Nam
Cân nhắc kỹ vấn đề công bố hết dịch tại Việt Nam
Cân nhắc kỹ vấn đề công bố hết dịch tại Việt Nam

Chuyên mục: Chống dịch như chống giặc;All News

Ngày phát hành: 19/06/2020

Thời lượng:

Cân nhắc kỹ vấn đề công bố hết dịch tại Việt Nam

19/06/2020

Cân nhắc kỹ vấn đề công bố hết dịch tại Việt Nam
ASEAN và Nga hợp tác phòng chống dịch COVID-19
ASEAN và Nga hợp tác phòng chống dịch COVID-19

Chuyên mục: Chống dịch như chống giặc;All News

Ngày phát hành: 17/06/2020

Thời lượng:

ASEAN và Nga hợp tác phòng chống dịch COVID-19

17/06/2020

ASEAN và Nga hợp tác phòng chống dịch COVID-19
BHXH giảm thiểu tác động của đại dịch đến người dân, doanh nghiệp
BHXH giảm thiểu tác động của đại dịch đến người dân, doanh nghiệp

Chuyên mục: Chống dịch như chống giặc;All News

Ngày phát hành: 15/06/2020

Thời lượng:

BHXH giảm thiểu tác động của đại dịch đến người dân, doanh nghiệp

15/06/2020

BHXH giảm thiểu tác động của đại dịch đến người dân, doanh nghiệp
Tranh thủ thời cơ để cải thiện vị trí trên trường quốc tế và khu vực
Tranh thủ thời cơ để cải thiện vị trí trên trường quốc tế và khu vực

Chuyên mục: Chống dịch như chống giặc;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 13/06/2020

Thời lượng:

Tranh thủ thời cơ để cải thiện vị trí trên trường quốc tế và khu vực

13/06/2020

Tranh thủ thời cơ để cải thiện vị trí trên trường quốc tế và khu vực
Xem xét mở lại các đường bay quốc tế
Xem xét mở lại các đường bay quốc tế

Chuyên mục: Chống dịch như chống giặc;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 09/06/2020

Thời lượng:

Xem xét mở lại các đường bay quốc tế

09/06/2020

Xem xét mở lại các đường bay quốc tế
Việt Nam – Nhật Bản tăng cường hợp tác hậu COVID-19
Việt Nam – Nhật Bản tăng cường hợp tác hậu COVID-19

Chuyên mục: Chống dịch như chống giặc;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 09/06/2020

Thời lượng:

Việt Nam – Nhật Bản tăng cường hợp tác hậu COVID-19

09/06/2020

Việt Nam – Nhật Bản tăng cường hợp tác hậu COVID-19
Cảnh giác nguy cơ ca bệnh Covid-19 xâm nhập
Cảnh giác nguy cơ ca bệnh Covid-19 xâm nhập

Chuyên mục: Chống dịch như chống giặc;All News

Ngày phát hành: 22/05/2020

Thời lượng:

Cảnh giác nguy cơ ca bệnh Covid-19 xâm nhập

22/05/2020

Cảnh giác nguy cơ ca bệnh Covid-19 xâm nhập
Tiếp tục khóa chặt từ bên ngoài để phòng chống COVID-19
Tiếp tục khóa chặt từ bên ngoài để phòng chống COVID-19

Chuyên mục: Chống dịch như chống giặc;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 16/05/2020

Thời lượng:

Tiếp tục khóa chặt từ bên ngoài để phòng chống COVID-19

16/05/2020

Tiếp tục khóa chặt từ bên ngoài để phòng chống COVID-19
Cảnh giác với làn sóng mới về dịch bệnh COVID-19
Cảnh giác với làn sóng mới về dịch bệnh COVID-19

Chuyên mục: Chống dịch như chống giặc;All News

Ngày phát hành: 12/05/2020

Thời lượng:

Cảnh giác với làn sóng mới về dịch bệnh COVID-19

12/05/2020

Cảnh giác với làn sóng mới về dịch bệnh COVID-19

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Việt Nam - Pháp: Mở rộng cơ hội hợp tác phát triển
Việt Nam - Pháp: Mở rộng cơ hội hợp tác phát triển

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;All News

Ngày phát hành: 09/07/2020

Thời lượng:

Việt Nam - Pháp: Mở rộng cơ hội hợp tác phát triển

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/07/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/07/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 09/07/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/07/2020

Quyết liệt để khởi công 3 dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam
Quyết liệt để khởi công 3 dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 08/07/2020

Thời lượng:

Quyết liệt để khởi công 3 dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam