Chính phủ và Người dân

Quản lý người nghiện ma túy tổng hợp còn nhiều vướng mắc
Quản lý người nghiện ma túy tổng hợp còn nhiều vướng mắc

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quản lý người nghiện ma túy tổng hợp còn nhiều vướng mắc

21/07/2017

Quản lý người nghiện ma túy tổng hợp còn nhiều vướng mắc
Tước chứng chỉ luật sư khi vi phạm hiến pháp và pháp luật
Tước chứng chỉ luật sư khi vi phạm hiến pháp và pháp luật

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tước chứng chỉ luật sư khi vi phạm hiến pháp và pháp luật

18/07/2017

Tước chứng chỉ luật sư khi vi phạm hiến pháp và pháp luật
Tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm soát xe quá tải
Tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm soát xe quá tải

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

14/07/2017

Tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm soát xe quá tải
Vướng mắc tại Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ - CP
Vướng mắc tại Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ - CP

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Vướng mắc tại Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ - CP

11/07/2017

Vướng mắc tại Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ - CP
Huy động nguồn lực xã hội xây nhà ở cho người có công
Huy động nguồn lực xã hội xây nhà ở cho người có công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Huy động nguồn lực xã hội xây nhà ở cho người có công

07/07/2017

Huy động nguồn lực xã hội xây nhà ở cho người có công
Cần chính sách tốt để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Cần chính sách tốt để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần chính sách tốt để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

04/07/2017

Cần chính sách tốt để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Xóa bỏ rào cản pháp lý tạo động lực phát triển doanh nghiệp tư nhân
Xóa bỏ rào cản pháp lý tạo động lực phát triển doanh nghiệp tư nhân

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

30/06/2017

Xóa bỏ rào cản pháp lý tạo động lực phát triển doanh nghiệp tư nhân
Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người
Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/06/2017

Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người
Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy
Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy

23/06/2017

Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy
Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí: cần tăng hình phạt
Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí: cần tăng hình phạt

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí: cần tăng hình phạt

20/06/2017

Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí: cần tăng hình phạt
Các trường nghề được tự chủ tối đa trong tuyển sinh
Các trường nghề được tự chủ tối đa trong tuyển sinh

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Các trường nghề được tự chủ tối đa trong tuyển sinh

16/06/2017

Các trường nghề được tự chủ tối đa trong tuyển sinh
Xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giáo dục nghề nghiệp
Xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giáo dục nghề nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giáo dục nghề nghiệp

13/06/2017

Xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giáo dục nghề nghiệp

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018