Chính phủ và Người dân

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh trả lời về Đề án đưa trí thức trẻ tình nguyện về các xã nông thôn miền núi
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh trả lời về Đề án đưa trí thức trẻ tình nguyện về các xã nông thôn miền núi

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 23/05/2014

Thời lượng: 20:21

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh trả lời về Đề án đưa trí thức trẻ tình nguyện về các xã nông thôn miền núi

23/05/2014

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh trả lời về Đề án đưa trí thức trẻ tình nguyện về các xã nông thôn miền núi
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông trao đổi về vấn đề ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ODA
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông trao đổi về vấn đề ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ODA

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 16/05/2014

Thời lượng: 19:49

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông trao đổi về vấn đề ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí trong sử dụng vốn ODA

16/05/2014

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông trao đổi về vấn đề ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ODA
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao đổi về vấn đề quản lý vốn ODA tại Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao đổi về vấn đề quản lý vốn ODA tại Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 09/05/2014

Thời lượng: 19:07

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao đổi về vấn đề quản lý vốn ODA tại Việt Nam

09/05/2014

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao đổi về vấn đề quản lý vốn ODA tại Việt Nam
Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi
Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 02/05/2014

Thời lượng: 20:50

Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

02/05/2014

Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty  Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành nói về quyết tâm tái cơ cấu, đổi mới toàn diện Tổng công ty
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành nói về quyết tâm tái cơ cấu, đổi mới toàn diện Tổng công ty

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 25/04/2014

Thời lượng: 20:34

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty  Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành nói về quyết tâm tái cơ cấu, đổi mới toàn diện Tổng công ty

25/04/2014

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Trần Ngọc Thành nói về quyết tâm tái cơ cấu, đổi mới toàn diện Tổng công ty
PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trả lời về diễn biến và cách phòng tránh bệnh sởi
PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trả lời về diễn biến và cách phòng tránh bệnh sởi

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 18/04/2014

Thời lượng: 20:56

PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trả lời về diễn biến và cách phòng tránh bệnh sởi

18/04/2014

PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trả lời về diễn biến và cách phòng tránh bệnh sởi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao đổi về công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao đổi về công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 11/04/2014

Thời lượng: 19:34

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao đổi về công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản

11/04/2014

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao đổi về công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản
Chương trình ngày 04/4/2014: TS Hồ Ngọc Luật, Vụ trưởng Vụ KHCN địa phương (Bộ KHCN) trả lời về phát triển công nghệ trong nông nghiệp ở các địa phương
Chương trình ngày 04/4/2014: TS Hồ Ngọc Luật, Vụ trưởng Vụ KHCN địa phương (Bộ KHCN) trả lời về phát triển công nghệ trong nông nghiệp ở các địa phương

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 04/04/2014

Thời lượng: 20:52

Chương trình ngày 04/4/2014: TS Hồ Ngọc Luật, Vụ trưởng Vụ KHCN địa phương (Bộ KHCN) trả lời về phát triển công nghệ trong nông nghiệp ở các địa phương

04/04/2014

Chương trình ngày 04/4/2014: TS Hồ Ngọc Luật, Vụ trưởng Vụ KHCN địa phương (Bộ KHCN) trả lời về phát triển công nghệ trong nông nghiệp ở các địa phương
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao đổi về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động về khoáng sản
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao đổi về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động về khoáng sản

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 28/03/2014

Thời lượng: 20:01

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao đổi về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động về khoáng sản 

28/03/2014

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao đổi về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động về khoáng sản
Ngày 21/3/2014: Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn trả lời về vướng mắc trong chương trình xây dựng nông thôn mới
Ngày 21/3/2014: Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn trả lời về vướng mắc trong chương trình xây dựng nông thôn mới

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 21/03/2014

Thời lượng: 20:02

Ngày 21/3/2014: Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn trả lời về vướng mắc trong chương trình xây dựng nông thôn mới

21/03/2014

Ngày 21/3/2014: Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn trả lời về vướng mắc trong chương trình xây dựng nông thôn mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Eng trao đổi về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Eng trao đổi về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 14/03/2014

Thời lượng: 20:05

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Eng trao đổi về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản

14/03/2014

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Eng trao đổi về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
Chương trình ngày 07/3/2014: Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách giảm nghèo và giải pháp giảm nghèo bền vững
Chương trình ngày 07/3/2014: Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách giảm nghèo và giải pháp giảm nghèo bền vững

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 07/03/2014

Thời lượng: 20:24

Chương trình ngày 07/3/2014: Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách giảm nghèo và giải pháp giảm nghèo bền vững

07/03/2014

Chương trình ngày 07/3/2014: Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời về chính sách giảm nghèo và giải pháp giảm nghèo bền vững

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 17/01/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/01/2020

Bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý
Bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 17/01/2020

Thời lượng:

Bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Canh tý

VPCP trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
VPCP trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 17/01/2020

Thời lượng:

VPCP trao quà hỗ trợ cho cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn