Chính phủ và Người dân

Cần kiểm chứng các thông tin trên không gian mạng
Cần kiểm chứng các thông tin trên không gian mạng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 31/03/2020

Thời lượng:

Cần kiểm chứng các thông tin trên không gian mạng

31/03/2020

Cần kiểm chứng các thông tin trên không gian mạng
Giải pháp giúp DN vượt khó khăn trong đại dịch COVID-19
Giải pháp giúp DN vượt khó khăn trong đại dịch COVID-19

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/03/2020

Thời lượng:

Giải pháp giúp DN vượt khó khăn trong đại dịch COVID-19

24/03/2020

Giải pháp giúp DN vượt khó khăn trong đại dịch COVID-19
Tăng cường nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu người dân
Tăng cường nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu người dân

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 17/03/2020

Thời lượng:

Tăng cường nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu người dân

17/03/2020

Tăng cường nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu người dân
Doanh nghiệp công nghệ đồng hành cùng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử
Doanh nghiệp công nghệ đồng hành cùng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 10/03/2020

Thời lượng:

Doanh nghiệp công nghệ đồng hành cùng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử

10/03/2020

Doanh nghiệp công nghệ đồng hành cùng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử
Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa luật chuyên ngành với Luật Đầu tư công
Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa luật chuyên ngành với Luật Đầu tư công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 03/03/2020

Thời lượng:

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa luật chuyên ngành với Luật Đầu tư công

03/03/2020

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa luật chuyên ngành với Luật Đầu tư công
Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức
Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 25/02/2020

Thời lượng:

Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức

25/02/2020

Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức
Vấn đề đồng bộ trong xây dựng Chính phủ điện tử
Vấn đề đồng bộ trong xây dựng Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 18/02/2020

Thời lượng:

Vấn đề đồng bộ trong xây dựng Chính phủ điện tử

18/02/2020

Vấn đề đồng bộ trong xây dựng Chính phủ điện tử
Doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm Corona
Doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm Corona

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 11/02/2020

Thời lượng:

Doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm Corona

11/02/2020

Doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm Corona
Rác thải nhựa cũng là tài nguyên
Rác thải nhựa cũng là tài nguyên

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 04/02/2020

Thời lượng:

Rác thải nhựa cũng là tài nguyên

04/02/2020

Rác thải nhựa cũng là tài nguyên
Tạo khung pháp lý chặt chẽ quản lý kinh doanh vận tải ô tô
Tạo khung pháp lý chặt chẽ quản lý kinh doanh vận tải ô tô

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/01/2020

Thời lượng:

Tạo khung pháp lý chặt chẽ quản lý kinh doanh vận tải ô tô

28/01/2020

Tạo khung pháp lý chặt chẽ quản lý kinh doanh vận tải ô tô
6 động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025
6 động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 21/01/2020

Thời lượng:

6 động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

21/01/2020

6 động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025
Cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp
Cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 14/01/2020

Thời lượng:

Cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

14/01/2020

Cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Toàn văn Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 03/2021
Toàn văn Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 03/2021

Chuyên mục: Họp báo Chính phủ;All News

Ngày phát hành: 31/03/2021

Thời lượng:

Toàn văn Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 03/2021

" Cỗ xe tam mã" của nền kinh tế tiếp tục tăng
" Cỗ xe tam mã" của nền kinh tế tiếp tục tăng

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 31/03/2021

Thời lượng:

" Cỗ xe tam mã" của nền kinh tế tiếp tục tăng

Phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV trước khi kiện toàn
Phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV trước khi kiện toàn

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 31/03/2021

Thời lượng:

Phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV trước khi kiện toàn