Chính phủ và Người dân

Ba giải pháp giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp
Ba giải pháp giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ba giải pháp giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp

09/06/2017

Ba giải pháp giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp
Những điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Những điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Những điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

06/06/2017

Những điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

02/06/2017

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí, truyền hình
Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí, truyền hình

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí, truyền hình

30/05/2017

Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí, truyền hình
Giám định y khoa để nghỉ hưu sớm: Còn cần thiết hay không?
Giám định y khoa để nghỉ hưu sớm: Còn cần thiết hay không?

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giám định y khoa để nghỉ hưu sớm: Còn cần thiết hay không?

26/05/2017

Giám định y khoa để nghỉ hưu sớm: Còn cần thiết hay không?
Cần chính sách đặc thù trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Cần chính sách đặc thù trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần chính sách đặc thù trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

23/05/2017

Cần chính sách đặc thù trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Lấy người học và việc học làm trung tâm
Lấy người học và việc học làm trung tâm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Lấy người học và việc học làm trung tâm

19/05/2017

Lấy người học và việc học làm trung tâm
Dự thảo Luật Cạnh tranh: Cần thay đổi tư duy
Dự thảo Luật Cạnh tranh: Cần thay đổi tư duy

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Luật Cạnh tranh: Cần thay đổi tư duy

16/05/2017

Dự thảo Luật Cạnh tranh: Cần thay đổi tư duy
Nhân rộng mô hình liên kết phát triển rừng bền vững
Nhân rộng mô hình liên kết phát triển rừng bền vững

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

12/05/2017

Nhân rộng mô hình liên kết phát triển rừng bền vững
Tăng cường hoạt động sáng tạo
Tăng cường hoạt động sáng tạo

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường hoạt động sáng tạo

09/05/2017

Tăng cường hoạt động sáng tạo
Siết chặt biến tướng kinh doanh đa cấp
Siết chặt biến tướng kinh doanh đa cấp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Siết chặt biến tướng kinh doanh đa cấp

05/05/2017

Siết chặt biến tướng kinh doanh đa cấp
Tăng cường đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội
Tăng cường đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội

28/04/2017

Tăng cường đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018