Chính phủ và Người dân

Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

17/10/2017

Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên
Kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên

13/10/2017

Kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên
Đề xuất quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Đề xuất quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề xuất quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

10/10/2017

Đề xuất quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Cải cách toàn diện hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành
Cải cách toàn diện hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

06/10/2017

Cải cách toàn diện hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành
Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV
Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

03/10/2017

Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV
Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017
Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017

29/09/2017

Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017
Tăng hậu kiểm là xu thế tất yếu
Tăng hậu kiểm là xu thế tất yếu

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

22/09/2017

Tăng hậu kiểm là xu thế tất yếu
Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 19/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

19/09/2017

Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Nghị định 38: Tháo gỡ cho doanh nghiệp trong công bố phù hợp quy định ATTP
Nghị định 38: Tháo gỡ cho doanh nghiệp trong công bố phù hợp quy định ATTP

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị định 38: Tháo gỡ cho doanh nghiệp trong công bố phù hợp quy định ATTP

15/09/2017

Nghị định 38: Tháo gỡ cho doanh nghiệp trong công bố phù hợp quy định ATTP
Cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
Cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

12/09/2017

Cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
Hợp tác xã kiểu mới, lời giải cho bài toán được mùa mất giá
Hợp tác xã kiểu mới, lời giải cho bài toán được mùa mất giá

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

08/09/2017

Hợp tác xã kiểu mới, lời giải cho bài toán được mùa mất giá
Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

05/09/2017

Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018