Chính phủ và Người dân

Làm sao để an toàn tiền gửi ngân hàng
Làm sao để an toàn tiền gửi ngân hàng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Làm sao để an toàn tiền gửi ngân hàng

23/03/2018

Làm sao để an toàn tiền gửi ngân hàng
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

20/03/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi
Vì sao nhiều hộ kinh doanh vẫn ngại chuyển đổi lên doanh nghiệp
Vì sao nhiều hộ kinh doanh vẫn ngại chuyển đổi lên doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

16/03/2018

Vì sao nhiều hộ kinh doanh vẫn ngại chuyển đổi lên doanh nghiệp
Đề xuất sửa đổi quy định về thời gian tính trợ cấp thôi việc
Đề xuất sửa đổi quy định về thời gian tính trợ cấp thôi việc

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề xuất sửa đổi quy định về thời gian tính trợ cấp thôi việc

13/03/2018

Đề xuất sửa đổi quy định về thời gian tính trợ cấp thôi việc
Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu
Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

09/03/2018

Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu
Đề xuất nhiều chính sách khuyến nông
Đề xuất nhiều chính sách khuyến nông

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

06/03/2018

Đề xuất nhiều chính sách khuyến nông
Chính sách tài chính hướng tới người dân, doanh nghiệp
Chính sách tài chính hướng tới người dân, doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chính sách tài chính hướng tới người dân, doanh nghiệp

02/03/2018

Chính sách tài chính hướng tới người dân, doanh nghiệp
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

23/02/2018

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

20/02/2018

Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Tăng cường quản lý hướng dẫn viên du lịch
Tăng cường quản lý hướng dẫn viên du lịch

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường quản lý hướng dẫn viên du lịch

16/02/2018

Tăng cường quản lý hướng dẫn viên du lịch
Siết chặt quản lý bảo hiểm vi mô
Siết chặt quản lý bảo hiểm vi mô

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Siết chặt quản lý bảo hiểm vi mô

13/02/2018

Siết chặt quản lý bảo hiểm vi mô
Năm 2025: Xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở
Năm 2025: Xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Năm 2025: Xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở

09/02/2018

Năm 2025: Xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018