Chính phủ và Người dân

Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy
Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy

23/06/2017

Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy
Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí: cần tăng hình phạt
Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí: cần tăng hình phạt

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí: cần tăng hình phạt

20/06/2017

Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí: cần tăng hình phạt
Các trường nghề được tự chủ tối đa trong tuyển sinh
Các trường nghề được tự chủ tối đa trong tuyển sinh

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Các trường nghề được tự chủ tối đa trong tuyển sinh

16/06/2017

Các trường nghề được tự chủ tối đa trong tuyển sinh
Xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giáo dục nghề nghiệp
Xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giáo dục nghề nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giáo dục nghề nghiệp

13/06/2017

Xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giáo dục nghề nghiệp
Ba giải pháp giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp
Ba giải pháp giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ba giải pháp giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp

09/06/2017

Ba giải pháp giảm tỷ lệ cử nhân thất nghiệp
Những điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Những điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Những điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

06/06/2017

Những điểm mới trong chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

02/06/2017

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí, truyền hình
Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí, truyền hình

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí, truyền hình

30/05/2017

Cảnh báo nội dung không phù hợp cho trẻ em trên báo chí, truyền hình
Giám định y khoa để nghỉ hưu sớm: Còn cần thiết hay không?
Giám định y khoa để nghỉ hưu sớm: Còn cần thiết hay không?

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giám định y khoa để nghỉ hưu sớm: Còn cần thiết hay không?

26/05/2017

Giám định y khoa để nghỉ hưu sớm: Còn cần thiết hay không?
Cần chính sách đặc thù trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Cần chính sách đặc thù trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần chính sách đặc thù trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

23/05/2017

Cần chính sách đặc thù trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Lấy người học và việc học làm trung tâm
Lấy người học và việc học làm trung tâm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Lấy người học và việc học làm trung tâm

19/05/2017

Lấy người học và việc học làm trung tâm
Dự thảo Luật Cạnh tranh: Cần thay đổi tư duy
Dự thảo Luật Cạnh tranh: Cần thay đổi tư duy

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Luật Cạnh tranh: Cần thay đổi tư duy

16/05/2017

Dự thảo Luật Cạnh tranh: Cần thay đổi tư duy

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)