Chính phủ và Người dân

Bỏ trần giá sữa dưới 6 tuổi: Nhà nước vẫn hậu kiểm
Bỏ trần giá sữa dưới 6 tuổi: Nhà nước vẫn hậu kiểm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bỏ trần giá sữa dưới 6 tuổi: Nhà nước vẫn hậu kiểm

18/04/2017

Bỏ trần giá sữa dưới 6 tuổi: Nhà nước vẫn hậu kiểm
Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

14/04/2017

Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)
Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)

11/04/2017

Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)
Quản lý tiêm chủng trọn đời
Quản lý tiêm chủng trọn đời

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Quản lý tiêm chủng trọn đời

07/04/2017

Quản lý tiêm chủng trọn đời
Đề xuất đối tượng của hợp đồng Bảo hiểm Nông nghiệp
Đề xuất đối tượng của hợp đồng Bảo hiểm Nông nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Đề xuất đối tượng của hợp đồng Bảo hiểm Nông nghiệp

04/04/2017

Đề xuất đối tượng của hợp đồng Bảo hiểm Nông nghiệp
Nâng tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô
Nâng tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nâng tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô

31/03/2017

Nâng tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô
Điểm mới trong dự thảo Quản lý nợ công (sửa đổi)
Điểm mới trong dự thảo Quản lý nợ công (sửa đổi)

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Điểm mới trong dự thảo quản lý nợ công (sửa đổi)

28/03/2017

Điểm mới trong dự thảo Quản lý nợ công (sửa đổi)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích
Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

24/03/2017

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích
Dự thảo Nghị định về chuyển DNNN thành Công ty cổ phần
Dự thảo Nghị định về chuyển DNNN thành Công ty cổ phần

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Dự thảo Nghị định về chuyển DNNN thành Công ty cổ phần

22/03/2017

Dự thảo Nghị định về chuyển DNNN thành Công ty cổ phần
Cải thiện môi trường kinh doanh phải quyết liệt và thực chất hơn
Cải thiện môi trường kinh doanh phải quyết liệt và thực chất hơn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu)-Cải thiện môi trường kinh doanh phải quyết liệt và thực chất hơn

17/03/2017

Cải thiện môi trường kinh doanh phải quyết liệt và thực chất hơn
Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng: Nhìn từ góc độ doanh nghiệp
Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng: Nhìn từ góc độ doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng: Nhìn từ góc độ doanh nghiệp

14/03/2017

Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng: Nhìn từ góc độ doanh nghiệp
Phòng, chống đại dịch cúm A/H7N9
Phòng, chống đại dịch cúm A/H7N9

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Phòng, chống đại dịch cúm A/H7N9

10/03/2017

Phòng, chống đại dịch cúm A/H7N9

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK
Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka
Thủ tướng tiếp phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)