Chính phủ và Người dân

Chuẩn hóa Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện kiểm tra chuyên ngành
Chuẩn hóa Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

28/11/2017

Chuẩn hóa Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện kiểm tra chuyên ngành
Siết chặt hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm ca múa nhạc
Siết chặt hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm ca múa nhạc

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Siết chặt hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm ca múa nhạc

24/11/2017

Siết chặt hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm ca múa nhạc
Biểu giá bán lẻ điện cần phù hợp với thực tế
Biểu giá bán lẻ điện cần phù hợp với thực tế

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Biểu giá bán lẻ điện cần phù hợp với thực tế

21/11/2017

Biểu giá bán lẻ điện cần phù hợp với thực tế
Tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
Tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

17/11/2017

Tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
Dự thảo Luật chuyển giới tính
Dự thảo Luật chuyển giới tính

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

14/11/2017

Dự thảo Luật chuyển giới tính
Báo động mất cân bằng giới tính
Báo động mất cân bằng giới tính

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Báo động mất cân bằng giới tính

10/11/2017

Báo động mất cân bằng giới tính
Gấp rút chuẩn bị thay thế hoàn toàn xăng RON 92 bằng xăng sinh học
Gấp rút chuẩn bị thay thế hoàn toàn xăng RON 92 bằng xăng sinh học

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Gấp rút chuẩn bị thay thế hoàn toàn xăng RON 92 bằng xăng sinh học

07/11/2017

Gấp rút chuẩn bị thay thế hoàn toàn xăng RON 92 bằng xăng sinh học
Chính sách thuế đối với Uber, Grab
Chính sách thuế đối với Uber, Grab

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

03/11/2017

Chính sách thuế đối với Uber, Grab
Hỗ trợ nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hỗ trợ nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hỗ trợ nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

31/10/2017

Hỗ trợ nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cần gắn mã HS để minh bạch trong kiểm tra chuyên ngành
Cần gắn mã HS để minh bạch trong kiểm tra chuyên ngành

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần gắn mã HS để minh bạch trong kiểm tra chuyên ngành

27/10/2017

Cần gắn mã HS để minh bạch trong kiểm tra chuyên ngành
Điểm mới trong quản lý an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật
Điểm mới trong quản lý an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Điểm mới trong quản lý an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật

24/10/2017

Điểm mới trong quản lý an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật
Nới lỏng chính sách, nâng cao chất lượng dân số
Nới lỏng chính sách, nâng cao chất lượng dân số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

20/10/2017

Nới lỏng chính sách, nâng cao chất lượng dân số

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018