Chính phủ và Người dân

Tạo điều kiện đăng ký, quản lý, sử dụng thuốc
Tạo điều kiện đăng ký, quản lý, sử dụng thuốc

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo điều kiện đăng ký, quản lý, sử dụng thuốc

27/12/2016

Tạo điều kiện đăng ký, quản lý, sử dụng thuốc
Công tác phòng cháy chữa cháy cuối năm
Công tác phòng cháy chữa cháy cuối năm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Công tác phòng cháy chữa cháy cuối năm

23/12/2016

Công tác phòng cháy chữa cháy cuối năm
Điểm mới trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017
Điểm mới trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Điểm mới trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017

20/12/2016

Điểm mới trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017
Cùng thay đổi nhận thức về sử dụng kháng sinh
Cùng thay đổi nhận thức về sử dụng kháng sinh

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cùng thay đổi nhận thức về sử dụng kháng sinh

16/12/2016

Cùng thay đổi nhận thức về sử dụng kháng sinh
Đề xuất đưa chất Cysteamine vào danh mục chất cấm trong chăn nuôi
Đề xuất đưa chất Cysteamine vào danh mục chất cấm trong chăn nuôi

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Đề xuất đưa chất Cysteamine vào danh mục chất cấm trong chăn nuôi

13/12/2016

Đề xuất đưa chất Cysteamine vào danh mục chất cấm trong chăn nuôi
Tăng cường khởi kiện, thanh tra, thu nợ Bảo hiểm xã hội
Tăng cường khởi kiện, thanh tra, thu nợ Bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 09/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)_Tăng cường khởi kiện, thanh tra, thu nợ Bảo hiểm xã hội

09/12/2016

Tăng cường khởi kiện, thanh tra, thu nợ Bảo hiểm xã hội
Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 06/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)_Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

06/12/2016

Hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
NDCP số 147: Cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ
NDCP số 147: Cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 19/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 147: Cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ

19/08/2016

NDCP số 147: Cần có tiêu chuẩn và quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ
NDCP số 146: Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai
NDCP số 146: Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 12/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 146: Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai

12/08/2016

NDCP số 146: Chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả với thiên tai
NDCP số 145: Những điều rút ra từ các vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội
NDCP số 145: Những điều rút ra từ các vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 05/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 145: Những điều rút ra từ các vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội

05/08/2016

NDCP số 145: Những điều rút ra từ các vụ sập nhà kinh hoàng ở Hà Nội
NDCP số 144: "Đưa vắc xin sởi - rubella vào chương trình tiêm chủng mở rộng"
NDCP số 144: "Đưa vắc xin sởi - rubella vào chương trình tiêm chủng mở rộng"

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 29/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 144: "Đưa vắc xin sởi - rubella vào chương trình tiêm chủng mở rộng"

29/07/2016

NDCP số 144: "Đưa vắc xin sởi - rubella vào chương trình tiêm chủng mở rộng"
NDCP số 144: Duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt
NDCP số 144: Duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 22/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - NDCP số 144: Duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt

22/07/2016

NDCP số 144: Duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)