Chính phủ và Người dân

Dự thảo Luật Giáo dục đại học: Kỳ vọng bước đột phá trong giáo dục
Dự thảo Luật Giáo dục đại học: Kỳ vọng bước đột phá trong giáo dục

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Luật Giáo dục đại học: Kỳ vọng bước đột phá trong giáo dục

26/12/2017

Dự thảo Luật Giáo dục đại học: Kỳ vọng bước đột phá trong giáo dục
Cần cơ chế, chính sách đột phá phát triển dịch vụ logistics Việt Nam
Cần cơ chế, chính sách đột phá phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần cơ chế, chính sách đột phá phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

22/12/2017

Cần cơ chế, chính sách đột phá phát triển dịch vụ logistics Việt Nam
Cần nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm chăn nuôi
Cần nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm chăn nuôi

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm chăn nuôi

19/12/2017

Cần nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm chăn nuôi
BHYT học sinh, sinh viên 2018
BHYT học sinh, sinh viên 2018

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - BHYT học sinh, sinh viên 2018

15/12/2017

BHYT học sinh, sinh viên 2018
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

12/12/2017

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT
Sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT

05/12/2017

Sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT
Chính sách BHXH tự nguyện cần thiết thực hơn
Chính sách BHXH tự nguyện cần thiết thực hơn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 01/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chính sách BHXH tự nguyện cần thiết thực hơn

01/12/2017

Chính sách BHXH tự nguyện cần thiết thực hơn
Chuẩn hóa Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện kiểm tra chuyên ngành
Chuẩn hóa Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

28/11/2017

Chuẩn hóa Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện kiểm tra chuyên ngành
Siết chặt hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm ca múa nhạc
Siết chặt hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm ca múa nhạc

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Siết chặt hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm ca múa nhạc

24/11/2017

Siết chặt hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm ca múa nhạc
Biểu giá bán lẻ điện cần phù hợp với thực tế
Biểu giá bán lẻ điện cần phù hợp với thực tế

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Biểu giá bán lẻ điện cần phù hợp với thực tế

21/11/2017

Biểu giá bán lẻ điện cần phù hợp với thực tế
Tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
Tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

17/11/2017

Tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
Dự thảo Luật chuyển giới tính
Dự thảo Luật chuyển giới tính

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

14/11/2017

Dự thảo Luật chuyển giới tính

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018