Chính phủ và Người dân

Điểm mới trong dự thảo Quản lý nợ công (sửa đổi)
Điểm mới trong dự thảo Quản lý nợ công (sửa đổi)

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Điểm mới trong dự thảo quản lý nợ công (sửa đổi)

28/03/2017

Điểm mới trong dự thảo Quản lý nợ công (sửa đổi)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích
Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

24/03/2017

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích
Dự thảo Nghị định về chuyển DNNN thành Công ty cổ phần
Dự thảo Nghị định về chuyển DNNN thành Công ty cổ phần

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Dự thảo Nghị định về chuyển DNNN thành Công ty cổ phần

22/03/2017

Dự thảo Nghị định về chuyển DNNN thành Công ty cổ phần
Cải thiện môi trường kinh doanh phải quyết liệt và thực chất hơn
Cải thiện môi trường kinh doanh phải quyết liệt và thực chất hơn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu)-Cải thiện môi trường kinh doanh phải quyết liệt và thực chất hơn

17/03/2017

Cải thiện môi trường kinh doanh phải quyết liệt và thực chất hơn
Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng: Nhìn từ góc độ doanh nghiệp
Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng: Nhìn từ góc độ doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng: Nhìn từ góc độ doanh nghiệp

14/03/2017

Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng: Nhìn từ góc độ doanh nghiệp
Phòng, chống đại dịch cúm A/H7N9
Phòng, chống đại dịch cúm A/H7N9

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Phòng, chống đại dịch cúm A/H7N9

10/03/2017

Phòng, chống đại dịch cúm A/H7N9
Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong công tác quản lý nợ công
Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong công tác quản lý nợ công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 07/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong công tác quản lý nợ công

07/03/2017

Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong công tác quản lý nợ công
Tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện ma túy
Tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện ma túy

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện ma túy

03/03/2017

Tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện ma túy
Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế
Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế

28/02/2017

Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế
Visa điện tử - Đột phá cải cách hành chính
Visa điện tử - Đột phá cải cách hành chính

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Visa điện tử - Đột phá cải cách hành chính

24/02/2017

Visa điện tử - Đột phá cải cách hành chính
Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

21/02/2017

Tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Giảm tỷ trọng thanh toán tiền mặt
Giảm tỷ trọng thanh toán tiền mặt

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giảm tỷ trọng thanh toán tiền mặt

17/02/2017

Giảm tỷ trọng thanh toán tiền mặt

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)