Chính phủ và Người dân

Từng bước hoàn thiện quy định quản lý kinh doanh đa cấp
Từng bước hoàn thiện quy định quản lý kinh doanh đa cấp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Từng bước hoàn thiện quy định quản lý kinh doanh đa cấp

14/02/2017

Từng bước hoàn thiện quy định quản lý kinh doanh đa cấp
Siết chặt quản lý Bảo hiểm Xã hội
Siết chặt quản lý Bảo hiểm Xã hội

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Siết chặt quản lý Bảo hiểm Xã hội

10/02/2017

Siết chặt quản lý Bảo hiểm Xã hội
60' cho lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi có cần thiết không?
60' cho lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi có cần thiết không?

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-60' cho lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi có cần thiết không?

07/02/2017

60' cho lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi có cần thiết không?
Bảo hiểm cho người lao động trên công trường
Bảo hiểm cho người lao động trên công trường

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo hiểm cho người lao động trên công trường

31/01/2017

Bảo hiểm cho người lao động trên công trường
Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo viên
Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo viên

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn - Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo viên

24/01/2017

Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo viên
Nâng mức đóng Bảo hiểm xã hội - An sinh lâu bền
Nâng mức đóng Bảo hiểm xã hội - An sinh lâu bền

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Nâng mức đóng Bảo hiểm xã hội - An sinh lâu bền

20/01/2017

Nâng mức đóng Bảo hiểm xã hội - An sinh lâu bền
Hoàn thiện chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Hoàn thiện chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Hoàn thiện chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

17/01/2017

Hoàn thiện chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt
Tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt

13/01/2017

Tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt
Linh hoạt trong chế định số giờ làm thêm tối đa
Linh hoạt trong chế định số giờ làm thêm tối đa

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Linh hoạt trong chế định số giờ làm thêm tối đa

11/01/2017

Linh hoạt trong chế định số giờ làm thêm tối đa
Đổi mới để nâng cao năng suất lao động
Đổi mới để nâng cao năng suất lao động

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đổi mới để nâng cao năng suất lao động

06/01/2017

Đổi mới để nâng cao năng suất lao động
Đề xuất mở Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
Đề xuất mở Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề xuất mở Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em

03/01/2017

Đề xuất mở Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

30/12/2016

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)