Chính phủ và Người dân

Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017
Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017

29/09/2017

Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017
Tăng hậu kiểm là xu thế tất yếu
Tăng hậu kiểm là xu thế tất yếu

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

22/09/2017

Tăng hậu kiểm là xu thế tất yếu
Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 19/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

19/09/2017

Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Nghị định 38: Tháo gỡ cho doanh nghiệp trong công bố phù hợp quy định ATTP
Nghị định 38: Tháo gỡ cho doanh nghiệp trong công bố phù hợp quy định ATTP

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị định 38: Tháo gỡ cho doanh nghiệp trong công bố phù hợp quy định ATTP

15/09/2017

Nghị định 38: Tháo gỡ cho doanh nghiệp trong công bố phù hợp quy định ATTP
Cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
Cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

12/09/2017

Cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
Hợp tác xã kiểu mới, lời giải cho bài toán được mùa mất giá
Hợp tác xã kiểu mới, lời giải cho bài toán được mùa mất giá

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

08/09/2017

Hợp tác xã kiểu mới, lời giải cho bài toán được mùa mất giá
Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

05/09/2017

Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Tạo điều kiện về vốn cho các hợp tác xã
Tạo điều kiện về vốn cho các hợp tác xã

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo điều kiện về vốn cho các hợp tác xã

01/09/2017

Tạo điều kiện về vốn cho các hợp tác xã
Đề xuất bổ sung một số thiết bị nông nghiệp, phân bón chịu thuế giá trị gia tăng
Đề xuất bổ sung một số thiết bị nông nghiệp, phân bón chịu thuế giá trị gia tăng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề xuất bổ sung một số thiết bị nông nghiệp, phân bón chịu thuế giá trị gia tăng

29/08/2017

Đề xuất bổ sung một số thiết bị nông nghiệp, phân bón chịu thuế giá trị gia tăng
Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới
Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

25/08/2017

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới
Đề nghị bãi bỏ Nghị định kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Đề nghị bãi bỏ Nghị định kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề nghị bãi bỏ Nghị định kinh doanh dịch vụ đòi nợ

22/08/2017

Đề nghị bãi bỏ Nghị định kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Tăng cường liên kết chuỗi trong hợp tác xã kiểu mới
Tăng cường liên kết chuỗi trong hợp tác xã kiểu mới

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường liên kết chuỗi trong hợp tác xã kiểu mới

18/08/2017

Tăng cường liên kết chuỗi trong hợp tác xã kiểu mới

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018