Chính phủ và Người dân

Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 21/07/2020

Thời lượng:

Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

21/07/2020

Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp
Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 14/07/2020

Thời lượng:

Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp

14/07/2020

Luật Doanh nghiệp 2020 sẽ nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp
An toàn phòng cháy nổ trong sử dụng điện
An toàn phòng cháy nổ trong sử dụng điện

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 07/07/2020

Thời lượng:

An toàn phòng cháy nổ trong sử dụng điện

07/07/2020

An toàn phòng cháy nổ trong sử dụng điện
Cải cách hành chính - Chìa khóa giúp EVFTA thành công
Cải cách hành chính - Chìa khóa giúp EVFTA thành công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 30/06/2020

Thời lượng:

Cải cách hành chính - Chìa khóa giúp EVFTA thành công

30/06/2020

Cải cách hành chính - Chìa khóa giúp EVFTA thành công
Giải quyết bất cập trong quản lý chất thải rắn: Kỳ vọng từ Luật Bảo vệ môi trường
Giải quyết bất cập trong quản lý chất thải rắn: Kỳ vọng từ Luật Bảo vệ môi trường

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/06/2020

Thời lượng:

Giải quyết bất cập trong quản lý chất thải rắn: Kỳ vọng từ Luật Bảo vệ môi trường

23/06/2020

Giải quyết bất cập trong quản lý chất thải rắn: Kỳ vọng từ Luật Bảo vệ môi trường
Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 16/06/2020

Thời lượng:

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

16/06/2020

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
EVFTA - Triển vọng thu hút FDI từ EU vào Việt Nam
EVFTA - Triển vọng thu hút FDI từ EU vào Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 09/06/2020

Thời lượng:

EVFTA - Triển vọng thu hút FDI từ EU vào Việt Nam

09/06/2020

EVFTA - Triển vọng thu hút FDI từ EU vào Việt Nam
Hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông sản bền vững
Hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông sản bền vững

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 02/06/2020

Thời lượng:

Hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông sản bền vững

02/06/2020

Hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông sản bền vững
Kích cầu tiêu dùng nội địa
Kích cầu tiêu dùng nội địa

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 26/05/2020

Thời lượng:

Kích cầu tiêu dùng nội địa

26/05/2020

Kích cầu tiêu dùng nội địa
Khơi thông thị trường xuất khẩu
Khơi thông thị trường xuất khẩu

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 19/05/2020

Thời lượng:

Khơi thông thị trường xuất khẩu

19/05/2020

Khơi thông thị trường xuất khẩu
Tạo động lực mạnh mẽ hơn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ
Tạo động lực mạnh mẽ hơn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/05/2020

Thời lượng:

Tạo động lực mạnh mẽ hơn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

12/05/2020

Tạo động lực mạnh mẽ hơn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ
Sẵn sàng đưa học sinh đến trường
Sẵn sàng đưa học sinh đến trường

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 05/05/2020

Thời lượng:

Sẵn sàng đưa học sinh đến trường

05/05/2020

Sẵn sàng đưa học sinh đến trường

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/01/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/01/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 19/01/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/01/2021

Tháo gỡ khó khăn cho DN từ Nghị quyết 02/2021/NQ-CP
Tháo gỡ khó khăn cho DN từ Nghị quyết 02/2021/NQ-CP

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 19/01/2021

Thời lượng:

Tháo gỡ khó khăn cho DN từ Nghị quyết 02/2021/NQ-CP

Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/01/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2021