Chính phủ và Người dân

Tạo điều kiện về vốn cho các hợp tác xã
Tạo điều kiện về vốn cho các hợp tác xã

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo điều kiện về vốn cho các hợp tác xã

01/09/2017

Tạo điều kiện về vốn cho các hợp tác xã
Đề xuất bổ sung một số thiết bị nông nghiệp, phân bón chịu thuế giá trị gia tăng
Đề xuất bổ sung một số thiết bị nông nghiệp, phân bón chịu thuế giá trị gia tăng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề xuất bổ sung một số thiết bị nông nghiệp, phân bón chịu thuế giá trị gia tăng

29/08/2017

Đề xuất bổ sung một số thiết bị nông nghiệp, phân bón chịu thuế giá trị gia tăng
Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới
Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới

25/08/2017

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã kiểu mới
Đề nghị bãi bỏ Nghị định kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Đề nghị bãi bỏ Nghị định kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề nghị bãi bỏ Nghị định kinh doanh dịch vụ đòi nợ

22/08/2017

Đề nghị bãi bỏ Nghị định kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Tăng cường liên kết chuỗi trong hợp tác xã kiểu mới
Tăng cường liên kết chuỗi trong hợp tác xã kiểu mới

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường liên kết chuỗi trong hợp tác xã kiểu mới

18/08/2017

Tăng cường liên kết chuỗi trong hợp tác xã kiểu mới
Dự thảo NĐ: Sẽ có bảo hiểm cho người không có hợp đồng lao động
Dự thảo NĐ: Sẽ có bảo hiểm cho người không có hợp đồng lao động

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo NĐ: Sẽ có bảo hiểm cho người không có hợp đồng lao động

15/08/2017

Dự thảo NĐ: Sẽ có bảo hiểm cho người không có hợp đồng lao động
Khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Đầu tư công
Khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Đầu tư công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

11/08/2017

Khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Đầu tư công
Vai trò của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp
Vai trò của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

08/08/2017

Vai trò của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp
Quy định mới về công tác cứu nạn cứu hộ
Quy định mới về công tác cứu nạn cứu hộ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

04/08/2017

Quy định mới về công tác cứu nạn cứu hộ
Bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất
Bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất

01/08/2017

Bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất
Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công
Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

28/07/2017

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công
Xử lý nghiêm vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm
Xử lý nghiêm vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

25/07/2017

Xử lý nghiêm vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018