Chính phủ và Người dân

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

02/06/2017

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí, truyền hình
Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí, truyền hình

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí, truyền hình

30/05/2017

Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí, truyền hình
Giám định y khoa để nghỉ hưu sớm: Còn cần thiết hay không?
Giám định y khoa để nghỉ hưu sớm: Còn cần thiết hay không?

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giám định y khoa để nghỉ hưu sớm: Còn cần thiết hay không?

26/05/2017

Giám định y khoa để nghỉ hưu sớm: Còn cần thiết hay không?
Cần chính sách đặc thù trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Cần chính sách đặc thù trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần chính sách đặc thù trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

23/05/2017

Cần chính sách đặc thù trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Lấy người học và việc học làm trung tâm
Lấy người học và việc học làm trung tâm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Lấy người học và việc học làm trung tâm

19/05/2017

Lấy người học và việc học làm trung tâm
Dự thảo Luật Cạnh tranh: Cần thay đổi tư duy
Dự thảo Luật Cạnh tranh: Cần thay đổi tư duy

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Luật Cạnh tranh: Cần thay đổi tư duy

16/05/2017

Dự thảo Luật Cạnh tranh: Cần thay đổi tư duy
Nhân rộng mô hình liên kết phát triển rừng bền vững
Nhân rộng mô hình liên kết phát triển rừng bền vững

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

12/05/2017

Nhân rộng mô hình liên kết phát triển rừng bền vững
Tăng cường hoạt động sáng tạo
Tăng cường hoạt động sáng tạo

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường hoạt động sáng tạo

09/05/2017

Tăng cường hoạt động sáng tạo
Siết chặt biến tướng kinh doanh đa cấp
Siết chặt biến tướng kinh doanh đa cấp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Siết chặt biến tướng kinh doanh đa cấp

05/05/2017

Siết chặt biến tướng kinh doanh đa cấp
Tăng cường đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội
Tăng cường đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội

28/04/2017

Tăng cường đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội
Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị
Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị

25/04/2017

Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị
Gỡ nút thắt của ngành lúa gạo
Gỡ nút thắt của ngành lúa gạo

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Gỡ nút thắt của ngành lúa gạo

21/04/2017

Gỡ nút thắt của ngành lúa gạo

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/11/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/11/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK
Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)