Chính phủ và Người dân

Nhân rộng mô hình liên kết phát triển rừng bền vững
Nhân rộng mô hình liên kết phát triển rừng bền vững

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

12/05/2017

Nhân rộng mô hình liên kết phát triển rừng bền vững
Tăng cường hoạt động sáng tạo
Tăng cường hoạt động sáng tạo

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường hoạt động sáng tạo

09/05/2017

Tăng cường hoạt động sáng tạo
Siết chặt biến tướng kinh doanh đa cấp
Siết chặt biến tướng kinh doanh đa cấp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Siết chặt biến tướng kinh doanh đa cấp

05/05/2017

Siết chặt biến tướng kinh doanh đa cấp
Tăng cường đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội
Tăng cường đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội

28/04/2017

Tăng cường đôn đốc thu nợ bảo hiểm xã hội
Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị
Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị

25/04/2017

Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng ghi âm, ghi hình, định vị
Gỡ nút thắt của ngành lúa gạo
Gỡ nút thắt của ngành lúa gạo

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Gỡ nút thắt của ngành lúa gạo

21/04/2017

Gỡ nút thắt của ngành lúa gạo
Bỏ trần giá sữa dưới 6 tuổi: Nhà nước vẫn hậu kiểm
Bỏ trần giá sữa dưới 6 tuổi: Nhà nước vẫn hậu kiểm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bỏ trần giá sữa dưới 6 tuổi: Nhà nước vẫn hậu kiểm

18/04/2017

Bỏ trần giá sữa dưới 6 tuổi: Nhà nước vẫn hậu kiểm
Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

14/04/2017

Tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)
Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)

11/04/2017

Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)
Quản lý tiêm chủng trọn đời
Quản lý tiêm chủng trọn đời

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Quản lý tiêm chủng trọn đời

07/04/2017

Quản lý tiêm chủng trọn đời
Đề xuất đối tượng của hợp đồng Bảo hiểm Nông nghiệp
Đề xuất đối tượng của hợp đồng Bảo hiểm Nông nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Đề xuất đối tượng của hợp đồng Bảo hiểm Nông nghiệp

04/04/2017

Đề xuất đối tượng của hợp đồng Bảo hiểm Nông nghiệp
Nâng tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô
Nâng tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nâng tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô

31/03/2017

Nâng tỷ lệ nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)