Chính phủ và Người dân

Quy trình mới về mua sắm tập trung thuốc kháng HIV
Quy trình mới về mua sắm tập trung thuốc kháng HIV

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quy trình mới về mua sắm tập trung thuốc kháng HIV

06/02/2018

Quy trình mới về mua sắm tập trung thuốc kháng HIV
Thu hút doanh nghiệp về nông nghiệp,nông thôn cần có chính sách đột phá
Thu hút doanh nghiệp về nông nghiệp,nông thôn cần có chính sách đột phá

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thu hút doanh nghiệp về nông nghiệp,nông thôn cần có chính sách đột phá

02/02/2018

Thu hút doanh nghiệp về nông nghiệp,nông thôn cần có chính sách đột phá
Dự thảo mẫu, quy trình quản lý và sử dụng thẻ BHXH, BHYT
Dự thảo mẫu, quy trình quản lý và sử dụng thẻ BHXH, BHYT

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo mẫu, quy trình quản lý và sử dụng thẻ BHXH, BHYT

30/01/2018

Dự thảo mẫu, quy trình quản lý và sử dụng thẻ BHXH, BHYT
Những điểm mới trong thẻ bảo hiểm y tế 2018
Những điểm mới trong thẻ bảo hiểm y tế 2018

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Những điểm mới trong thẻ bảo hiểm y tế 2018

26/01/2018

Những điểm mới trong thẻ bảo hiểm y tế 2018
Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đăng ký, xác nhận ngành nghề kinh doanh
Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đăng ký, xác nhận ngành nghề kinh doanh

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

23/01/2018

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đăng ký, xác nhận ngành nghề kinh doanh
Điểm mới trong 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018
Điểm mới trong 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Điểm mới trong 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018

19/01/2018

Điểm mới trong 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018
Nghị định thay thế Nghị định 38 về Luật an toàn thực phẩm
Nghị định thay thế Nghị định 38 về Luật an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị định thay thế Nghị định 38 về Luật an toàn thực phẩm

16/01/2018

Nghị định thay thế Nghị định 38 về Luật an toàn thực phẩm
Triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc
Triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

12/01/2018

Triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc
Tư vấn tâm lý cho học sinh: Muộn còn hơn không
Tư vấn tâm lý cho học sinh: Muộn còn hơn không

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

09/01/2018

Tư vấn tâm lý cho học sinh: Muộn còn hơn không
Tháo gỡ nút thắt cho phát triển nông nghiệp hữu cơ
Tháo gỡ nút thắt cho phát triển nông nghiệp hữu cơ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ nút thắt cho phát triển nông nghiệp hữu cơ

05/01/2018

Tháo gỡ nút thắt cho phát triển nông nghiệp hữu cơ
Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch: Tạo đà để du lịch cất cánh
Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch: Tạo đà để du lịch cất cánh

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

02/01/2018

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch: Tạo đà để du lịch cất cánh
Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài
Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn() - Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài

29/12/2017

Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018