Chính phủ và Người dân

Tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm soát xe quá tải
Tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm soát xe quá tải

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

14/07/2017

Tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm soát xe quá tải
Vướng mắc tại Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ - CP
Vướng mắc tại Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ - CP

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Vướng mắc tại Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ - CP

11/07/2017

Vướng mắc tại Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ - CP
Huy động nguồn lực xã hội xây nhà ở cho người có công
Huy động nguồn lực xã hội xây nhà ở cho người có công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Huy động nguồn lực xã hội xây nhà ở cho người có công

07/07/2017

Huy động nguồn lực xã hội xây nhà ở cho người có công
Cần chính sách tốt để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Cần chính sách tốt để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần chính sách tốt để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

04/07/2017

Cần chính sách tốt để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Xóa bỏ rào cản pháp lý tạo động lực phát triển doanh nghiệp tư nhân
Xóa bỏ rào cản pháp lý tạo động lực phát triển doanh nghiệp tư nhân

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

30/06/2017

Xóa bỏ rào cản pháp lý tạo động lực phát triển doanh nghiệp tư nhân
Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người
Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/06/2017

Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người
Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy
Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy

23/06/2017

Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy
Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí: cần tăng hình phạt
Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí: cần tăng hình phạt

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí: cần tăng hình phạt

20/06/2017

Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí: cần tăng hình phạt
Các trường nghề được tự chủ tối đa trong tuyển sinh
Các trường nghề được tự chủ tối đa trong tuyển sinh

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Các trường nghề được tự chủ tối đa trong tuyển sinh

16/06/2017

Các trường nghề được tự chủ tối đa trong tuyển sinh
Xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giáo dục nghề nghiệp
Xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giáo dục nghề nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giáo dục nghề nghiệp

13/06/2017

Xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giáo dục nghề nghiệp
Ba giải pháp giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp
Ba giải pháp giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ba giải pháp giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp

09/06/2017

Ba giải pháp giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp
Những điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Những điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Những điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

06/06/2017

Những điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK
Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka
Thủ tướng tiếp phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)